PIT: Strata w wyniku kradzieży pieniędzy z konta a koszty uzyskania przychodów

Często pojawiają się doniesienia o kradzieży środków pieniężnych przechowywanych na firmowym koncie przedsiębiorcy, dokonanym przez cyberprzestępców . W związku z tym pojawia się pytanie czy taką stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Po pierwsze wskażmy, że w art 23 ust. 1 ustawy PIT stanowiącym katalog wydatków niebędących kosztami podatkowymi nie wymieniono strat w środkach obrotowych zatem co do zasady możliwe jest zaliczenie takiej straty do kosztów przy czym strata musi mieć charakter wyjątkowy, sporadyczny i faktycznie niemożliwy do uniknięcia.

Dla celów podatkowych natomiast uznaje się za stratę tylko taką, która dodatkowo powstała na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych i będących nie do uniknięcia przez racjonalnie działającego podatnika. I tylko takie okoliczności mogą być uzasadnione dla zaliczenia powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Za stratę w środkach obrotowych można uznać wyłącznie skutki takiego nagłego i nieprzewidywalnego zdarzenia, które spowodowało uszczerbek w majątku podatnika.

Warto jednak dodać, że dodatkowym warunkiem zaliczenia straty w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów jest wymóg braku zawinienia podatnika w powstaniu straty. W konsekwencji zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów mogą podlegać tylko takie straty, które nie zostały zawinione przez podatnika i są normalnym, niezamierzonym następstwem działalności, a ich wystąpienie przy zachowaniu należytej staranności było nieuniknione.

Straty będące wynikiem braku staranności bądź nieracjonalnego działania podatnika, nawet jeśli mieszczą się w normach ustalonych przez daną jednostkę gospodarczą, nie będą zaś mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem w sytuacji gdy wydatek będący wynikiem działalności przestępczej powstał na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia dla starannie działającego przedsiębiorcy, niezawiniony przez niego może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Jeżeli natomiast strata w środkach obrotowych spowodowana jest zawinionym działaniem podatnika – choćby w postaci niezachowania należytej staranności – to w takim przypadku nie jest możliwe uznanie wydatku za koszt podatkowy.

Pismo z dnia 13.05.2019 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0112-KDIL3-1.4011.101.2019.1.AG:

„ Okoliczności sprawy nie pozwalają zatem na uznanie, że powstała strata była niezawiniona i Wnioskodawca nie miał możliwości, aby jej zapobiec. Czynności logowania wykonywane przez Wnioskodawcę na konto bankowe związane z prowadzoną działalnością powinny podlegać bieżącej kontroli Wnioskodawcy pod względem bezpieczeństwa logowania. Umożliwiłoby to wykrycie próby przejęcia danych. Wnioskodawca, podejmując normalne procedury kontrolne, mógł nie dopuścić do powstania tej straty.

Wobec powyższego niniejsza strata w środkach obrotowych (środki pieniężne) nie stanowi kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W rezultacie podatnik nie może zaliczyć poniesionej straty środków pieniężnych powstałej w związku z kradzieżą z konta firmowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności jeżeli nie dochował należytej staranności w zakresie ochrony przechowywanych środków pieniężnych.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, środki obrotowe, strata w środkach obrotowych

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...