VAT: Skutki przedwczesnego wystawienia faktury

Zgodnie z art. 106i ust 7 ustawy VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi - całości lub części zapłaty.

 

Przepis upoważnia zatem podatników do wystawienia faktury jeszcze przed datą powstania obowiązku podatkowego.

Z tym zagadnieniem wiąże się długoletni spór dotyczący sytuacji gdy w przypadku przedwczesnego wystawienia faktury nie dojdzie do dostawy towarów lub świadczenia usług w ciągu kolejnych 60 dni.

Organy podatkowe wskazywały bowiem do niedawna, że w takim przypadku wystawioną fakturę należy potraktować jako tzw. pustą fakturę zgodnie z art. 108 ustawy VAT.

Należy jednak zauwazyć, że w ramach korekty faktury dopuszczalne jest korygowanie "pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury", przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, mogą to być więc - co do zasady - wszelkie możliwe pomyłki.

Tym samym, w sytuacji, gdy podatnik wystawi fakturę, natomiast z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do sprzedaży, jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej, na postawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy. W sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą wystawioną na rzecz nabywcy nie została zrealizowana, podatnik wystawia fakturę korygującą "do zera".

Obecnie pod wpływem wyroków sądowych fiskus złagodził swoje stanowisko czego przykładem może być treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 21.11.2022r., nr 0114-KDIP1-3.4012.420.2022.1.LK:

„Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

W opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania ww. przepis, gdyż faktury pierwotne będą wystawione zgodnie z ww. art. 106i ust. 7 ustawy. Jeżeli dojdzie do dostawy samochodów, bądź do wpłaty zaliczki/całości przed dostawą, wykażecie Państwo podatek należy z tej faktury. Natomiast w sytuacji, gdy do sprzedaży nie dojdzie, wystawicie Państwo fakturę korygująca "do zera". Tym samym, wystawione faktury będą odzwierciedlały fatyczny przebieg transakcji gospodarczych.

Również NSA w wyroku z dnia 21 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 229/20, wskazał, że art. 108 ust. 1 ustawy VAT nie dotyczy faktur dokumentujących prawdziwe zdarzenia, ale wystawionych przedwcześnie.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: fakturowanie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...