VAT: Faktura ustrukturyzowana

Od niedawna pojawiłsię nowy rodzaj faktur elektronicznych - to faktury ustrukturyzowane. Zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy VAT faktura ustrukturyzowana oznacza fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

 

Obecnie stosowanie e-faktur jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Aktualnie obowiązujący model jest zatem fakultatywny dla podatników, ale to się wkrótce zmieni, ponieważ stosowanie Krajowego Systemu e-faktur będzie już od lipca 2024 r. obowiązkowe dla czynnych podatników, a od 1 stycznia 2025 r. - również dla podatników zwolnionych przedmiotowo i podmiotowo z podatku. 

Zgodnie z art. 106nb ustawy VAT  z Krajowego Systemu e-Faktur mogą korzystać:

1) podatnik,

2) podmioty wskazane przez podatnika,

3) podmioty, o których mowa w art. 106c (np. komornik),

4) osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c,

5) osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik lub podmioty, o których mowa w art. 106c, nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu,

6) podmioty inne, niż wymienione w pkt 1-5, wskazane przez osoby fizyczne korzystające z Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym

- uwierzytelnieni w sposób określony w przepisach wykonawczych.

Jak wynika z treści art. 106na ustawy VAT fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

W sytuacji gdy faktura została odrzucona przez KSeF przyjmuje się, że faktura nie została wystawiona. Takiemu dokumentowi nie zostanie przydzielony numer identyfikujący w systemie i w konsekwencji nie będzie mógł być on uznany za fakturę ustrukturyzowaną, aż do czasu ponownego przesłania do KSeF. Ponownie przesłana faktura będzie uznana za wystawioną w dacie jej ponownego przesłania do KSeF i nadany zostanie numer identyfikujący tę fakturę w KSeF (Pismo z dnia 30 stycznia 2023 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.611.2022.2.DS). 

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: fakturowanie, faktura ustrukturyzowana, krajowy system e-faktur (ksef)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...