INDEKS TEMATYCZNY » Koszty uzyskania przychodów

 • 15-07-2024
  Członek rodziny jako pełnomocnik spółki: Czy jego wynagrodzenie może być kosztem?
  Wydatki poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika, który jest pełnomocnikiem spółki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że warunkiem koniecznym uznania tego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest jego związek przyczynowy z uzyskaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05-07-2024
  NSA. Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną, zamiana udziałów na akcje a koszty przy ich sprzedaży
  W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną kosztem uzyskania przychodów powinna być wartość bilansowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki akcyjnej z dnia rozpoczęcia tego bytu. Nie istnieje bowiem żadna inna metoda, która pozwalałaby wskazać ten koszt - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 04-07-2024
  Wydatek na zakup smartwatcha może być kosztem firmy
  Biorąc pod uwagę, że wydatki na nabycie smartwacha nie są ujęte w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, to mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych, o ile istnieje związek tych wydatków z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wykazanie tego związku spoczywa na podatniku i nie może następować w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 03-07-2024
  PIT: Bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe dla pracowników oraz zleceniobiorców
  Przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów zakupu biletów dla pracowników i zleceniobiorców w wysokości kwot brutto, czyli z naliczonym VAT, jeśli nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia. więcej »
 • 03-07-2024
  Parametry i wskaźniki 2024: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:  wynagrodzenia zasadnicze,  wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,  różnego rodzaju dodatki,  nagrody,  ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i  wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,  a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. więcej »
 • 27-06-2024
  Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kosztach podatkowych
  Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń pracowników (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego), w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. więcej »
 • 27-06-2024
  Czy wydatek na zakup konia może być kosztem firmy?
  Przedsiębiorczyni prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Planuje zakup konia, z przeznaczeniem na odpoczynek i relaks dla niej oraz jej pracowników. Wszyscy pracownicy będą mogli korzystać z konia nieodpłatnie. Czy zakup konia będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 25-06-2024
  Amortyzacja samochodu nabytego w drodze darowizny
  Podatnik otrzymał w 2022 r. od swojego ojca w darowiźnie samochód ciężarowy, który stanowił majątek prywatny ojca - nie był środkiem trwałym i nie podlegał amortyzacji. Darowiznę zgłosił po terminie i w związku z tym zapłacił należny podatek. Obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (podatek liniowy) i wprowadził ww. samochód do ewidencji środków trwałych oraz go amortyzuje. Czy podatnik ma prawo do zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych? więcej »
 • 19-06-2024
  Praca wykonywana w różnych miejscach w tym samym miesiącu - jak ustalić koszty?
  Pracownicy często wykonują pracę w różnych miejscowościach, co uwzględnia ich umowa o pracę. Świadczą pracę przez część miesiąca w jednym z tych miejsc, a przez część w innym. W jaki sposób należy uwzględniać pracownicze koszty uzyskania przychodów, ustalając zaliczkę na podatek? więcej »
 • 12-06-2024
  Wydatki na okulary pracowników – koszty, przychód i ujęcie w księgach
  Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY