Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe  – użytkowanie cudzej rzeczy lub prawa

Istnieje grupa podmiotów mogących ponosić odpowiedzialność posiłkową za zobowiązania podatkowe jako osoba trzecia, w których przypadku bada się fakt użytkowania rzeczy lub prawa majątkowego.

 

Na mocy art. 114 Ordynacji podatkowej właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego pozostający z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego w związku, odpowiada za zaległości podatkowe użytkownika powstałe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez użytkownika, jeżeli dana rzecz lub prawo są związane z działalnością gospodarczą lub służą do jej prowadzenia.

Związek, o którym mowa, ma miejsce, gdy podczas trwania użytkowania między:

1) właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majątkowego a ich użytkownikiem lub

2) osobami pełniącymi funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne w podmiocie będącym właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majątkowego a osobami pełniącymi takie funkcje w podmiocie będącym ich użytkownikiem

- istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku pracy.

Przepisy stosuje się odpowiednio do najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze.

 

 

Odpowiedzialność obejmuje zatem te zaległości podatkowe, które są związane z przedmiotem umowy, lecz powstały w związku z działalnością gospodarczą użytkownika, najemcy, dzierżawcy, leasingobiorcy i innych korzystających z przedmiotów umów o podobnym charakterze.

Regulacja ta odnosi się zatem to zaległości podatkowych powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dodatkowo należy także zwrócić uwagę na art. 114a Ordynacji podatkowej, gdzie ustanowiono, że dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.

Przepis stosuje się, jeżeli między dzierżawcą lub użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku pracy.

W przypadku natomiast art. 114a Ordynacji podatkowej odpowiedzialność dzierżawcy lub uzytkownika nie musi wiązać się już z zaległościami podatkowymi dotyczących działalności gospodarczej właściciela. Tutaj chodzi o zaległości związane z opodatkowaniem nieruchomości czego przykładem klasycznym będą zaległości w podatku od nieruchomości, podatku leśnym lub podatku rolnym.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...