Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii

Analogicznie jak w przypadku kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii (o których pisaliśmy w poprzednim artykule) tak i w przypadku kas z elektronicznym zapisem ma miejsce proces odstępowania od ich stosowania na rzecz kas fiskalnych on-line.

 

Jak wskazuje art. 145a ust. 7 pkt 1 ustawy VAT potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii:

a) inne niż o zastosowaniu specjalnym - są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) o zastosowaniu specjalnym - są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.;

Tym samym kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będą mogły otrzymywać potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych do końca 2023 r. W przypadku pozostałych kas z elektronicznym zapisem kopii termin graniczny upłynął z końcem 2022 r.

Jako przykład kasy o zastosowaniu specjalnym można wymienić kasę do automatycznej sprzedaży towarów i usług - takie kasy stosowane są np. przy świadczeniu usług taksówkowych, sprzedaży leków czy automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii podlegają obowiązkowemu przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż co 2 lata.

Podatnicy prowadząc ewidencję przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dokonują wydruku wystawianych przy użyciu kasy dokumentów, a w przypadku kas z papierowym zapisem kopii - również ich kopii.

 

 

W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii obowiązek wydruku nie dotyczy paragonów fiskalnych i paragonów fiskalnych anulowanych w przypadku, o którym mowa w § 12 rozporządzenia, oraz raportów fiskalnych dobowych, które mają postać zapisu na informatycznym nośniku danych (§  29 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kiwetnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących).

 


Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących - wyciąg

(...)

§ 12. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.

(...)


Jak czytamy w § 30 rozporządzenia podatnicy używający kasy z elektronicznym zapisem kopii:

1) prowadzą bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przesyłania danych do archiwizowania;

2) stosują urządzenia archiwizujące i informatyczne nośniki danych określone w książce kasy przez producenta;

3) stosują autoryzowany przez producenta program archiwizujący, zgodny z kartą kasy.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...