INDEKS TEMATYCZNY » Kasy i urządzenia fiskalne (Kasy rejestrujące, Kasy fiskalne on-line)

 • 10-03-2023
  Kasa fiskalna - wiele codziennych obowiązków podatnika
  Obowiązek rejestracji sprzedaży w kasie fiskalnej w zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych związany jest z szeregiem różnych powinności o charakterze formalno-podatkowym. więcej »
 • 09-03-2023
  Kasa fiskalna - na początku fiskalizacja, potem przeglądy a na końcu odczyt pamięci fiskalnej  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących przewiduje kilka istotnych obowiązków dla podatników prowadzących ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Związane są one zarówno z rozpoczęciem ewidencjonowania i kontynuacją pracy kasy, jak i jej zakończeniem. więcej »
 • 08-03-2023
  Ulga na zakup kas fiskalnych
  Podatnicy, któzy rozpoczynają ewidencję na kasach fiskalnych mają możliwość, po spełnieniu pewnych warunków skorzystania z ulgi związanej z zakupem kas. więcej »
 • 07-03-2023
  Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku stosowania kas fiskalnych
  W poprzednim artykule z cyklu ABC omówiliśmy zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych do rejestracji obrotu - związane z wysokością przychodu. Ale ze zwolnienia mogą korzystac również podatnicy bez względu na wysokość przychodów - choć tylko w odniesieniu do niektórych czynności. więcej »
 • 06-03-2023
  Zwolnienie od obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
  W poprzednim artykule w cyklu ABC zasygnalizowaliśmy, iż rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas wyróżnia dwa typy zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przychodów w kasie fiskalnej. więcej »
 • 03-03-2023
  Kogo i kiedy dotyczy obowiązek rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych
  W poprzednich artykułach cyklu omówiliśmy typy stosowanych obecnie kas rejestrujących i podstawowe wymogi ich stosowania. Czas na informacje, kto i kiedy powinien te kasy stosować.  więcej »
 • 02-03-2023
  Wirtualne kasy fiskalne
  Kasy fiskalne kojarzą się zwykle ze stojącymi na ladach urządzeniami, wyposażonymi w szuflady i czytnik kodów. Tymczasem stosownie do art. 111b ust. 1 ustawy VAT ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania. więcej »
 • 01-03-2023
  Kasy fiskalne on-line
  Zgodnie z art. 145a ustawy VAT termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 r., a dla kas z kopią papierową termin ten upłynął dnia 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku nie jest już możliwe nabycie kas fiskalnych starego typu (tzw. tradycyjnych). Jednakże nadal – na zasadzie praw nabytych – podatnicy mogą stosować kasy starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii. więcej »
 • 28-02-2023
  Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii
  Analogicznie jak w przypadku kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii (o których pisaliśmy w poprzednim artykule) tak i w przypadku kas z elektronicznym zapisem ma miejsce proces odstępowania od ich stosowania na rzecz kas fiskalnych on-line. więcej »
 • 27-02-2023
  Do kiedy kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii
  Zgodnie z założeniem ustawodawcy stanem docelowym jest wprowadzenie u wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych kas fiskalnych on-line. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

23.03.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.03.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.03.2023

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.03.2023

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.03.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY