Kasa fiskalna - na początku fiskalizacja, potem przeglądy a na końcu odczyt pamięci fiskalnej  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących przewiduje kilka istotnych obowiązków dla podatników prowadzących ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Związane są one zarówno z rozpoczęciem ewidencjonowania i kontynuacją pracy kasy, jak i jej zakończeniem.

 

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, dokonuje fiskalizacji, zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas. Fiskalizacji dokonuje się wyłącznie w trybie serwisowym, w przypadku gdy kasa on-line zawiera pamięć fiskalną oznaczoną numerem unikatowym oraz pamięć chronioną niezawierającą danych.

Jest to zatem pierwszy obowiązek formalny podatników korzystających z kasy fiskalnej.

Kolejnym obowiązkiem o którym warto zawsze panmiętać jest poddawanie kasy regularnym przeglądom technicznym. Jak stanowi §  54 rozporządzenia obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

1) stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem;

2) stanu obudowy kasy;

3) czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;

4) programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;

5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych,

6) poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;

7) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy;

8) poprawności ustawień zegara kasy.

 

 

Zakończenie używania kasy fiskalnej

Obowiązki natury techniczno-formalnej związane są także z zakończeniem używania kasy on-line. Te kwestie regulowane są w §  31 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

W przypadku zakończenia używania kas on-line z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wystawia raport fiskalny dobowy;

2) niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

W przypadku zakończenia używania kas on-line podatnik zapewnia odczyt i zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...