Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Delegowanie pracowników za granicę

 • 10-08-2012Zwrot wydatków za wizę a przychód pracownika
  Pytanie: Osoby pracujące w spółce wysyłane będą w podróże służbowe poza kraje Unii Europejskiej. Może się zdarzyć, że w ramach odbywanej podróży służbowej pracownicy ponosić będą koszty związane z wydaniem wiz do takich krajów jak Rosja czy Białoruś. Czy zwrot pracownikowi przez pracodawcę ww. wydatków zwolniony będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 30-03-2011Zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą w 2011 r.
  Pracownik wykonujący pracę poza granicami kraju najczęściej musi korzystać z noclegu. Często też pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpłatne zakwaterowanie podczas pobytu za granicą. Takie świadczenie dla pracownika nie jest oczywiście obojętne podatkowo. Stosunkowo najmniejszym problemem jest nocleg podczas podróży służbowej. Jeżeli pracownik znajduje się w podróży służbowej to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu nocleg lub zwrócić poniesione przez niego wydatki na ten cel. więcej »
 • 24-11-2010Ubezpieczenia pracowników pracujących jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. oraz 987/2009 z 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmieniły zasady ubezpieczeń pracowników wykonujących pracę jednocześnie w kilku państwach. Po pierwsze, należy podkreślić, że obecne przepisy nie przewidują wyjątków od zasady podlegania ubezpieczeniom tylko w jednym państwie – tak więc pracownik pracujący jednocześnie w kilku państwach będzie podlegał ubezpieczeniom tylko w jednym. więcej »
 • 26-10-2010Nowe zasady ubezpieczeń pracowników delegowanych za granicę
  Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeniowych. Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 574/72 zastąpiono nowymi aktami prawnymi: • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe przepisy początkowo obowiązują tylko w krajach Unii Europejskiej (kraje EOG nadal stosują dotychczasowe regulacje). Najwięcej zmian wprowadzają do zasad ubezpieczeń pracowników delegowanych. więcej »
 • 01-10-2010Delegowanie pracowników: Niemcy zaprzestają dyskryminowania m.in. polskich firm
  W następstwie wyroku w sprawie C-546/07 władze niemieckie zaprzestały dyskryminacji przedsiębiorstw z siedzibą w innych państwach członkowskich niż Niemcy w sektorze budownictwa. Komisja Europejska podjęła w związku z tym decyzję o zakończeniu postępowania wszczętego przeciw temu państwu. Wcześniej umowa dwustronna, zawarta w 1990 r. między Niemcami a Polską w sprawie wykonywania robót w Niemczech, była stosowana w sposób dyskryminacyjny wobec przedsiębiorstw z siedzibą w innych państwach członkowskich. Jedynie przedsiębiorstwa niemieckie mogły zlecać wykonanie robót polskim podwykonawcom. więcej »
 • 20-09-2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego? więcej »
 • 05-03-2010Polityka ZUS zniechęca eksporterów do świadczenia usług w UE
  Interpelacja nr 13527 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wydawania przez ZUS zaświadczeń E-101 więcej »
 • 11-12-2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
  Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochód zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety (określonej w odrębnych przepisach) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą 30% diet określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą (o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych)? więcej »
 • 08-12-2009Wysłanie pracownika za granicę – o czym należy pamiętać
  Pracodawca, który deleguje pracowników do pracy za granicą musi pamiętać o tym, że z takim wyjazdem wiąże się wiele kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych. Wykonywanie pracy za granicą powoduje, że konieczne staje się stosowanie nie tylko przepisów polskich, lecz również przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów wspólnotowych oraz przepisów wewnętrznych danego kraju. Pracodawca musi zadbać więc o odpowiednie przygotowanie pracowników zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń oraz odprowadzaniem zaliczek na podatek i składek ubezpieczeniowych. Ewentualne błędy skutkować mogą nie tylko zaległościami podatkowymi czy ubezpieczeniowymi w Polsce, ale także w kraju, w którym praca jest wykonywana. Czasem jednak konieczność wyjazdu pracownika pojawia się nagle, zanim ktokolwiek w firmie zdąży przygotować się merytorycznie do prawidłowego rozliczenia jego wynagrodzenia. Niniejszy artykuł stanowi mały poradnik dla pracodawców, którzy po raz pierwszy wysyłają pracownika za granicę: na co trzeba zwrócić uwagę, jakich formalności dopełnić przed wyjazdem. więcej »
 • 26-10-2009Dostosowanie wynagrodzenia pracownika pracującego za granicą do przepisów miejscowych danego kraju
  W związku z realizacją kontraktów budowlanych w Belgii delegujemy pracowników do tego kraju w podróże służbowe trwające 2 miesiące. Czy musimy dostosowywać ich wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia w Belgii? Czy dieta wypłacana w związku z delegacją będzie uznana za składnik wynagrodzenia? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »