Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Banki

 • 17-03-2020Rozporządzenie ws. bufora ryzyka systemowego zostanie uchylone
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zakładającego uchylenie rozporządzenia w sprawie bufora ryzyka systemowego. W efekcie bufor ten zostanie rozwiązany, co uwolni kapitał zgromadzony przez banki i pozwoli im m.in. na zmniejszenie ryzyka ograniczenia dopływu kredytów do gospodarki. więcej »
 • 06-04-2018Banki z coraz większymi obciążeniami podatkowymi
  W 2017 r. koszty działania banków wzrosły o 4,2 proc., a główny wpływ na wzrost kosztów ogólnego zarządu miały koszty informatyczne oraz koszty z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W 2017 r. banki zapłaciły o 0,4 mld zł więcej podatku bankowego względem poprzedniego roku. więcej »
 • 26-03-2018MF wprowadzi nowe obowiązki dla branży finansowej
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia, które zmieni przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi. Projektodawcy zaproponowali m.in. wprowadzenie nowych obowiązków dla branży finansowej. Przygotowane zmiany pozytywnie oceniają eksperci Business Centre Club. więcej »
 • 22-03-2018Instytucje finansowe będą mogły sprawdzać niekaralność pracowników
  Instytucje finansowe, w tym m.in. banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), będą mogły sprawdzać, czy ich pracownicy i osoby starające się o pracę były karane – wynika z rządowego projektu nowelizacji, nad którym pracuje obecnie Sejm. Propozycje zmian popierają środowiska pracodawców, które wskazują na kwestie związane z wiarygodnością systemu finansowego oraz bezpieczeństwem danych. więcej »
 • 19-10-2016Banki ze 101 krajów doniosą na klientów polskiemu fiskusowi
  Już 101 jurysdykcji podatkowych z całego świata zobowiązało się do automatycznej wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Choć lista krajów jest imponująca, nie wszystkie zgodziły się na ujawnienie danych o klientach swoich instytucji finansowych. Wśród nich znajdują się m.in. Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich. więcej »
 • 18-05-2016Podatek bankowy łatwo obejść?
  Interpelacja nr 2731 do ministra finansów w sprawie możliwości obejścia płacenia podatku bankowego więcej »
 • 16-07-2015Banki nie chcą nowych podatków
  W 2014 r. zysk netto branży bankowej wyniósł aż 16,2 mld zł. W I kwartale br. zyski przekroczyły poziom 4 mld zł. Sektor bankowy przewiduje jednak, że w skali całego roku jego wyniki finansowe będą gorsze i apeluje o odejście od pomysłów zwiększania opodatkowania banków. więcej »
 • 19-03-2015Podatki 2015: Banki będą udostępniać USA dane o rachunkach podatników
  Działające w Polsce banki zostaną zobowiązane do przekazywania danych nt. rachunków bankowych amerykańskich rezydentów podatkowych – zmiany przewiduje porozumienie podpisane przez Polskę i Stany Zjednoczone. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy w tej sprawie. więcej »
 • 18-06-2014MF: Banki nie mogą blokować całego konta
  Interpelacja nr 25892 do ministra finansów w sprawie blokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym ponad kwotę wskazaną przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu więcej »
 • 07-03-2014Polacy coraz częściej skarżą się na banki i firmy ubezpieczeniowe
  W ubiegłym roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego napłynęło aż 10 696 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego, w tym głównie banków i firm z branży ubezpieczeniowej. W porównaniu do 2012 r. oznacza to wzrost o 28 proc. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »