INDEKS TEMATYCZNY » Banki

 • 25-03-2011
  Gorsze nastroje wśród bankowców
  W bieżącym miesiącu wartość indeksu Pengab, czyli wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych, spadła o 0,8 pkt w porównaniu z wynikiem z lutego i wynosi 30 pkt. W ciągu miesiąca wskaźnik bieżących ocen wzrósł o 2,3 i obecnie wynosi 23 pkt, a wartość indeksu prognoz obniżyła się o 3,9 do poziomu 37 pkt. Spadła również wartość indeksu oceny sytuacji ekonomicznej, a skutkiem tego zjawiska jest spadek ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury o 4,7 pkt – jego wartość wynosi obecnie 37,4 pkt.   więcej »
 • 25-03-2011
  Bankowość internetowa – rośnie liczba rachunków
  Na koniec 2010 r. z bankowości internetowej aktywnie korzystało ponad 10,1 mln klientów, z czego 9,1 mln stanowili klienci indywidualni, a nieco ponad milion przedsiębiorcy – wynika z drugiej edycji raportu netB@nk, przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Tylko w ostatnim roku w Polsce przybyło ponad 1,8 mln aktywnych klientów bankowości internetowej. Według prognoz, w kolejnych latach całkowita liczba klientów e-banków może rosnąć o milion rocznie.   więcej »
 • 23-03-2011
  KNF: Wyższe ryzyko działalności bankowej
  Silne pogorszenie jakości portfela kredytowego na skutek nadmiernego rozluźnienia standardów polityki kredytowej oraz zmniejszenia tempa wzrostu gospodarki to główne czynniki ryzyka dla polskiego sektora bankowego – wynika z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji o sytuacji banków po trzech kwartałach 2010 r.   więcej »
 • 18-03-2011
  Polskie banki będą wysyłać informacje do amerykańskiego fiskusa
  1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać amerykańska ustawa podatkowa, która nakłada na zagraniczne – w tym polskie – instytucje finansowe obowiązek informowania amerykańskich urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników i obywateli Stanów Zjednoczonych. Jeżeli instytucja finansowa nie dostosuje się do nowych regulacji, jej klienci, których obejmuje ustawa, utracą 30 proc. wpływów z amerykańskich źródeł – przestrzega firma doradcza Deloitte.   więcej »
 • 25-02-2011
  Banki: 1,2 tys. skarg do arbitrażu
  W 2010 roku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) wpłynęło 1165 skarg od klientów banków. Średnia wartość przedmiotu sporu w ubiegłym roku wyniosła blisko 3,7 tys. zł, natomiast średni czas rozpatrywania wniosku przez arbitra to ponad pięć tygodni. Największy odsetek spraw stanowiły spory dotyczące kredytów, przede wszystkim hipotecznych.   więcej »
 • 18-02-2011
  Korzystne prognozy dla banków
  O 1,9 pkt wzrosła w lutym, w porównaniu z wynikiem ze stycznia tego roku, wzrosła wartość wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych – podał Związek Banków Polskich. Indeks Pengab wynosi obecnie 30,8 pkt, co oznacza, że powrócił do stanu z października ubiegłego roku. W tym miesiącu odnotowano wyraźny, wynoszący 9,2 pkt wzrost prognostycznej składowej wskaźnika (do 40,9) oraz spadek wartości ocen bieżącej sytuacji (o 5,5 pkt - do 20,7).   więcej »
 • 10-02-2011
  Deloitte: Banki powinny zmienić model prowadzenia biznesu
  Banki powinny zmienić filozofię prowadzenia działalności, podnieść kompetencje pracowników, a także jakość oferowanych usług, w przeciwnym wypadku wkrótce mogą mieć problem z utrzymaniem obecnej pozycji rynkowej – uważają analitycy z firmy doradczej Deloitte. W ich opinii  głębokich przekształceń w sposobie działania banków wymaga nowa sytuacja makroekonomiczna oraz zmiany regulacyjne w sektorze finansowym.   więcej »
 • 04-02-2011
  Ubezpieczenia produktów bankowych – rekomendacja ZBP
  1 lipca br. wejdzie w życie rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Głównym celem tego dokumentu jest określenie ogólnych zasad postępowania banków w przypadku, gdy wykonywanie przez bank lub ubezpieczyciela umów ubezpieczenia ryzyka banku może wywołać skutki dla klienta.   więcej »
 • 02-02-2011
  Prawo bankowe umożliwi przekształcenie instytucji kredytowej w bank
  Wprowadzenie przepisów umożliwiających przekształcenie oddziału instytucji kredytowej działającego na terytorium Polski w bank krajowy funkcjonujący w formie spółki akcyjnej to cel planowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy - Prawo bankowe. Ustawa ma także określić warunki, zasady oraz procedury takiego przekształcenia.   więcej »
 • 25-01-2011
  Bankowy tytuł egzekucyjny – ZBP przeciwny zmianom
  Zmiany w ustawie o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo czynności bankowych – uważa Związek Banków Polskich. Według ZBP, projekt ogranicza instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego, mimo że w 2005 r. regulacje w tej sprawie zostały uznane za zgodne z ustawą zasadniczą, a banki w pełni wdrożyły zalecenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące obowiązków informacyjnych wobec klientów.   więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY