INDEKS TEMATYCZNY » Banki

 • 21-10-2010
  Depozyty będą lepiej chronione
  Podwyższenie sumy depozytu gwarantowanej do wypłaty w razie upadku banku przewiduje zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem resortu finansów, wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego wśród osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. więcej »
 • 19-10-2010
  Ryzyko systemowe na rynkach finansowych – nowy projekt badawczy z udziałem EBC
  Komisja Europejska inwestuje w projekt badań, który ma na celu opracowanie wskaźników ryzyka systemowego dla tzw. systemów wczesnego ostrzegania. Tego rodzaju systemy miałyby służyć uprzedzaniu rządów i instytucji bankowych o zbliżających się kryzysach finansowych i umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych. Eksperci Europejskiego Banku Centralnego, naukowcy z uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz specjaliści z Yahoo! zbadają, jak bardzo instytucje finansowe narażone są na ryzyko systemowe wynikające z istnienia złożonych, silnie ze sobą powiązanych cyfrowych systemów informacyjnych i transakcyjnych. więcej »
 • 15-10-2010
  Udzielanie preferencyjnych kredytów dla rolnictwa atrakcyjniejsze dla banków
  Podwyższenie wskaźnika stanowiącego podstawę do obliczania wysokości oprocentowania udzielanych rolnikom preferencyjnych kredytów przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzja jest efektem znacznego spadku opłacalności udzielania tych kredytów przez banki, zwłaszcza spółdzielcze, które pozyskują środki na takie kredyty na rynku międzybankowym. więcej »
 • 08-10-2010
  Outsourcing bankowy – mniej ograniczeń
  W ramach umowy outsourcingowej bank będzie mógł powierzyć czynności również wspólnikom spółek cywilnych, a katalog czynności, których wykonywanie może być powierzone zewnętrznemu podmiotowi bez konieczności uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, ulegnie rozszerzeniu – przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe. więcej »
 • 06-10-2010
  Nowe wymagania wobec banków raczej nie wpłyną na koszt kredytu
  Kwota niedoboru funduszy własnych polskich banków po wprowadzeniu wyższych limitów niezbędnych rezerw kapitałowych może wynieść nawet 6 mld złotych do 2019 r. – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Krajowe banki będą więc potrzebowały dodatkowych funduszy, by spełnić minimalne wymogi określone w tzw. Bazylei III, czyli zbiorze najnowszych regulacji skierowanych do sektora bankowego. Prawdopodobnie nie spowoduje to jednak wzrostu ceny udzielanych kredytów. więcej »
 • 14-09-2010
  Rośnie liczba raportów o kredytobiorcach
  Mimo ciągle słabej akcji kredytowej banki zamawiają coraz więcej raportów kredytowych, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem nietrafionych transakcji – podaje BIG InfoMonitor. To odpowiedź instytucji finansowych na fakt, że zaległe zadłużenie systematycznie rośnie i przybywa klientów podwyższonego ryzyka. więcej »
 • 14-09-2010
  KE zapowiada dalsze reformy sektora finansowego
  Jesienią UE będzie kontynuować reorganizację europejskiego finansowego systemu regulacyjnego – ogłosiła Komisja Europejska. Po wprowadzeniu środków w zakresie lepszego nadzoru nad agencjami ratingowymi i ograniczeniu premii wypłacanych przez banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne na zatwierdzenie czeka jeszcze kilka ważnych aktów prawnych, a inne są w trakcie opracowywania. Do końca tego roku Komisja zamierza przedstawić większość wniosków ustawodawczych w ramach reformy i wzywa kraje UE oraz Parlament Europejski do przyjęcia ich przed końcem 2011 r. więcej »
 • 13-09-2010
  BZ WBK dla Hiszpanów
  Nowym właścicielem 70,36 proc. akcji Banku Zachodniego WBK zostanie hiszpańska grupa bankowa Santander – postanowił dotychczasowy większościowy akcjonariusz banku Allied Irish Banks. Wartość pakietu akcji BZ WBK, jaki może nabyć grupa Santander, to 3,1 mld euro. Po uzyskaniu przez nowego akcjonariusza wszystkich wymaganych zgód regulatorów i sfinalizowaniu transakcji, Bank Zachodni WBK stanie się członkiem największej w strefie euro grupy finansowej. więcej »
 • 09-09-2010
  Podatek bankowy – BCC przeciw
  Problemy budżetu należy naprawiać poprzez szukanie oszczędności i racjonalizowanie wydatków, a nie przez zwiększanie dochodów kosztem podatników – przekonuje Business Centre Club w odpowiedzi na projekty wprowadzenia tzw. podatku bankowego. BCC sprzeciwia się zarówno wprowadzeniu podatku bankowego, jak i wszelkim innym nowym pomysłom wzrostu obciążeń fiskalnych. więcej »
 • 02-09-2010
  Firmy niechętnie korzystają z kredytów
  Potrzeby pożyczkowe firm będą rosły, ale wolno, podobnie jak to miało miejsce po okresie osłabienia gospodarczego w latach 2004-2006 – ocenia PKPP Lewiatan. Nie widać bowiem, aby firmy podejmowały decyzje dotyczące inwestycji, które wymagałyby zasilenia istotnie większymi kredytami. Jednocześnie rynek nie daje sygnałów pozwalających firmom prognozować znaczący wzrost przychodów i związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na kredyt obrotowy. Jednocześnie banki nie poprawiły dostępu do kredytów, co nie zachęca firm do korzystania z nich w sytuacji, gdy ciągle mają środki własne. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY