INDEKS TEMATYCZNY » Banki

 • 13-01-2011
  Opłaty za usługi bankomatowe?
  Banki powinny mieć możliwość pobierania opłat za usługi bankomatowe – uważają Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji reprezentującej przedsiębiorców, rozwiązanie takie powinno się znaleźć w przygotowywanym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Jego celem miałoby być zachęcenie do szerszego korzystania z obrotu bezgotówkowego.   więcej »
 • 17-12-2010
  Coraz popularniejsze internetowe konta bankowe
  Na koniec III kwartału br. z bankowości internetowej aktywnie korzystało 9 mln klientów indywidualnych. Według prognoz, w kolejnych latach liczba ta może rosnąć nawet o milion rocznie. Zwiększa się też wartość transakcji dokonywanych przez Internet. Z kont internetowych na co dzień aktywnie korzysta również ponad milion małych i średnich przedsiębiorstw. Od początku roku o ponad 10 proc. spadła natomiast liczba kart kredytowych w portfelach Polaków – wynika z pierwszej edycji raportu netB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.   więcej »
 • 16-12-2010
  Kolejne postanowienia bankowych umów w rejestrze niedozwolonych klauzul
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Decyzja jest korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych.   więcej »
 • 15-12-2010
  Banki chcą pośredniczyć w rozdzielaniu unijnych funduszy na lata 2014-2020
  „Banki w perspektywie programów 2020” - pod takim hasłem funkcjonuje stworzone przez Związek Banków Polskich specjalne środowiskowe forum konsultacyjne, którego celem jest przygotowanie polskich instytucji finansowych do udziału w realizacji strategii i programów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jak szacuje ZBP, 80 proc. unijnych środków będzie dystrybuowane poprzez pośredników finansowych.   więcej »
 • 13-12-2010
  Certyfikaty dla bankowców
  Związek Banków Polskich przyznał 318 certyfikatów potwierdzających przyznanie stopni zawodowych pracownikom banków. Program certyfikacji umiejętności zawodowych jest realizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. – Wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem sprawnego funkcjonowania instytucji finansowych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.   więcej »
 • 26-11-2010
  Gorsza koniunktura w bankach
  W listopadzie wartość indeksu Pengab, czyli wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych, spadła w stosunku do października tego roku o 1,4 pkt i wynosi obecnie 29,5 pkt – ogłosił Związek Banków Polskich. Obecny poziom wskaźnika jest jednym z niższych odnotowanych w tym roku. Spadek wynika głównie z obniżenia wartości prognoz o 2,1 pkt. W badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju reprezentujących wszystkie typy banków.   więcej »
 • 22-11-2010
  Wsparcie dla instytucji finansowych w kryzysie – regulacja na stałe
  Zasady udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na przedsięwzięcia, które mają na celu utrzymanie płynności płatniczej przez polskie instytucje finansowe oraz ich rekapitalizację nie wygasną z końcem 2010 roku, ale staną się stałym rozwiązaniem na wypadek kryzysu – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.   więcej »
 • 19-11-2010
  Niespełna 11 tys. przeniesionych rachunków bankowych
  Od 1 stycznia do 31 października 2010 r. za pośrednictwem systemu wymiany informacji OGNIVO, obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, banki przesłały między sobą niespełna 11 tys. zgłoszeń dotyczących otwarcia nowego rachunku bankowego – wynika z przedstawionego przez Związek Banków Polskich raportu na temat stanu wykorzystania przez polskich konsumentów możliwości przenoszenia rachunków bankowych.   więcej »
 • 03-11-2010
  Banki zaostrzają kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych
  NBP przeprowadza cykliczne badania wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków, które pozwalają określić kierunek zmian polityki kredytowej oraz zmian popytu na kredyty. Najnowsza ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2010 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 82 proc. więcej »
 • 21-10-2010
  Unijne ramy zarządzania na wypadek kryzysu finansowego - propozycje KE
  Komisja Europejska przedstawiła plany unijnych ram zarządzania w sytuacji kryzysu finansowego. Przygotowują one grunt do przedłożenia wiosną 2011 r. wniosków ustawodawczych, które stworzą kompleksowe ramy zarządzania w sytuacjach kryzysowych, dotyczące banków i firm inwestycyjnych. Zdaniem KE, kryzys udowodnił, że problemy jednego banku mogą ogarnąć całą branżę finansową i rozprzestrzenić się ponad granicami państwowymi, a UE nie dysponuje systemami postępowania z instytucjami finansowymi znajdującymi się w trudnej sytuacji. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY