Do kiedy kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii

Zgodnie z założeniem ustawodawcy stanem docelowym jest wprowadzenie u wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych kas fiskalnych on-line. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

 

Wprowadzenie kas fiskalnych on-line przebiega atapami. Część przedsiębiorców może nadal korzystać z dotychczasowych „tradycyjnych” kas fiskalnych wśród których możemy wyróżnić kasy z papierowym zapisem kopii.

Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1 ustawy VAT podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii były wydawane do dnia 31 sierpnia 2019 r. Po tym terminie nie było już możliwe uzyskanie potwierdzenia, że kasy z papierowym zapisem kopii spełniają warunki techniczne dla kas określone w odrębnych przepisach.

Obowiązki użytkowników kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii

Użytkowane nadal kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii muszą spełniać kryteria odnośnie ich funkcjonowania oraz przeglądów. W konsekwencji zastosowanie znajduje do nich paragraf 54 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wskazujący, że obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

Podatnicy prowadząc ewidencję przy użyciu kas z papierowym zapisem kopii dokonują wydruku wystawianych przy użyciu kasy dokumentów, a w przypadku kas z papierowym zapisem kopii - również ich kopii (§  29 rozporządzenia).

 

 

W przypadku zakończenia używania kasy z papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Podatnik może używać kas rejestrujących starego typu z papierowym zapisem kopii aż do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Nie ma zatem określonej granicznej daty, po której kasy te znikną całkowicie.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...