ABC - prawo i podatki dla początkujących

W dziale ABC - prawo i podatki dla początkujących znajduje się 233 artykuły spośród 53200 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 12.05.2023
  VAT: Warunki zastosowania stawki 0% przy WDT
  W przypadku dokonywania czynności opodatkowanej jaką jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów sprzedawca może skorzystać ze stawki VAT 0%. Jest to o tyle korzystne, że w takim przypadku podatnik nadal wykonuje czynność opodatkowaną (tyle, że objętą zerową stawką VAT), co pozwala na zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego towaru. więcej »
 • 11.05.2023
  VAT: Preferencyjna stawka VAT w budownictwie
  Dla znacznej części robót budowlanych można zastosować zamiast stawki podstawowej stawkę obniżoną w wysokości 8%. Jak wskazuje art. 41 ust. 12 ustawy VAT taką stawkę podatku VAT stosuje się do: więcej »
 • 10.05.2023
  VAT: Uproszczone rozliczenie przy imporcie towarów
  W poprzednim artykule wskazaliśmy, że co do zasady rozliczenie podatku VAT od importu towarów następuje w zgłoszeniu celnym. Ustawa VAT przewiduje jednak tryb uproszczony, który został opisany w art. 33a ustawy. W przepisie tym wskazano, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. więcej »
 • 09.05.2023
  VAT: Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów
  Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną. więcej »
 • 08.05.2023
  VAT: Ustalanie podstawy opodatkowania przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Ustawa VAT przewiduje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe w oparciu o ceny rynkowe w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. więcej »
 • 05.05.2023
  VAT: Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
  Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złotówki zostały określone w art. 31a ust. 1 i ust. 2 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem: więcej »
 • 04.05.2023
  VAT: Podstawa opodatkowania w przypadku importu
  Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy VAT w przypadku opodatkowanej czynności jaką jest import towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. więcej »
 • 28.04.2023
  VAT i WNT: Podstawa opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  W sytuacji gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, spoczywa na nim obowiązek rozliczenia podatku należnego. W tym celu należy prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania. więcej »
 • 27.04.2023
  Podatek VAT: Bony i podstawa opodatkowania dla bonów
  Z uwagi na szczególną konstrukcję bonów różnego przeznaczenia ustawa VAT zawiera w swojej treści regulacje odnoszące się do ustalenia podstawy opodatkowania przy transferze tego rodzaju bonów. więcej »
 • 26.04.2023
  Podatek VAT: Zmniejszanie podstawy opodatkowania
  Jak informowaliśmy w poprzednim artykule tego cyklu, podstawa opodatkowania w podatku VAT została zakreślona bardzo szeroko. Ale ustawa o VAT wymienia przypadki, w których podstawa opodatkowania podlega zmniejszeniu. więcej »
 • 25.04.2023
  Podatek VAT: Podstawa opodatkowania
  W celu prawidłowego ustalenia wysokości podatku należy zdefiniować dwie wartości - to stawka podatku oraz podstawa opodatkowania. A w przypadku podatku VAT podstawa opodatkowania została określona bardzo szeroko. więcej »
 • 20.04.2023
  Transakcja trójstronna - miejsce świadczenia przy dostawie towarów
  Szczególnym przypadkiem transakcji wielostronnej jest tzw. transakcja trójstronna określona w art. 135 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną (WTT) rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: więcej »
 • 18.04.2023
  VAT: Co to jest i czemu służy procedura call-off stock?
  Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy VAT przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1. więcej »
 • 17.04.2023
  Sposób opodatkowania VAT przy eksporcie
  Jedną z czynności opodatkowanych jest eksport towarów, który obecnie posiada swoją definicję legalną. Jak bowiem wynika z art. 2 pkt 9 ustawy VAT poprzez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: więcej »
 • 14.04.2023
  VAT: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - miejsce świadczenia
  W związku z wejściem w życie pakietu e-commerce od połowy 2021 roku obowiązują szczególne zasady określenia miejsca dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

03.06.2023

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2023

Szkolenie on-line: Sporządzenie deklaracji CIT-8 za 2022 r. - analiza na przykładzie (Polski Ład...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.06.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY