VAT: Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej

E-faktura to potoczna nazwa dla wielu typów dokumentów, w tym również dla faktury wystawianej i przesyłanej poprzez Krajowy System e-Faktur prowadzony przez Szefa KAS.

 

Jak możemy przeczytać w art. 106g ust. 3a ustawy VAT faktura ustrukturyzowana jest udostępniana i otrzymywana za pomocą oprogramowania interfejsowego połączonego z systemem KSeF.

Jednocześnie na mocy art. 106na ustawy fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego (art. 106nc ustawy VAT).

Powyższe powoduje zatem, że w przypadku faktury wystawionej i otrzymanej jako faktura ustrukturyzowana, na potrzeby ewidencji podatku należnego i naliczonego, jako datę wystawienia podaje się datę określoną zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy tj. datę przesłania jej do KSeF.

Natomiast w sytuacji gdy faktura została odrzucona przez KSeF przyjmuje się, że faktura nie została wystawiona. Takiemu dokumentowi nie zostanie przydzielony numer identyfikujący w systemie i w konsekwencji nie będzie mógł być on uznany za fakturę ustrukturyzowaną, aż do czasu ponownego przesłania do KSeF. Ponownie przesłana faktura będzie uznana za wystawioną w dacie jej ponownego przesłania do KSeF i nadany zostanie numer identyfikujący tę fakturę w KSeF.

 

 

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 30 stycznia 2023 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.611.2022.2.DS:

„Nie można zgodzić się że "dniem wystawienia faktury" jest "data wystawienia", o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazana w fakturze ustrukturyzowanej (znajdująca się w polu oznaczonym jako pole P_1 w specyfikacji technicznej struktury FA (1) lub jego odpowiedniku w kolejnych wersjach struktury). Z treści przepisu art. 106na ust. 1 ustawy jasno wynika, że momentem wystawienia faktury ustrukturyzowanej jest dzień jej przesłania do KSeF. Tym samym jeżeli data wystawienia faktury wskazana w polu P_1 (polu obowiązkowym) lub jego odpowiedniku jest odmienna od daty przesłania faktury do KSeF, to za datę wystawienia należy uznać datę przesłania faktury do KSeF.”

To oznacza, że dniem wystawienia e-faktury będzie dzień przesłania faktury do KSeF, a nie data umieszczona na fakturze.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: e-faktura, fakturowanie elektroniczne, krajowy system e-faktur (ksef)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...