Szkolenia otwarte:

 

Efektywna Asystentka - profesjonalny partner w biznesie - szkolenie dofinansowane

Cel kursu:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki w zakresie wykonywanych zadań, organizacji pracy przełożonego i funkcjonowania w organizacji.

Korzyści:

 • Nabycie praktycznych umiejętności organizacji pracy.
 • Nabycie praktycznych umiejętności komunikacji z przełożonym i innymi pracownikami.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji spotkań i podróży służbowych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania prezentacji.
 • Poznanie dobrych praktyk pracy najlepszych Asystentek.
 • Poznanie tajemnicy sukcesu najlepszych Asystentek.
 • Omówienie trudnych sytuacji pojawiających się w pracy Asystentek i sposobów ich rozwiązywania.

Metodyka szkolenia:

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, projekcja filmu szkoleniowego, studium przypadku, odgrywanie scenek, sesje plakatowe, gry plus symulacje.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do asystentek personalnych, asystentek kadry zarządzającej oraz sekretarek z doświadczeniem, których praca polega na kontaktach z kluczowymi klientami.

Poziom:

Kurs prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści od uczestników wymagana jest koncentracja i pełne zaangażowanie. Podczas ćwiczeń i warsztatów komputerowych rozwiązywane są przykłady oparte o doświadczenie polskich i zagranicznych przedsiębiorców, które stanowią około 80 % zajęć.

Program:

1. Rozumienie swojej roli zawodowej:

 • wspieranie realizacji zadań szefa/pracowników,
 • organizacja pracy szefa/pracowników,
 • Asystentka jako ważne ogniwo w komunikacji firmowej,
 • Asystentka jako istotny nośnik zmian w firmie.

2. Tajemnica sukcesu super Asystentki:

 • dlaczego jedne asystentki są lepsze od innych?
 • cechy doskonałej asystentki,
 • doskonałe asystentki - analiza przykładów,
 • przykłady dobrych praktyk w pracy asystentki.

3. Zarządzanie czasem - metody i dobre praktyki.

4. Budowanie własnego wizerunku i autorytetu:

 • wygląd zewnętrzny,
 • sposób wysławiania się,
 • zachowania wpływające pozytywnie i negatywnie na odbiór naszej osoby,
 • budowanie własnego autorytetu.

5. Współpraca szef - asystentka:

 • każdy szef jest inny - zbadanie stylu pracy szefa i  jego oczekiwań,
 • dostosowanie modelu współpracy,
 • ustalenie warunków współpracy,
 • komunikacja z szefem - przykłady i antyprzykłady,
 • omówienie trudnych przypadków i sytuacji, a także przykładów rozwiązań,
 • polityka prywatności,
 • ochrona szefa.

6. Komunikacja wewnętrzna:

 • Asystentka jako kanał informacyjny w organizacji,
 • style komunikacji,
 • przekazywanie informacji do szefa i od szefa,
 • budowanie właściwych komunikatów - przykłady i antyprzykłady.

7. Komunikacja zewnętrzna:

 • budowanie - wizerunku przez telefon,
 • odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji.

8. Trudne sytuacje w pracy Asystentki:

 • panowanie nad własnymi emocjami,
 • relacje interpersonalne, trudni pracownicy " jak sobie z nimi radzić"
 • wpadki, nieporozumienia, błędy - wytyczne postępowania.

9. Organizery czasu - elektroniczne i tradycyjne:

 • zarządzanie czasem szefa,
 • organizacja spotkań w firmie,
 • zarządzanie swoim czasem,
 • zarządzenie zadaniami.

10. Prezentacja PowerPoint:

 • cechy dobrej prezentacji,
 • przygotowanie danych do prezentacji,
 • użyteczne funkcjonalności i triki,
 • przykłady ciekawych prezentacji.

11. Podróże służbowe:

 • planowanie podróży służbowych,
 • metody organizowania podróży służbowych,
 • o czym należy pamiętać organizując wyjazd?
 • przykłady ciekawych rozwiązań usprawniających wyjazdy szefów i pracowników.

12. Organizacja spotkań i imprez - o czym należy pamiętać z jak się przygotować:

 • spotkania wewnętrzne firmowe,
 • imprezy firmowe.

13. Protokoły, notatki i podsumowania ze spotkań:

 • przykłady dokumentów,
 • przykłady ciekawych rozwiązań.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

 

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania oraz szkoleń można uzyskać mailowo lub telefonicznie: 22 208 26 77, biuro@szkolenia-dofinansowane.net


Koszt kursu:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 317,34 zł
Cena regularna szkolenia: 1586,70 zł

Termin i miejsce: