Szkolenia otwarte:

 

Praktycznie o RODO/GDPR - unijna reforma ochrony danych osobowych - szkolenie dofinansowane

Cel kursu:

Omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) oraz projekcie ustawy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

Adresaci:

Osoby, które chcą nabyć wiedzę w zakresie zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i dowiedzieć się jak się do nich przygotować. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Danych Osobowych, Administratorzy Systemów informatycznych, pracownicy działów: kadr, HR, prawnych, IT oraz inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach, w których zakresie obowiązków pozostaje wykonywanie wymogów ochrony danych osobowych.

Program kursu:

1. Reforma ochrony danych osobowych - wprowadzenie:

- cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych osobowych - dlaczego reforma jest konieczna?
- zmiana podejścia do ochrony danych osobowych.

2. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych:

- wejście w życie a obowiązywanie - czyli "jak rozumieć" prawo unijne?
- omówienie projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
- ogólne omówienie zmian w przepisach sektorowych.

3. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych:

- nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
- obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę,
- nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego,
- audyty należytej ochrony danych osobowych,
- zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych,
- wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów (Grupy spółek),
- dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych,
- nowe zasady powierzania danych osobowych,
- obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych,
- Inspektor ochrony danych osobowych (IOD/DPO):
- kto musi a kto powinien?
- uprawnienia i obowiązki IOD/DPO,
- jak pełnić tą funkcję? - dlaczego niektórym Klientom odmawiamy usługi jako zewnętrzny podmiot?

4. Wybrane zagadnienia:

- profilowanie,
- kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych,
- kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
- kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Jak wdrażać GDPR?

- od czego zacząć? 
- ile mamy czasu i jak działać (priorytetyzacja zadań)?
- jakie procedury są wymagane?
- wszystko co powiedziano o nowej regulacji a co nie jest prawdą, czyli czego się nie bać, czego nie kupować i z jakich usług nie korzystać!

6. Panel dyskusyjny.

Organizator kursu:

Akademia Biznesu MDDP i Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt - Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania oraz szkoleń można uzyskać mailowo lub telefonicznie: 22 208 26 77, biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa:

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 194,34 zł

Cena regularna szkolenia: 971,70 zł

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Miejsce zajęć: centrum miasta

Termin i miejsce: