Szkolenia e-learningowe:

 

Krajowa Administracja Skarbowa - nowe zasady kontroli i obrony podatników - kurs błyskawiczny

Czynności prowadzone przez organy podatkowe bez względu na czas i okoliczności zawsze wyzwalają w nas spory ładunek stresu. Nic dziwnego - wynik bywa niepewny, a każdy błąd i niedopatrzenie ujawnione w trakcie postępowania mogą spowodować poważne konsekwencje. Podatnicy, którzy nie wiedzą, jak się bronić, narażeni są na represyjne działania organów - jak wiemy (czasem z własnego doświadczenia), nie zawsze uzasadnione. Obowiązująca już ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zrewolucjonizowała zasady prowadzenia kontroli i zwiększyła uprawnienia kontrolujących, pogarszając jednocześnie pozycję kontrolowanych.

Tym większego znaczenia nabiera umiejętności korzystania z uprawnień podatnika, które choć bardzo szerokie, rzadko skutecznie są wykorzystywane. Przeszkodą jest nieznajomość praw i obowiązków podatników. Dlatego też wspólnie ze specjalistami www.podatki.biz opracowaliśmy specjalny e-kurs:

Krajowa Administracja Skarbowa - nowe zasady kontroli i obrony podatników

Zasady uczestnictwa w e-kursie:

Ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący sposób, z podaniem podstawy prawnej, a w razie konieczności orzecznictwa i interpretacji ministerialnych.

E-kurs składa się z 13 lekcji, dodatku oraz testów, które udostępnimy Ci od razu po dodaniu wpłaty za e-kurs.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie.

Program:

Lekcja 1  - Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - nowa organizacja administracji podatkowej i celnej, wprowadzenie

Lekcja 2 - Wyjaśniamy pojęcia

 • Czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa w trakcie czynności sprawdzających, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie - podobieństwa i różnice

Lekcja 3 - Poznaj swoje prawa

 • Prawa podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe

Lekcja 4 - Możesz dowodzić swoich racji

 • Rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy
 • Obowiązek uwzględniania dowodów
 • Prawo podatnika do zgłaszania i przeprowadzania dowodów

Lekcja 5 - Krajowa Administracja Skarbowa ? nowe zasady kontroli i obrony podatników

 • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017?2020
  • Misja
  • Wizja
  • Kierunki działania i rozwoju
  • Cele do osiągnięcia w latach 2017?2020
  • Realizacja kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2017?2020
  • Monitorowanie i sprawozdawczość
  • Ewaluacja i zmiany

Lekcja 6 - Likwidujemy zagrożenia

 • Likwidacja zagrożeń wykazanych w wyniku kontroli wewnętrznej
 • Sposób, tryb i zasady dokonywania korekt w zapisach księgowych, poprawiania błędów na dokumentach, zapisów dotyczących poprawionych dokumentów i duplikatów dokumentów, księgowanie korekt faktur w poprawnych okresach, korekty zeznań rocznych i obowiązki z tym związane
 • Usuwanie zaległości księgowych
 • Korekty deklaracji
 • Złożenie deklaracji po raz pierwszy po terminie
 • Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych

Lekcja 7 - Kontrolujący mają swoje prawa

 • Prawa pracowników administracji podatkowej
 • Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Lekcja 8 - Jak przebiega kontrola podatkowa

 • Przebieg kontroli podatkowej

Lekcja 9 - Audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie - nowe regulacje ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Lekcja 10 - Zakończenie kontroli i co dalej?

 • Protokoły i decyzje
 • Terminy kolejnych czynności

Lekcja 11 - Niekorzystne wyniki nie muszą być ostateczne

 • Środki odwoławcze
 • Zaskarżania rozstrzygnięć organów kontroli.
 • Rozprawa administracyjna

Lekcja 12 - Minimalizuj ryzyko osobiste

 • Odpowiedzialność pracowników i firm zewnętrznych za prowadzenie spraw podatnika, płatnika i inkasenta
 • Sposoby minimalizacji ryzyk osobistych
 • Ubezpieczenie od ewentualnych następstw wynikających z odpowiedzialności osobistej

Lekcja 13 - Interpretacje i objaśnienia podatkowe po zmianach w 2017 r.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 340 zł netto (418,20 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej. 

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: