Szkolenia e-learningowe:

 

Delegacje krajowe i zagraniczne - teoria i praktyka - kurs błyskawiczny

Wyjazdy służbowe pracowników i właścicieli firm zwykle stanowią znaczący składnik kosztów. Problemy występują na styku dwóch grup przepisów - prawa pracy i regulacji podatkowych. Problemy te szczególnie nasilają się w wypadku delegacji zagranicznych. Prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie delegacji jest bardzo pracochłonne - jeżeli sporządzane jest ręcznie. Trudno też uniknąć błędów.

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs - po raz pierwszy Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej otrzymują również program - Delegacje podatki.biz - pozwalający zapewnić prawidłowe i błyskawiczne rozliczenie nawet najbardziej złożonych przypadków wyjazdów służbowych. Ćwiczenia praktyczne, wykonywane w miarę rozwijania wiedzy teoretycznej zapewniają opanowanie rozliczania wyjazdów służbowych na poziomie zaawansowanym w ciągu zaledwie kilku tygodni. Uwaga: dołączony program posiada licencję pozwalającą na jego komercyjne wykorzystanie.

Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Program do rozliczania delegacji otrzymasz w momencie opłacenia e-kursu, wraz z pierwszą lekcją. Materiały szkoleniowe ilustrowane są wieloma przykładami. Pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę podróży służbowych, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości. Pobierzesz je na swój komputer, w dogodnym dla Ciebie terminie, przy pomocy specjalnie udostępnionego w tym celu panelu osobistego.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Dla Uczestników szkolenia oddajemy do dyspozycji forum dyskusyjne, na którym mogą dyskutować o poruszanych w lekcjach problemach, zgłaszać swoje wątpliwości i pytania oraz dzielić się swoją wiedzą. Adres forum to: http://www.podatki.biz/forum_ekursy/

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 340 zł netto. W jej ramach otrzymasz 7 lekcji w formie e-booka, program Delegacje podatki.biz z licencją komercyjną na jedno stanowisko oraz bezpłatną opieką techniczną i aktualizacyjną na okres 12 miesięcy, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 340,00 zł netto (418,20 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • program Delegacje podatki.biz z licencją komercyjną na jedno stanowisko oraz bezpłatną opieką techniczną i aktualizacyjną na okres 12 miesięcy,
 • płytę CD z materiałami do kursu
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - błyskawiczny dostęp do wszystkich lekcji,
 • dostęp do testów on-line,
 • dostęp do dedykowanego forum tematycznego dla uczestników kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Delegacje krajowe (1)

 • Wyjazd służbowy krajowy pracownika (Delegacja) - kiedy mamy do czynienia z wyjazdem służbowym;
 • Czas trwania delegacji, czyli jak prawidłowo ustalić początek i koniec delegacji krajowej;
 • Polecenie wyjazdu w delegacji krajowej - co to jest polecenie wyjazdu, jak prawidłowo sporządzić polecenie wyjazdu, zakres informacji w poleceniu wyjazdu niezbędny do prawidłowego i szybkiego rozliczenia delegacji;
 • Wypełnianie danych polecenia wyjazdu dla delegacji krajowej w programie Delegacje podatki.biz dołączonym do e-kursu.

Lekcja 2
Delegacje krajowe (2)

 • Diety, ryczałty, zwroty kosztów - czyli jakie kwoty powinien otrzymać delegowany w delegacji krajowej;
 • Dokumentowanie wydatków w krajowej podróży służbowej; Dokumenty generowane przez program Delegacje podatki.biz
 • Krajowa podróż służbowa właściciela firmy (wspólnika);
 • Rozliczanie wydatków w programie Delegacje podatki.biz

Lekcja 3
Delegacje krajowe (3)

 • Krajowe podróże służbowe a koszty uzyskania przychodów;
 • Podróże osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych a przychody i koszty uzyskania;

Lekcja 4
Delegacje zagraniczne (1)

 • Delegacje krajowe i zagraniczne - podobieństwa i różnice;
 • Delegacja a oddelegowanie;

Lekcja 5
Delegacje zagraniczne (2)

 • Polecenie wyjazdu w przypadku delegacji zagranicznej;
 • Delegacja do wielu krajów;
 • Rodzaje i limity wydatków w delegacji zagranicznej;
 • Wypełnianie danych polecenia wyjazdu dla delegacji zagranicznej w programie Delegacje podatki.biz

Lekcja 6
Delegacje zagraniczne (3)

 • Dokumentowanie wydatków; dokumenty w językach obcych;
 • Rozliczanie wydatków pracownika wyrażonych w walutach obcych;
 • Rozliczanie kosztów podatkowych wyrażonych w walutach obcych;
 • Rozliczanie delegacji zagranicznych w programie Delegacje podatki.biz

Lekcja 7
Delegacje krajowe i zagraniczne - problemy szczególne

 • Rozwiązania problemów związanych z czasem pracy w delegacjach;
 • Delegacje krajowe i zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach.
Termin i miejsce: