Fotograf i Filmowiec: prawo cywilne, gospodarcze i autorskie

Cena szkolenia:

Szczegółowe informacje

Międzynarodowe Targi Film Video Foto w Łodzi są jak co roku okazją do spotkania w gronie osób, które pasjonują się fotografią i filmem. Wśród odwiedzających targi jest wielu gości, którzy zajmują się tymi dziedzinami zawodowo, i wielu, którzy myślą o tym, aby stać się profesjonalistami. Dla jednych i dla drugich przygotowaliśmy specjalną jednodniową konferencję szkoleniową:

Fotograf i Filmowiec: prawo cywilne, gospodarcze i autorskie
Łódź 25.03.2010 r.

Organizatorzy konferencji:

Redakcja www.swiatobrazu.pl oraz www.podatki.biz

 


Cel konferencji:

Fotografowie oraz filmowcy często nie wykorzystują możliwości, jakie dają istniejące instrumenty prawne. Nie trzeba być prawnikiem, aby używać sprawdzonych formuł i wzorów postępowania do ochrony własnych interesów. Powstaje jednak pytanie: skąd twórcy i artyści mają czerpać wiedzę i informacje? Skąd mają dowiedzieć się, jak zabezpieczać i egzekwować swoje prawa autorskie? Jak optymalizować koszty podatkowe i koszty prowadzenia firmy? W jaki sposób zawierać umowy, aby nie narażać się na niespodziewane konsekwencje i utratę zysków?

Znani i cenieni prawnicy: Pan Robert Solga (prawo autorskie), Pan Michał Gruszczyński (prawo cywilne i gospodarcze), Pan Piotr Kostrzewski (prawo podatkowe) w trakcie swoich wykładów omówią na konkretnych przykładach sposoby kształtowania stosunków umownych w taki sposób, aby zabezpieczyć swoje prawa i zapobiec utracie zysków.


Adresaci konferencji:

Konferencję kierujemy do fotografów, filmowców, prawników, pracowników firm doradczych i konsultingowych, pracowników agencji reklamowych, pracowników firm zajmujących się obrotem prawami autorskimi.


Szczegółowy program konferencji
wydrukuj program


Część I: 10.15-12.30
(10 min. przerwy 11.20-11.30)

Prawa autorskie fotografów i filmowców

 

 • Prawa osobiste i prawa majątkowe fotografów i filmowców
 • Dozwolony użytek - zakres i wyłączenia - omówienie i przykłady
 • Niezbędne elementy umowy dotyczącej przekazania praw
 • Ochrona autorskich praw majątkowych
 • Ochrona osobistych praw majątkowych
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich - omówienie i przykłady
 • Sposób postępowania w przypadku naruszenia swoich praw
 • Ustalenie wysokości odszkodowania (wynagrodzenia) - omówienie i przykłady

 

Przerwa: 12.30-12.45


Część II: 12.45-15.00
(10 min. przerwy 13.50-14.00)

Zabezpieczenie praw fotografów i filmowców w umowach o świadczenie usług
i
 umowach o podobnym charakterze

 

 • Formy umownego zabezpieczania płatności - omówienie i przykłady
 • Dokumentacja niezbędna do błyskawicznego dochodzenia swoich roszczeń - omówienie i studium przypadku
 • Przedsądowe egzekwowanie praw z umowy - omówienie i przykłady
 • Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
 • Opłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
 • Prawidłowe wypełnianie formularzy sądowych
 • Egzekucja roszczeń stwierdzonych nakazem (wyrokiem)

 

Przerwa: 15.00-15.30

 

Część III

 Sprzedaż licencji i innych praw - optymalizacja kosztów podatkowych i kosztów formalnych działalności


Działalność gospodarcza czy działalność wykonywana osobiście

 • Plusy i minusy
 • Optymalizacja kosztów - studium przypadku
 • Optymalizacja kosztów podatkowych
 • Plusy i minusy różnych form opodatkowania
 • Optymalizacja kosztów podatkowych - studium przypadku
 • Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczące przeniesienia praw do licencji i opodatkowania twórców i artystów

 

Część IV: 17.45-18.00

Prezentacja strony internetowej: sieciowe środowisko informacji prawnej dla fotografów i filmowców

Prowadzący:

Robert Solga
Radca prawny, właściciel kancelarii prawnej, zajmującej się na co dzień doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Praktyk, z doświadczeniem w obsłudze prawnej firm różnej wielkości, w tym firm zajmujących się profesjonalnie fotografią. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Doświadczony trener, autor wielu szkoleń poświęconych zagadnieniom istotnym dla prowadzących działalność gospodarczą.

Michał Gruszczyński
Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje świadczenie usług dla wielu podmiotów działających na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji i doświadczonym trenerem, autorem wielu szkoleń o tematyce gospodarczej, związanej z właściwym kształtowaniem stosunków umownych.

Piotr Kostrzewski
Prawnik, doradca podatkowy, obecnie prowadzi indywidualną praktykę. Posiada 10-letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej. Specjalizuje się w reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej we wszystkich postępowaniach kontrolnych oraz sądowo-administracyjnych. Realizuje wiele szkoleń i seminariów z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego, m.in.: "Sprzedaż praw do fotografii i innych dzieł - problemy podatkowe i ich rozwiązania", "Pozorność i obejście prawa", "Opodatkowanie umów nienazwanych", "Świadczenia nieodpłatne w praktyce". Działalność szkoleniową prowadzi również dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego. Współpracuje m.in. z Działem Podatków i Rachunkowości "Rzeczpospolitej" - "Dobra Firma" oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy i w Toruniu. Trener i autor w podatki.biz.

Romuald Gabrysz
Prezes Zarządu Taxnet Sp. z o.o., redaktor naczelny www.podatki.biz.


Cena i informacje organizacyjne:

Cena wynosi: 460 zł

 

W cenie konferencji uczestnicy otrzymują:

 • udział w konferencji,
 • 3-dniowy bilet na Międzynarodowe Targi Film Video Foto w Łodzi,
 • materiały szkoleniowe i konferencyjne,
 • poczęstunek i przerwy kawowe,
 • bezpłatny dostęp na okres jednego roku do strony sieciowego środowiska informacji prawnej dla fotografów i filmowców,
 • certyfikat poświadczający udział w konferencji.

 

Czas trwania: 10.00-18.00