Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT: Jak skutecznie uniknąć sankcji?

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadził znaną już w polskim systemie podatkowym sankcję VATw postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Przypomnijmy, że w ustawie o podatku o towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) do końca listopada 2008 r. funkcjonowała już podobna sankcja. Ze względu jednak na istniejące wątpliwości co do jej zgodności z przepisami unijnymi z początkiem grudnia 2008 r. zrezygnowano z tej instytucji. NSA wystąpił wówczas z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Efektem tego był wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07, w którym Trybunał orzekł o zgodności przepisów VAT wprowadzających sankcję z przepisami unijnymi.

Okazało się zatem, że dopuszczalnym jest stosowanie środków, instytucji zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Rozwiązanie to wróciło zatem do ustawy, a ustawodawca z dniem 1 stycznia 2017 r wprowadził do ustawy o VAT cały rozdział zatytułowany „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe”.

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w obecnym kształcie została zróżnicowana i wynosi 20%, 30% lub 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Oznacza to, że jeżeli zaniżyliśmy w swoim rozliczeniu podatkowym podatek VAT do zapłaty albo zawyżyliśmy zwrot VAT lub kwotę przeniesienia, to poza obowiązkiem zapłaty zaległości podatkowej z odsetkami będziemy musieli dodatkowo zapłacić 20%, 30% lub 100% tego zaniżonego podatku. O tym jednak czy sankcja zostanie zastosowana i w jakiej wysokości decydują okoliczności i reakcja podatnika na powstałe nieprawidłowości. Istnieje bowiem możliwość całkowitego uniknięcia sankcji. Stanowi o tym art. 112b ust. 3 ustawy o VAT, wskazując że dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane gdy:

  • Podatnik złożył deklarację (w przypadku niezłożenia deklaracji VAT) lub korektę deklarację VAT i wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Aby jednak uniknąć sankcji, deklaracja lub korekta musi być złożona przed wszczęciem kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Za moment wszczęcia kontroli podatkowej czy celno-skarbowej należy przyjąć moment doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Do tego momentu złożona deklaracja lub korekta deklaracji nie będzie skutkowała uruchomieniem sankcji. Istotnym jest również fakt, że deklaracja lub korekta deklaracji VAT złożona po czynnościach sprawdzających prowadzonych przez naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed wszczęciem jakiejkolwiek kontroli również nie uruchomi dodatkowego zobowiązania podatkowego.
  • Nieprawidłowości powstały na skutek pomyłek podatników, popełnionych w deklaracji, a wiążących się błędami rachunkowymi, oczywistymi omyłkami lub ujęciem kwot podatku należnego lub naliczonego w niewłaściwym okresie rozliczeniowym. Z zastrzeżeniem, że ujęcie kwot podatku należnego lub naliczonego w poprzednich okresach rozliczeniowych nastąpiło przed wszczęciem kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Jeżeli zatem nasze rozliczenie jest poprawne w zakresie wysokości podatku należnego i n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »