Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

30.04.2018, e-learning

07.05.2018, e-learning

08.05.2018, e-learning


09.05.2018, e-learning

wszystkie szkolenia »

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BEZPŁATNYCH NA WITRYNIE PODATKI.BIZ (REGULAMIN)

strona osobista użytkownika podatki.biz

formularz rejestracyjny do serwisu podatki.biz


Terminy:

Bezpłatny system podatki.biz - treść i mechanizmy, udostępniane bezpłatnie na witrynie podatki.biz (system)

Użytkownik aktywny - użytkownik, który zarejestrował się w systemie i nie anulował rejestracji (Użytkownik)

Usunięcie danych - całkowite i bezpowrotne usunięcie danych Użytkownika z systemu, bez pozostawiania kopii roboczych - dokonywane automatycznie przy braku potwierdzenia rejestracji lub z inicjatywy Użytkownika

Anulowanie rejestracji - procedura automatyczna, inicjowana przez Użytkownika, której wykonanie powoduje usunięcie danych Użytkownika z systemu

Strona osobista Użytkownika - strona, na której znajdują się dane Użytkownika. Na stronie znajdują się mechanizmy pozwalające między innymi na zmianę danych i anulowanie rejestracji

Udostępniający - TaxNet Sp. z o.o. w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13a, tel/fax (032) 3277633, RHB 18603, NIP 646-25-04-471 REGON 277463136, tel. kom.: 501 707 541, e-mail: podatki@podatki.biz


Regulamin:

1. System udostępniany jest nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom.

2. Udostępniający może w każdej chwili zaprzestać udostępniania wybranych lub wszystkich mechanizmów i treści bez podania przyczyn na dowolny okres czasu. Zaprzestanie na stałe spowoduje usunięcie danych Użytkowników. Zmiana domeny lub serwera nie stanowi zaprzestanie udostępniania

3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora, na życzenie Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail. W takim przypadku usnięcie danych jest nieodwracalne.

4. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane, podane przy rejestracji, w tym również adres e-mail.

5. Udostępniający nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia i/lub ich skutki oraz inne skutki będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem używania systemu, wykorzystania danych w nim udostępnianych, stosowania metod i procedur w nim opisywanych

6. Witryna podatki.biz nie jest witryną doradztwa podatkowego, a wszelkie materiały mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny i nie stanowią rozstrzygnięc w konkretnych sprawach. Publikowane przepisy i inne materiały nie stanowią źródła prawa.

7. Udostępniający pozostawi bez odpowiedzi jakiekolwiek pytania dotyczące informacji w indywidualnych sprawach podatników, zarówno będących jak i nie będących użytkownikami systemu. Działy pytań i odpowiedzi oparte są na zagadnieniach najczęściej poruszanych w publicznych forach dyskusyjnych, prasie i innych mediach, dotyczących spraw i kwestii ogólnych

8. W trakcie rejestracji Użytkownik wypełnia wszystkie pola.

9. W trakcie rejestracji podawane są następujące dane użytkownika: rok urodzenia, województwo zamieszkania, wielkość zamieszkiwanej miejscowości, rodzaj i formy opodatkowania, adres e-mail, płeć, branża zatrudnienia/działalności

10. Wszystkie wartości oprócz adresu e-mail wybierane są z listy dostępnych wartości

11. Dane zgromadzone w trakcie rejestracji nie będą udostępniane innym podmiotom

12. Korzystanie z treści i mechanizmów możliwe jest po zalogowaniu się

13. Mechanizmy używane na witrynie umożliwiają jednokrotne zalogowanie się i wielokrotne używanie tego logowania w przyszłości, pod warunkiem, że Użytkownik ma aktywne określone ustawienia komputera (np. cookie)

14. Na stronie osobistej Użytkownik może zdefiniować zakres informacji dotyczących: powiadamiania o nowych przepisach, powiadamiania o zmianach w przepisach, powiadamiania o terminach lub zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

15. Udostępniane materiały i mechanizmy są chronione w sposób przewidziany prawem. Udostępniający nie wyraża zgody na ich używanie w sposób wykraczający poza zwykły użytek na potrzeby osobiste Użytkownika. W szczególności nie jest dozwolone rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie materiałów obecnych na witrynie podatki.biz w jakikolwiek sposób.

16. Zakres usług świadczonych pod adresem http://podatki.biz w ramach systemu podatki.biz nie pokrywa się z zakresem usług świadczonych bezpłatnie na witrynie podatki.biz w ramach systemu bezpłatnego. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do treści, usług i mechanizmów udostępnianych przez Udostępniającego na zasadach komercyjnych.

17. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, z tym, że o zmianie regulaminu Uzytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem 7 dni. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik usunie swoje dane z systemu lub usunie je Udostępniający na życzenie Użytkownika.

18. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją do systemu wyraża zgodę na otrzymywanie od Udostępniającego na adres mail podany w procesie rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności:

a) newslettera zawierającego omówienia z zakresu podatkowości i rachunkowości,
b) informacji dotyczących systemu i produktów Udostępniającego oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji Udostępniającemu
c) powiadomień o zdarzeniach (zmianach, nowych przepisach i terminach).

Newsletter i powiadomienia mogą również zawierać informacje dotyczące innych podmiotów, towarów i usług.