Kancelaria Podatkowa ADN specjalizuje się
w zagadnieniach prawno-podatkowych.

Oferta

Naszą silną stroną jest kompleksowość świadczonych usług oraz szybkość i efektywność działania, dlatego do Państwa dyspozycji pozostaje w gotowości zespół licencjonowanych doradców oraz konsultantów podatkowych.

 


Oferujemy

 • Doradztwo podatkowe
 • Ceny transferowe
 • Podatki międzynarodowe
 • Tax Litigation
 • Usługi dodatkowe
 • Szkolenia

 

Nasze rozwiązania sprawdzają się w praktyce, jak również pomagają realizację zamierzonych celów biznesowych.

 

Zapewniamy pomoc prawną w każdej sytuacji:

 • Zabezpiecz swoją firmę przed karuzelą podatkową
 • Instrukcja rozliczania transakcji łańcuchowych
 • Optymalizacja odpowiedzialności karno-skarbowej oraz karnej członków zarządu oraz głównych księgowych
 • Samochód w firmie - zasady rozliczania kosztów eksploatacji
 • Uporządkuj swoje wierzytelności
 • Pożyczki w grupie - obowiązki dokumentacyjne

 

Gwarantujemy, że współpraca z Kancelarią Podatkową ADN to rzetelne rekomendacje a nie wyłącznie analizy.

najbliższeszkolenia

Artykuły

W dniu 30 maja 2018 roku WSA w Warszawie oddalił skargę podatnika na odmowę wydania opinii zabezpieczającej (sygn. akt III SA/Wa 2226/17). Potwierdził tym samym decyzję Ministra Finansów (obecnie: Szefa KAS), co do uznania modelu działania, który miał na celu uzyskanie korzyści podatkowej w postaci wygenerowania straty w wysokości około 430 mln zł na transakcji sprzedaży akcji, za sprzeczny z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. więcej »

Nowelizacja przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT) w zakresie cen transferowych dokonana w 2017 r. nadal generuje wśród podatników szereg praktycznych wątpliwości, tym bardziej, iż obowiązek dokumentacyjny dla roku 2017 upływa już niedługo, gdyż z końcem września 2018 r. Jednym z nader często występujących problemów związanych z sporządzaniem dokumentacji podatkowej jest prawidłowa identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadził znaną już w polskim systemie podatkowym sankcję VAT w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Przypomnijmy, że w ustawie o podatku o towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) do końca listopada 2008 r. funkcjonowała już podobna sankcja. Ze względu jednak na istniejące wątpliwości co do jej zgodności z przepisami unijnymi z początkiem grudnia 2008 r. zrezygnowano z tej instytucji. NSA wystąpił wówczas z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Efektem tego był wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07, w którym Trybunał orzekł o zgodności przepisów VAT wprowadzających sankcję z przepisami unijnymi. więcej »

  Sprzedawca zwróci Tax Free bez względu na limit obrotu lub odrębną umowę z podmiotem trzecim. więcej »

Popularność kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy ciągle rośnie. Niewątpliwie jest to zasługą niesamowitego wzrostu wartości, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem można nie tylko płacić za towary i usługi w punktach, które przyjmują rozliczenia w tej walucie, ale także dokonywać jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskując przychody z handlu tą kryptowalutą. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytułowanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether. więcej »

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów należących do przedsiębiorców wzbudza wiele kontrowersji. Związane jest to z bardzo szeroką definicją gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 za nieruchomości takie uznaje się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Oznacza to ze jedynym kryterium, które decyduje o wyższej stawce podatku od nieruchomości jest sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę gruntu. więcej »

« poprzednia[ 1 ]następna »