Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

W dziale Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty znajduje się 32 artykuły spośród 55728 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 28.12.2023
  Warunki korzystanie ze zwolnienia z PCC – pożyczki od najbliższej i dalszej rodziny
  Każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od jej wartości. więcej »
 • 11.12.2023
  Skutki podatkowe w PCC zawarcia umowy dożywocia
  Podatnik zamierza zawrzeć ze swoim ojcem umowę dożywocia. W wyniku umowy zostanie przeniesione na podatnika prawo do nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę. Czy w momencie zawarcia umowy dożywocia należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy z tytułu zawarcia tej umowy podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania? więcej »
 • 07.12.2023
  50% udział w mieszkaniu a prawo do zwolnienia z PCC przy nabyciu kolejnego
  Podatniczka wraz z mężem (wspólność majątkowa) kupiła mieszkanie z rynku wtórnego. Czy ta umowa sprzedaży podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Mąż podatniczki nie jest właścicielem innych nieruchomości. Natomiast podatniczka jest współwłaścicielem udziału w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Udziały te nabyła w drodze umowy sprzedaży. więcej »
 • 30.11.2023
  Rzecznik MŚP o stawce podatku od firmowych nieruchomości
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców sprzeciwia się godzącej w interes przedsiębiorców profiskalnej wykładni przepisów dotyczących obciążania ich najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest bowiem wystarczający do uznania związku tej nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą. więcej »
 • 29.11.2023
  Zwolnienie PCC przy nabyciu domu jednorodzinnego w budowie
  Czy zgodnie z ulgą w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązującą od 31 sierpnia 2023 r. dotyczącą zakupu nieruchomości przy zakupie pierwszego mieszkania w przypadku zakupu pierwszego domu jednorodzinnego w budowie podatnik jest także zwolniony z PCC za zakupiony dom jednorodzinny, który nie jest oddany do użytkowania? więcej »
 • 21.11.2023
  PCC od nabycia nieruchomości. Mieszkanie za granicą pozbawi zwolnienia
  Czy mając mieszkanie na Ukrainie podatnik jest zwolniony z obowiązku opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkania w Polsce? więcej »
 • 20.10.2023
  TK: Od 2025 r. podatnicy zapłacą niższy podatek od garaży
  Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiają - na potrzeby podatku od nieruchomości - uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze. Zakwestionował również przepisy w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie odpowiednich stawek podatku do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu od jego wyodrębnienia lub niewyodrębnienia jako przedmiotu odrębnej własności. więcej »
 • 17.10.2023
  Podatek od nieruchomości w przypadku paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach
  Podatek od nieruchomości to publicznoprawne zobowiązanie związane z posiadanym prawem własności nieruchomości. Podatek od nieruchomości należy zatem do kategorii podatków majątkowych. więcej »
 • 06.10.2023
  Zwolnienie z PCC zakupu mieszkania: Darowizna to nie dziedziczenie
  W przypadku kupującego, który posiada udział w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zwolnienie przysługuje tylko w przypadku nabycia tego udziału tytułem dziedziczenia. Podatniczka natomiast nabyła ww. udział tytułem darowizny, a nie tytułem dziedziczenia. Zatem w takiej sytuacji nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - tak uznał Dyrektor KIS w październikowej interpretacji. więcej »
 • 05.10.2023
  NSA o stawce podatku od firmowej nieruchomości
  Związek pośredni czy też potencjalny, służący prowadzonej działalności i nie może być utożsamiany jedynie z działalnością faktyczną. Podatek od nieruchomości nie nawiązuje w swojej konstrukcji do efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez jej wykorzystywanie. Nie jest to ważne, jak intensywne jest wykorzystywanie tych nieruchomości i jakie przynosi to efekty gospodarcze. Niewykorzystywanie w danej chwili nieruchomości lub jej części do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. więcej »
 • 05.10.2023
  PCC od umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników materialnych i niematerialnych? więcej »
 • 02.10.2023
  Zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości - MF wyjaśnia
  Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską, w celu skorzystania ze zwolnienia bez znaczenia pozostaje liczba lokali w których nabywca posiada udziały, pod warunkiem, że żaden z nich nie przekracza 50% i nabycie tych udziałów nastąpiło wyłącznie w drodze dziedziczenia. więcej »
 • 28.08.2023
  Kupno pierwszego mieszkania lub domu bez PCC już od 31 sierpnia
  31 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu. Nowe zasady dotyczą nabycia pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym. więcej »
 • 24.08.2023
  Podatek od gruntów zajętych pod inwestycje Skarbu Państwa
  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Z ustawy nie wynika, aby wpis w księdze wieczystej miał charakter konstytutywny, tj. tworzący prawo. Z upływem miesiąca, w którym decyzja ta stała się ostateczna, tj. w którym ustały okoliczności uzasadniające obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, obowiązek podatkowy dotychczasowego właściciela nieruchomości wygasa i traci on status podatnika tego podatku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 23.08.2023
  NSA. Podatek od nieruchomości przy najmie
  Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1a ust. 2a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pozwala na odnoszenie zdefiniowanego w art. 1a ust. 1 pkt 3 pojęcia: „związane z działalnością gospodarczą”, do budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, nawet gdyby znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorcy, którego aktywność dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY