akcyza towarów

 • 04.03.2024Podatki 2024: Obniżona stawka VAT dla usług kosmetycznych już od kwietnia
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W efekcie projektowanych zmian już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT na poziomie 8 proc. objąć ma określone usługi kosmetyczne. Zmiany będą kosztować budżet państwa ponad 200 mln zł w skali roku.
 • 04.03.2024Samochód osobowy w leasingu za ponad 150 tys. zł w kosztach podatkowych
  Zawarcie umów leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy skutkuje tym, że do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tą część opłaty wstępnej i każdej miesięcznej raty (w części dotyczącej spłaty wartości samochodu), która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 000 zł. Zatem, jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150 tys. zł, to ww. wydatki nie będą kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego, będącego przedmiotem tej umowy.
 • 01.03.2024Podatki 2024: Obniżona stawka VAT dla usług kosmetycznych już od kwietnia
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W efekcie projektowanych zmian już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT na poziomie 8 proc. objąć ma określone usługi kosmetyczne. Zmiany będą kosztować budżet państwa ponad 200 mln zł w skali roku.
 • 01.03.2024Kasowy PIT z zaletami i wadami. Na rozwiązaniu skorzysta część podatników
  Szykowany przez resort finansów kasowy PIT na pewno nie będzie rozwiązaniem dla wszystkich i nie będzie to formuła wolna od wad – oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci przewidują, że kasowy PIT będzie w praktyce korzystny przede wszystkim dla przedsiębiorców świadczących usługi, którzy ponoszą stosunkowo mało kosztów, oraz rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • 29.02.2024Kasowy PIT z zaletami i wadami. Na rozwiązaniu skorzysta część podatników
  Szykowany przez resort finansów kasowy PIT na pewno nie będzie rozwiązaniem dla wszystkich i nie będzie to formuła wolna od wad – oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci przewidują, że kasowy PIT będzie w praktyce korzystny przede wszystkim dla przedsiębiorców świadczących usługi, którzy ponoszą stosunkowo mało kosztów, oraz rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • 29.02.2024PIT za 2023: Ulga na terminal
  Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.
 • 29.02.2024MF wyjaśnia: Samofakturowanie w KSeF
  Potwierdzenie prawidłowości, wystawianej przez nabywcę, w imieniu i na rzecz sprzedawcy faktury powinno nastąpić bezpośrednio przed jej wprowadzeniem do obrotu prawnego (tj. przed przesłaniem pliku xml do KSeF). Akceptacja może przybrać formę aktywną (np. przesłanie drogą mailową zastrzeżeń lub uwag do zaproponowanej przez nabywcę treści pliku xml przed przesłaniem go do KSeF bądź informacja mailowa o braku zastrzeżeń) lub bierną (np. brak zgłoszenia uwag w danym terminie oznacza akceptację zaproponowanej treści pliku xml). W przypadku, gdy sprzedawca nie zgodzi się z treścią przygotowanego przez nabywcę pliku xml, nie ma przeszkód, aby plik ten został poprawiony i dopiero w takiej postaci przesłany przez nabywcę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 • 28.02.2024Kasowy PIT coraz bliżej. Resort finansów pracuje nad projektem
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji, który zakładać będzie wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów – tzw. kasowego PIT. Nowa formuła ma być dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.
 • 27.02.2024Kasowy PIT coraz bliżej. Resort finansów pracuje nad projektem
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji, który zakładać będzie wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów – tzw. kasowego PIT. Nowa formuła ma być dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.
 • 23.02.2024Przedsiębiorcy proponują system kwotowy dla wymiany handlowej z Ukrainą
  Zasady polsko-ukraińskiej wymiany handlowej powinny być unormowane i zracjonalizowane – przekonuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja postuluje wprowadzenie mechanizmu zaufanych partnerów, który pozwoliłby na bezpieczny dla krajowej gospodarki tranzyt towarów z Ukrainy, oraz systemu kwotowego dla importu produktów rolno-spożywczych z tego kraju.
 • 22.02.2024Skutki w PIT sprzedaży mieszkania wykorzystywanego w działalności
  Małżonkowie sprzedali mieszkanie, które było ich wspólną własnością. Mieszkanie to było wykorzystywane w działalności gospodarczej żony (środek trwały). Czy zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w celu zakupu lokalu mogą być kosztem przy jego sprzedaży? Czy małżonkowie powinni ująć w deklaracji PIT-39 odpisy amortyzacyjne nieruchomości naliczane w ciężar jednoosobowej działalności gospodarczej żony?
 • 21.02.2024PIT za 2023. Ulga termomodernizacyjna - co możemy odliczyć
  Od 1 stycznia 2022 r., w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2214), z ulgi termomodernizacyjnej wyeliminowane zostały kotły węglowe. Jednocześnie ulga ta objęła spełniające odpowiednie wymogi kotły do spalania biomasy, pod warunkiem, że eksploatacji takich kotłów nie zakazuje uchwała przyjęta przez sejmik województwa.
 • 21.02.2024Skutki w PIT sprzedaży mieszkania wykorzystywanego w działalności
  Małżonkowie sprzedali mieszkanie, które było ich wspólną własnością. Mieszkanie to było wykorzystywane w działalności gospodarczej żony (środek trwały). Czy zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w celu zakupu lokalu mogą być kosztem przy jego sprzedaży? Czy małżonkowie powinni ująć w deklaracji PIT-39 odpisy amortyzacyjne nieruchomości naliczane w ciężar jednoosobowej działalności gospodarczej żony?
 • 21.02.2024Rozliczenia VAT. Szansa dla firm ukaranych przez fiskus przed 6 czerwca 2023 r.
    Wymierzając wysokość dodatkowego, „karnego” zobowiązania podatkowego organ musi brać pod uwagę okoliczności towarzyszące dokonaniu przez podatnika naruszeń. W przeciwnym razie sankcja może naruszać zasadę proporcjonalności. Przepisy konstytuujące tę regułę wprowadzono do ustawy o VAT 6 czerwca 2023 r., jednak z zastrzeżeniem, że mają być stosowane do postępowań i kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej regulacji. A zdarzało się, że organy o tym zapominały. To szansa dla firm, które padły ofiarą błędu organów podatkowych.
 • 20.02.2024Prawo do odliczenia VAT z faktury pro forma
  Przedsiębiorca zakupił towar i otrzymał tego samego dnia fakturę pro forma. Na podstawie tej faktury dokonał płatności. Pomimo wielokrotnej próby kontaktu telefonicznego i wysłanych wiadomości sms z prośbą o wystawienie faktury nie otrzymał faktury sprzedaży. Czy pomimo braku właściwej faktury przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury pro forma?
 • 20.02.2024Rozwód, podział majątku, samochód poleasingowy a obowiązki w VAT
  W związku z przekazaniem przez przedsiębiorcę byłej żonie, w ramach umowy o częściowy podział majątku pojazdu wykupionego z leasingu i następnie ujętego bezpośrednio w kosztach w ramach działalności gospodarczej prowadzonej, jednakże, który bezpośrednio po wykupie nie był wykorzystywany na cele związane z tą działalnością i został przekazany do użytkowania byłej małżonce, która jest jego posiadaczem i wykorzystuje go do celów prywatnych, nie powstanie u przedsiębiorcy obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług.
 • 20.02.2024Stawka PCC przy umowach przedwstępnych zakupu mieszkania zawartych w 2023 r.
  Spółka podpisała 14 umów przedwstępnych w 2023 r. Zamierza przystąpić do podpisania umów przyrzeczonych - przenoszących prawo własności nieruchomości oraz ustanawiających prawo odrębnej własności lokali w 2024 r. Czy w odniesieniu do planowanych transakcji znajdzie zastosowanie - obowiązująca od dnia 1 stycznia 2024 r. - 6% stawka podatku, czy też nie?
 • 20.02.2024PIT za 2023. Ulga termomodernizacyjna - co możemy odliczyć
  Od 1 stycznia 2022 r., w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2214), z ulgi termomodernizacyjnej wyeliminowane zostały kotły węglowe. Jednocześnie ulga ta objęła spełniające odpowiednie wymogi kotły do spalania biomasy, pod warunkiem, że eksploatacji takich kotłów nie zakazuje uchwała przyjęta przez sejmik województwa.
 • 19.02.2024Unijny pakiet zmian w VAT. Kolejne lata przyniosą ważne nowości
  W kolejnych latach Unia Europejska ma wdrożyć szerszy pakiet zmian dotyczących podatku VAT. W ramach unijnego pakietu VAT in the Digital Age (tzw. ViDA) planowane są m.in. wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, dalsze zmiany ws. obowiązków dla platform cyfrowych oraz ograniczenie obowiązku posiadania rejestracji VAT w różnych krajach wspólnoty.
 • 19.02.2024Rozliczenie z małżonkiem a ulga termomodernizacyjna i brak dochodu
  Czy podatnik jako mąż może dokonać odliczenia wydatków termomodernizacyjnych od swoich dochodów w zeznaniu rocznym, jeżeli żona nie ma żadnych dochodów do opodatkowania, a między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa?
 • 19.02.2024Prawo do odliczenia VAT z faktury pro forma
  Przedsiębiorca zakupił towar i otrzymał tego samego dnia fakturę pro forma. Na podstawie tej faktury dokonał płatności. Pomimo wielokrotnej próby kontaktu telefonicznego i wysłanych wiadomości sms z prośbą o wystawienie faktury nie otrzymał faktury sprzedaży. Czy pomimo braku właściwej faktury przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury pro forma?
 • 16.02.2024VAT-23: Czy koparka jest środkiem transportu?
  Jak czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów, w związku z niejednolitym postępowaniem urzędów skarbowych niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych w celu ustalenia na podstawie ustawy bądź przepisów wykonawczych statusu „koparki” jako maszyny budowlanej, która nie podlega obowiązkowi złożenia VAT-23 w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 • 16.02.2024Rozliczenie z małżonkiem a ulga termomodernizacyjna i brak dochodu
  Czy podatnik jako mąż może dokonać odliczenia wydatków termomodernizacyjnych od swoich dochodów w zeznaniu rocznym, jeżeli żona nie ma żadnych dochodów do opodatkowania, a między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa?
 • 15.02.2024Inflacja wyraźnie niższa. Tarcze osłonowe bliżej wygaszenia
  W styczniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych zwiększyły się o 3,9 proc. rok do roku – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik inflacji wyniósł 0,4 proc. Eksperci oceniają, że obecnie, przy wyraźnym spadku inflacji, nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuacji działań osłonowych dotyczących opodatkowania żywności i dopłat do cen prądu.
 • 14.02.2024Podatki 2024: Przepisy o wymianie informacji będą dostosowane do DAC7
  Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która ma wejść w życie z początkiem lipca 2024 r. Główną zmianą będzie nałożenie na platformy cyfrowe nowego obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform. Zmiany będą mieć pośredni wpływ na ok. 17 mln Polaków, którzy kupują i/lub sprzedają przez internet.
 • 14.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie dochodów z działalności nierejestrowanej
  Na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym twoim przychodem z działalności nierejestrowej są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń: w naturze i innych nieodpłatnych. Oznacza to, że twoim przychodem podatkowym z tej działalności są tylko przysporzenia faktycznie otrzymane lub postawione tobie do dyspozycji, czyli kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.
 • 13.02.2024Optymalizacja Procesów Logistycznych z InPost Abonamentami: Klucz do Sukcesu Twojego Biznesu
  Zarządzanie logistyką to kluczowy element każdej działalności biznesowej, szczególnie w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. Wysyłka produktów, obsługa zwrotów, monitorowanie przesyłek - to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorcy. Aby sprostać tym wyzwaniom, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy kurierskiej, która zapewni kompleksową obsługę logistyczną.
 • 12.02.2024Emerytury i renty wzrosną w 2024 r. o 12,12 proc.
  W 2024 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 112,12 proc. – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie od 1 marca br. najniższa emerytura wzrośnie o 192,52 zł i osiągnie poziom 1780,96 zł. Całkowity koszt waloryzacji emerytur i rent ze wszystkich systemów szacuje się na ok. 43 mld zł.
 • 12.02.2024Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  Kontrahenci podatników VAT mogą należeć do dwóch różnych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymują fakturę VAT jako dokument potwierdzający realizację transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolnicy ryczałtowi. Zasadą jest, że sprzedaż dla tej drugiej grupy powinna zostać zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urządzenie. Jednakże w ściśle określonych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
 • 09.02.2024PIT za 2023: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 09.02.2024Zakup towarów handlowych poniesionych przez spadkodawcę w kosztach firmy
  Skoro objęcie towarów handlowych, których koszty nabycia poniesione zostały przez spadkodawcę oraz przez przedsiębiorstwo w spadku, nie będzie miało charakteru odpłatnego, nie można mówić o „poniesieniu kosztu”. Z tego względu - przy tym sposobie nabycia - brak odpłatności decyduje o niemożliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu ww. wartości - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 09.02.2024Zapłata gotówką ponad 15 tys. zł komornikowi a koszty podatkowe
  Przedsiębiorca kupił na licytacji komorniczej ciągnik rolniczy. Otrzymał fakturę, gdzie sprzedawcą jest inny podmiot oraz adnotacja, że wystawił ją komornik. Faktura została zapłacona komornikowi częściowo przelewem a pozostała część gotówką. Czy przedsiębiorca może kwotę zapłaconą gotówką na nabycie ciągnika rolniczego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 • 08.02.2024PIT za 2023: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 08.02.2024Jak zapobiegać zatorom płatniczym
  Jak chronić się przed długimi terminami płatności, jakie prawa ma mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w transakcji handlowej, jakie odsetki przysługują im w przypadku opóźnień.
 • 08.02.2024Błędne dane nabywcy na fakturze: Nie zawsze nota korygująca pomoże
  Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu będącego stroną danej transakcji. Jedynym sposobem naprawienia błędu polegającego na błędnym wskazaniu na fakturze nabywcy, jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Korygowanie faktury w tym zakresie należy do obowiązków wystawcy faktury (sprzedawcy), który koryguje fakturę pierwotną wystawiając fakturę korygującą.
 • 07.02.2024Wycofanie nieruchomości z firmowego majątku. Czy należy korygować VAT?
  W związku z wycofaniem z majątku spółki jawnej nieruchomości stanowiącej środek trwały i przekazaniem tej nieruchomości do majątku prywatnego - w celu wynajmu prywatnego opodatkowanego podatkiem od towarów i usług - spółka nie będzie miała obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług - interpretacja Dyrektora KIS.
 • 06.02.2024Zaliczki na dywidendę w estońskim CIT
  Spółce będzie przysługiwać prawo zastosowania pomniejszenia, o którym mowa w art. 30a ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wypłaconych wspólnikom w roku 2023 zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie opodatkowania ryczałtem - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 06.02.2024Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
  W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy może od nabywcy wymagać wpłaty określonej kwoty pieniężnej na poczet przyszłego dostarczenia towarów lub wykonania usług. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia ponieważ w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest częścią ceny finalnej, którą nabywca obowiązany jest uiścić. Często mylony jest z nią zadatek, nie stanowiący z założenia części ceny lecz zabezpieczenie wywiązania się z umowy.
 • 05.02.2024Data wystawienia faktury a moment powstania przychodu 
  Prawidłowe określenie daty uzyskania przychodu jest jedną z istotniejszych kwestii dla prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego. Przepisy w tym zakresie są w zasadzie jednoznaczne. Czasem jednak przysparzają wiele problemów podatnikom, zwłaszcza tym, którzy są tzw. osobami samozatrudnionymi, i to zarówno wtedy, gdy samodzielnie prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów, jak i gdy powierzają te czynności biuru rachunkowemu.  
 • 02.02.2024Ustawa o KAS do zmiany. Nowelizacja będzie dotyczyć kontroli
  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zostanie znowelizowana i dostosowana do unijnych przepisów – wynika z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu. Szykowany przez resort finansów projekt noweli zakłada głównie zmiany dotyczące tzw. kontroli ex post oraz kontroli środków pieniężnych wwożonych lub wywożonych do/z Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez rząd w I kwartale 2024 r.
 • 31.01.2024Exposé Premiera Donalda Tuska - odpowiedzi w zakresie merytorycznym MF
  Zestawienie odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas 1. posiedzenia Sejmu RP.
 • 30.01.2024Wydatki na psa nie zawsze mogą być kosztem działalności
  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na nauce języków obcych. Posiada psa, który jest maskotką jego firmy a jego zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych, tworzy materiały do nauki z jego wizerunkiem oraz występuje on w trakcie zajęć. Czy kosztami działalności może być m.in. zakup karmy, zabawek dla zwierzęcia, środków do utrzymania czystości, wizyty groomerskie oraz wizyty u weterynarza (wraz z zakupem lekarstw oraz kosztów wykonywanych zabiegów)?
 • 30.01.2024Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy użyczenia
  Użyczenie jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 710-719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: K.c.). Zgodnie z art. 710 K.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. To, że istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność, nie oznacza, że na gruncie prawa podatkowego nie powstanie z tego tytułu przychód.
 • 29.01.2024VAT przy prywatnym najmie mieszkania
  Możliwe są przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą podatnik VAT posiada, odrębny od majątku służącego do wykonywania tejże działalności, majątek osobisty. Majątek ten może stanowić mieszkanie czy garaż. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzący działalność gospodarczą wynajmujący nieruchomość wchodzącą w skład jego prywatnego majątku może być z tego tytułu zobowiązany do rozliczania VAT od najmu jako składnika działalności gospodarczej.
 • 29.01.2024Darowizna w księgach rachunkowych
  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania różnego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujęcie rachunkowe darowizny dokładnie reguluje art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), w którym ustawodawca określił rodzaj kosztu darczyńcy lub też przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być zarówno środki trwałe jak i środki pieniężne czy też towary lub materiały ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.
 • 26.01.2024Nowe obowiązki dla przewoźników i eksporterów towarów do Wielkiej Brytanii
  Już od 31 stycznia br. obowiązywać zostaną istotne zmiany, które będą dotyczyć przewoźników i eksporterów towarów do Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z nowymi obowiązkami i kontrolami na granicach. Nowe regulacje odnoszą się głównie do zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także roślin, owoców i warzyw.
 • 26.01.2024Prawo do odliczenia VAT z faktur dot. wydatków poniesionych przed złożeniem VAT-R
  Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny. Tym samym podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie powstania obowiązku podatkowego i otrzymania faktury. Lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.
 • 24.01.2024Podatki 2024: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
 • 24.01.2024Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).
 • 23.01.2024Odliczanie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków
  Skoro mieszkanie wraz z miejscem postojowym (pomimo, że stanowić będzie majątek wspólny małżonków) zostanie nabyte do wspólnego majątku i będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez męża działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym oraz faktur dokumentujących wydatki związane z wykończeniem i wyposażeniem ww. lokalu.

« poprzednia strona | następna strona »