Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

auto sprowadzone

 • 14.06.2019NSA: Sprowadzanie uszkodzonych samochodów z zagranicy: Uwaga na ustawę o odpadach
  Przedstawiane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy sytuacji, w której z USA został sprowadzony powypadkowy samochód, który następnie w Polsce został wyremontowany i zarejestrowany. Przy wwozie pojazd ten został uznany przez służby celne za odpad, i mimo remontu i rejestracji zdaniem NSA odpadem być nie przestał - co dla nowego właściciela oznacza poważne problemy.
  • 14.10.2016Akcyza. Przedawnienie zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
   Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, nabył w Niemczech od unijnego podatnika VAT używany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewnętrzne służby księgowe kontroli okazało się, iż Wnioskodawca błędnie dokonał rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uiścił w 2010 r. podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu oraz nie uiścił wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu uległo przedawnieniu?
   • 09.02.2015Ustalanie wartości celnej towarów
    Teza: Z art. 31 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992. 302.1), dalej: WKC, wynika, że wartość celna ustalana w oparciu o metodę "ostatniej szansy" nie może być określona na podstawie ceny towarów na rynku wewnętrznym kraju wywozu. Nie można zatem przy ustalaniu wartości celnej towaru tą metodą uwzględnić okoliczności zbywalności towaru właściwych dla rynku wywozu.
    • 11.06.2012Samochód typu pick-up a akcyza
     Z uzasadnienia: Nabyty przez podatnika samochód typu pick-up marki Mitsubishi L200 posiada cechy pojazdu wskazujące na to, że mamy do czynienia z samochodem osobowym w rozumieniu ustawy. Jest to pojazd służący przede wszystkim przewozowi osób, a nie towarów. O takim przeznaczeniu samochodu świadczy jego wyposażenie w dwa rzędy siedzeń. Kolejnymi cechami wskazującymi na zasadnicze przeznaczenie pojazdu jest sposób wykończenia wnętrza i wyposażenia go w elementy umożliwiające bardziej komfortowe podróżowanie osób na tylnych siedzeniach. Zatem, import takiego samochodu jest objęty akcyzą.
     • 04.02.2010Deloitte: Polskie urzędy wydają za dużo   
      20 proc. budżetu państwa stanowią koszty bieżącej działalności instytucji centralnych – obliczyli eksperci firmy doradczej Deloitte. W ubiegłym roku na swoje funkcjonowanie administracja wydała ponad 51 mld zł. 68 proc. tej kwoty stanowiły płace. Jeżeli proponowane obecnie oszczędności zostaną sprowadzone tylko do doraźnego cięcia wydatków, za kilka lat instytucjom publicznym zabraknie pieniędzy na bieżącą działalność.
      • 03.12.2009Tanio kupiony samochód i podatek akcyzowy
       Przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia oceny prawidłowości zastosowanych przez organy podatkowe zasad oraz trybu określenia stronie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 15.259 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.
       • 23.04.2009Jak ustalić wartość sprowadzanego samochodu
        Zapytanie nr 3308 do ministra finansów w sprawie nowych zasad opodatkowania samochodów
        • 02.04.2009Urzędy celne kwestionują wartość sprowadzanych samochodów
         Interpelacja nr 7105 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy celne cen nowych samochodów sprowadzonych do Polski
         • 12.03.2009Urzędy celne kwestionują ceny ustalone w umowie
          Interpelacja nr 7237 do ministra finansów w sprawie urzędów celnych podwyższających wartość nowych samochodów sprowadzanych przez dilerów
          • 12.08.2008Import indywidualny coraz wyższy
           Według Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w lipcu padł tegoroczny rekord w liczbie nowych i używanych samochodów osobowych sprowadzonych do Polski poza autoryzowaną siecią dealerską. Indywidualny import wyniósł 131,1 tys. samochodów. Od stycznia Polacy kupili za granicą 695,8 tys. aut, o 24,7 proc. więcej niż przed rokiem.
           • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
            Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
            • 20.03.2007Zakup samochodu na fakturę VAT marża — czy podatnik zyskuje, czy traci?
             W sytuacji, gdy podatnik nabędzie samochód osobowy i dokumentem potwierdzającym nabycie tego pojazdu będzie faktura VAT marża, to z całą pewnością można stwierdzić, że samochód został zakupiony od podmiotu zajmującego się nabywaniem i dalszą odsprzedażą samochodów używanych. Teza ta poparta jest uregulowaniami zawartymi w art. 120 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa uzyskana marża może być podstawą opodatkowania tylko w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności gospodarczej lub importowanych w celu odsprzedaży. Wykorzystanie więc procedury opodatkowania marży zastrzeżone jest tylko dla pewnej grupy przedsiębiorców. Zawężając tę grupę do podmiotów zajmujących się dostawą samochodów, będą to przede wszystkim podmioty prowadzące komisy samochodowe oraz podmioty zajmujące się popularnie zwanym auto handlem.