Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowi您ek wystawienia faktury vat

 • 21.05.2019Mali podatnicy: Cz窷ciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
  Ustawodawca dla ma造ch podatników VAT przewidzia mo磧iwo嗆 rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wed逝g daty dokonania zap豉ty, nie za jak na zasadach ogólnych kieruj帷 si dat jej wystawienia, bez wzgl璠u na fakt czy mia豉 miejsce na jej podstawie p豉tno嗆. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie ui軼i zap豉ty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wi璚 pilnie monitorowa terminy dokonywanych p豉tno軼i. Pewnego rodzaju trudno嗆 praktyczna mo瞠 w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z us逝g biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bie膨co, które z otrzymanych faktur kosztowych ju op豉ci, co mo瞠 by w pewnym stopniu k這potliwe w przypadku p豉tno軼i cz窷ciowych b康 ratalnych.
  • 20.05.2019Mali podatnicy: Cz窷ciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
   Ustawodawca dla ma造ch podatników VAT przewidzia mo磧iwo嗆 rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wed逝g daty dokonania zap豉ty, nie za jak na zasadach ogólnych kieruj帷 si dat jej wystawienia, bez wzgl璠u na fakt czy mia豉 miejsce na jej podstawie p豉tno嗆. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie ui軼i zap豉ty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wi璚 pilnie monitorowa terminy dokonywanych p豉tno軼i. Pewnego rodzaju trudno嗆 praktyczna mo瞠 w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z us逝g biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bie膨co, które z otrzymanych faktur kosztowych ju op豉ci, co mo瞠 by w pewnym stopniu k這potliwe w przypadku p豉tno軼i cz窷ciowych b康 ratalnych.
   • 16.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej p豉tno軼i
    Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe za這瞠nie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedp豉ty na poczet przysz貫j dostawy. W takiej sytuacji nie mo瞠 by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wp豉ty za przysz陰 dostaw towaru/鈍iadczenie us逝gi stanowi wówczas faktura pro forma.
    • 15.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej p豉tno軼i
     Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe za這瞠nie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedp豉ty na poczet przysz貫j dostawy. W takiej sytuacji nie mo瞠 by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wp豉ty za przysz陰 dostaw towaru/鈍iadczenie us逝gi stanowi wówczas faktura pro forma.
     • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za 鈍iadczenie us逝g uprawnia do korekty faktury
      Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skar膨c wynagrodzenia z tytu逝 鈍iadczenia us逝g marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynno軼i. Okoliczno嗆 tego rodzaju nale篡 postrzega jako obni瞠nie ceny po dokonaniu sprzeda篡, co winno skutkowa na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowi您kiem wystawienia faktury koryguj帷ej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powo豉nej ustawy.
      • 09.05.2019Wystawianie faktury bez 膨dania konsumenta
       Czy mo磧iwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z ka盥ej sprzeda篡 dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadz帷ej dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania 膨dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
       • 08.05.2019Wystawianie faktury bez 膨dania konsumenta
        Czy mo磧iwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z ka盥ej sprzeda篡 dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadz帷ej dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania 膨dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
        • 07.05.2019Dokonanie korekty VAT przy transakcji obj皻ej odwrotnym obci捫eniem
         Istnieje zatem du瘸 ró積ica w momencie uj璚ia w ewidencji faktur wystawionych w trybie odwrotnego obci捫enia uzale積iona od przyczyny powstania takiego dokumentu. W innym momencie rozliczy b璠zie nale瘸這 faktur koryguj帷 powodem wystawienia której by豉 pomy趾a, a w innym tak, która dokumentuje z這穎n reklamacj zwi您an ze zwrotem towaru.
         • 06.05.2019Dokonanie korekty VAT przy transakcji obj皻ej odwrotnym obci捫eniem
          Istnieje du瘸 ró積ica w momencie uj璚ia w ewidencji faktur wystawionych w trybie odwrotnego obci捫enia uzale積iona od przyczyny powstania takiego dokumentu. W innym momencie rozliczy b璠zie nale瘸這 faktur koryguj帷 powodem wystawienia której by豉 pomy趾a, a w innym tak, która dokumentuje z這穎n reklamacj zwi您an ze zwrotem towaru.
          • 30.04.2019Ulga na z貫 d逝gi: Uprawnienie czy obowi您ek?
           Tak zwana ulga na z貫 d逝gi polega na tym, 瞠 wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, mo瞠 skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek nale積y z tytu逝 dostawy towarów lub 鈍iadczenia us逝g na terytorium kraju w przypadku wierzytelno軼i, których nie軼i庵alno嗆 zosta豉 uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, 瞠 ulga jest mo磧iwa wy陰cznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia nie軼i庵alno軼i wierzytelno軼i, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
           • 29.04.2019Ulga na z貫 d逝gi: Uprawnienie czy obowi您ek?
            Tak zwana ulga na z貫 d逝gi polega na tym, 瞠 wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, mo瞠 skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek nale積y z tytu逝 dostawy towarów lub 鈍iadczenia us逝g na terytorium kraju w przypadku wierzytelno軼i, których nie軼i庵alno嗆 zosta豉 uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, 瞠 ulga jest mo磧iwa wy陰cznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia nie軼i庵alno軼i wierzytelno軼i, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
            • 24.04.2019Do kiedy podatnik VAT ma mo磧iwo嗆 wystawienia korekty faktury?
             Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obni磬i ceny w formie rabatu,  udzielono obni瞠k i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty,  podwy窺zono cen lub stwierdzono pomy趾 w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur koryguj帷.
             • 23.04.2019Do kiedy podatnik VAT ma mo磧iwo嗆 wystawienia korekty faktury?
              Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obni磬i ceny w formie rabatu,  udzielono obni瞠k i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty,  podwy窺zono cen lub stwierdzono pomy趾 w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur koryguj帷.  
              • 19.04.2019Fakturowanie: Kiedy wystawiamy faktur VAT
               Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzaj帷ym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i us逝g. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje mo磧iwo嗆 odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizacj zasady neutralno軼i VAT.
               • 18.04.2019Fakturowanie: Kiedy wystawiamy faktur VAT
                Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzaj帷ym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i us逝g. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje mo磧iwo嗆 odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizacj zasady neutralno軼i VAT.
                • 17.04.2019Kurs waluty dla zbiorczej faktury koryguj帷ej
                 Pytanie: Czy Spó趾a mo瞠 wystawi jedn (zbiorcz) faktur koryguj帷 za dany okres z tytu逝 udzielenia opustu dla danego kontrahenta, w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich transakcji dokonanych pomi璠zy Spó趾 oraz tym kontrahentem w danym okresie? Jaki powinien by zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu ww. faktury, czy powinien by to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj帷ego dzie zako鎍zenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj帷ego dzie wystawienia faktury koryguj帷ej, czy mo瞠 odr瑿ny kurs dla ka盥ej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana?
                 • 11.04.2019Jak poprawi nazw kontrahenta na fakturze?
                  Wystawienie faktury VAT z b喚dnie wskazanym kontrahentem to sytuacja, z któr przysz這 si zmierzy nie jednemu przedsi瑿iorcy. Bardzo cz瘰to podatnicy prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pomy趾owo wystawiaj faktury na b喚dny podmiot. Jest to z regu造 spowodowane nieprecyzyjnym okre郵eniem danych kontrahenta w umowie lub zamówieniu. B喚dnie wystawione faktury s cz瘰to odsy豉ne lub kontrahent oczekuje korekty. Kwota obrotu i podatku VAT na fakturze zwykle nie ulega zmianie.  Jak w takim przypadku przedsi瑿iorca powinien skorygowa swoje rozliczenie?
                  • 10.04.2019Jak poprawi nazw kontrahenta na fakturze?
                   Wystawienie faktury VAT z b喚dnie wskazanym kontrahentem to sytuacja, z któr przysz這 si zmierzy nie jednemu przedsi瑿iorcy. Bardzo cz瘰to podatnicy prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pomy趾owo wystawiaj faktury na b喚dny podmiot. Jest to z regu造 spowodowane nieprecyzyjnym okre郵eniem danych kontrahenta w umowie lub zamówieniu. B喚dnie wystawione faktury s cz瘰to odsy豉ne lub kontrahent oczekuje korekty. Kwota obrotu i podatku VAT na fakturze zwykle nie ulega zmianie.  Jak w takim przypadku przedsi瑿iorca powinien skorygowa swoje rozliczenie?
                   • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
                    Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okre郵a造, w jaki sposób i gdzie ma by wyra穎ne stwierdzenie, 瞠 podatnik "spe軟ia warunki do zwolnienia", byleby to o鈍iadczenie zosta這 wyra穎ne w terminie do z這瞠nia zeznania rocznego (...) wola osoby chc帷ej skorzysta z ulgi meldunkowej mo瞠 by wyra穎na wprost - przez ustne lub pisemne z這瞠nie okre郵onego o鈍iadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez ka盥e zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie s康ów administracyjnych przyjmuje si, 瞠 takie o鈍iadczenie mo瞠 by sformu這wane m.in. w akcie notarialnym, b璠帷ym podstaw sprzeda篡 lokalu mieszkalnego.
                    • 10.04.2019Faktury koryguj帷e nie przywróc zwolnienia podmiotowego VAT
                     Pytanie: Wnioskodawca od pa寮ziernika 2017 r. rozpocz掖 dzia豉lno嗆 dokonuj帷 wpisu do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej. Przedmiotem dzia豉lno軼i jako przewa瘸j帷ej wskaza kod PKD 71.12.Z Dzia豉lno嗆 w zakresie in篡nierii i zwi您ane z ni doradztwo techniczne i 74.10.Z Dzia豉lno嗆 w zakresie specjalistycznego projektowania. Wnioskodawca wybiera zwolnienie podmiotowe z VAT-u, poniewa zamierza i wykonywa tylko us逝gi w zakresie projektowania. Czy w okresie od pa寮ziernika do grudnia 2017 r. przys逝giwa這 Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego?
                     • 09.04.2019Rabat po鈔edni w VAT
                      Udzielenie rabatu to cz瘰ta forma dzia豉nia sprzedawców s逝膨ca zwi瘯szeniu sprzeda篡 poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupuj帷ych. Zwykle dzia豉 to tak, 瞠 im wi璚ej danego towaru kupi nabywca tym ni窺za b璠zie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dzia豉 on na linii sprzedawca - kupuj帷y. Rabat po鈔edni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obni瞠nie ceny towaru nie dla bezpo鈔edniego nabywcy lecz dla ich nabywcy ko鎍owego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w 豉鎍uchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z regu造 producenta). Jest on zwykle udzielany z tytu逝 osi庵ni璚ia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeda篡 towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wi璚 ko鎍owy odbiorca jest premiowany rabatem w okre郵onej wysoko軼i przez pierwsze ogniwo (z regu造 producenta) z pomini璚iem po鈔ednika.
                      • 09.04.2019Faktura dla samego siebie
                       Przedsi瑿iorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwi您anie z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgl璠u na charakter dzia豉lno軼i gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby w豉snej firmy, ewentualnie cz窷 robót podzleci firmie, której jest w豉軼icielem. Czy przedsi瑿iorca, jako osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆, mo瞠 za wykonan us逝g wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                       • 08.04.2019Rabat po鈔edni w VAT
                        Udzielenie rabatu to cz瘰ta forma dzia豉nia sprzedawców s逝膨ca zwi瘯szeniu sprzeda篡 poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupuj帷ych. Zwykle dzia豉 to tak, 瞠 im wi璚ej danego towaru kupi nabywca tym ni窺za b璠zie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dzia豉 on na linii sprzedawca - kupuj帷y. Rabat po鈔edni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obni瞠nie ceny towaru nie dla bezpo鈔edniego nabywcy lecz dla ich nabywcy ko鎍owego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w 豉鎍uchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z regu造 producenta). Jest on zwykle udzielany z tytu逝 osi庵ni璚ia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeda篡 towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wi璚 ko鎍owy odbiorca jest premiowany rabatem w okre郵onej wysoko軼i przez pierwsze ogniwo (z regu造 producenta) z pomini璚iem po鈔ednika.
                        • 08.04.2019Faktura dla samego siebie
                         Przedsi瑿iorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwi您anie z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgl璠u na charakter dzia豉lno軼i gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby w豉snej firmy, ewentualnie cz窷 robót podzleci firmie, której jest w豉軼icielem. Czy przedsi瑿iorca, jako osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆, mo瞠 za wykonan us逝g wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                         • 20.03.2019Co daje faktura pro forma?
                          Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawieraj帷y dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powo豉nej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                          • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
                           Pytanie: Czy Wnioskodawca mo瞠 odliczy VAT od zakupu nieruchomo軼i, w miesi帷u grudniu 2018 r., lub dwóch nast瘼nych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
                           • 19.03.2019Co daje faktura pro forma?
                            Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawieraj帷y dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powo豉nej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                            • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT tak瞠 po wp豉cie zaliczki
                             Pytanie: Czy po dokonaniu wp豉t zaliczek na poczet dostawy nieruchomo軼i (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwst瘼nej umowy sprzeda篡, strony b璠 mog造 w przysz這軼i przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, z這篡 o鈍iadczenie w豉軼iwemu naczelnikowi urz璠u skarbowego, 瞠 wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie o鈍iadczenie powinno zosta z這穎ne?
                             • 26.02.2019VAT przy zaliczce na poczet wewn徠rzwspólnotowej dostawy towarów
                              Pytanie: W celu zapewnienia p造nno軼i finansowej Spó趾i oraz dop造wu 鈔odków niezb璠nych na realizacj danego zamówienia, Wnioskodawca mo瞠 otrzyma od Kontrahenta zaliczk(i) na poczet przysz貫j dostawy towaru. Ponadto, nie jest wykluczone, 瞠 dostawa towaru w ramach WDT b璠zie nast瘼owa partiami. W zwi您ku z powy窺zym, jest prawdopodobne, 瞠 Kontrahent za膨da wystawienia przez Spó趾 faktury z tytu逝 otrzymania przez Wnioskodawc zaliczki. Czy wystawienie faktury zaliczkowej jest zdarzeniem powoduj帷ym powstanie obowi您ku podatkowego w VAT?
                              • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
                               Maj帷 na uwadze, 瞠 czynno軼i udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami by造 opodatkowane w豉軼iw stawk podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywa do czynno軼i opodatkowanych, podatnikowi przys逝guje prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonuj帷 dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywa si jak podatnik podatku VAT, pomimo 瞠 nie figurowa w rejestrze podatników VAT czynnych - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                               • 12.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                                Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie us逝gi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadz帷ej lecz wy陰cznie na ich 膨danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zosta造 w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g oraz rozporz康zeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                                • 11.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                                 Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie us逝gi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadz帷ej lecz wy陰cznie na ich 膨danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zosta造 w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g oraz rozporz康zeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                                 • 04.02.2019Wynajem przez ma鹵onków mieszkania z gara瞠m - VAT i kasa fiskalna
                                  Pytanie: Ma鹵onkowie nabyli do wspó逕豉sno軼i maj徠kowej lokal mieszkalny z gara瞠m w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynaj皻e w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynaj皻y zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie u篡tkowe. Czy podatnik mo瞠 sam bez 穎ny rozlicza nale積y podatek VAT? Czy podatnikowi przys逝guje prawo odliczenia VAT od zakupu gara簑? Czy podatnikowi przys逝guje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestruj帷ej?
                                  • 28.01.2019Sposób rozliczania VAT w dzia豉lno軼i nierejestrowanej
                                   Dzia豉lno嗆 nierejestrowana to nowo嗆 w polskiej rzeczywisto軼i gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsi瑿iorców, dzia豉lno嗆 nierejestrowan mo瞠 prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi st康, i dla jej legalnego wykonywania zb璠na jest rejestracja w CEIDG, urz璠zie skarbowym oraz GUS. W my郵 ww. przepisu za dzia豉lno嗆 gospodarcz nie jest uznawana dzia豉lno嗆 takich osób o ile przychód nale積y z tej dzia豉lno軼i nie przekracza w 瘸dnym miesi帷u 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
                                   • 23.01.2019Sposób rozliczania VAT w dzia豉lno軼i nierejestrowanej
                                    Dzia豉lno嗆 nierejestrowana to nowo嗆 w polskiej rzeczywisto軼i gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsi瑿iorców, dzia豉lno嗆 nierejestrowan mo瞠 prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi st康, i dla jej legalnego wykonywania zb璠na jest rejestracja w CEIDG, urz璠zie skarbowym oraz GUS. W my郵 ww. przepisu za dzia豉lno嗆 gospodarcz nie jest uznawana dzia豉lno嗆 takich osób o ile przychód nale積y z tej dzia豉lno軼i nie przekracza w 瘸dnym miesi帷u 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
                                    • 17.01.2019Ulga na z貫 d逝gi w przypadku likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej
                                     Ulga na z貫 d逝gi przewidziana zosta豉 dla tych vatowców, którzy pomimo sprzeda篡 towaru b康 wykonania us逝gi na rzecz kontrahenta nie otrzymali od niego nale積ej zap豉ty. Fakt taki nie musi by udowodniony, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g wystarczaj帷e jest jego uprawdopodobnienie. Uprawdopodobnienie za ma miejsce w sytuacji gdy wierzytelno嗆 taka nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiekolwiek formie w ci庵u 90 dni (do ko鎍a 2018 r. by這 to 150 dni) od dnia up造wu terminu p豉tno軼i, który okre郵a umowa lub wynikaj帷ego z faktury.
                                     • 16.01.2019Ulga na z貫 d逝gi w przypadku likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej
                                      Ulga na z貫 d逝gi przewidziana zosta豉 dla tych vatowców, którzy pomimo sprzeda篡 towaru b康 wykonania us逝gi na rzecz kontrahenta nie otrzymali od niego nale積ej zap豉ty. Fakt taki nie musi by udowodniony, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g wystarczaj帷e jest jego uprawdopodobnienie. Uprawdopodobnienie za ma miejsce w sytuacji gdy wierzytelno嗆 taka nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiekolwiek formie w ci庵u 90 dni (do ko鎍a 2018 r. by這 to 150 dni) od dnia up造wu terminu p豉tno軼i, który okre郵a umowa lub wynikaj帷ego z faktury.
                                      • 20.12.2018Jedna faktura do kilku transakcji na podstawie paragonu?
                                       Sytuacje gdy klient na podstawie wcze郾iej otrzymanego paragonu 膨da wystawienia faktury VAT nie nale膨 do rzadkich. Regu喚 stanowi, 瞠 podatnicy dokonuj帷y sprzeda篡 na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej oraz rolników rycza速owych maj obowi您ek na podstawie art.111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (Dz.U. Nr 53 poz.353 z pó潯.zm.) ewidencjonowa w kasach rejestruj帷ych tego rodzaju zdarzenia. 秧danie wystawienia faktury jest wi璚 wyj徠kowym, cho jak wspomnia貫m zdarzaj帷ym si zjawiskiem. Zgodnie z art.106i ust.3 pkt1 w/w ustawy nabywca ma prawo 膨da wystawienia faktury do posiadanego paragonu w terminie trzymiesi璚znym od ko鎍a, miesi帷a, w którym towar mu dostarczono, wykonano us逝g, dokona ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP2/443-681/08 z 13 pa寮ziernika 2008 r. uzna, 瞠 wobec braku sprecyzowania w przepisach czy owo 膨danie przybra ma form pisemn czy ustn obie formy s akceptowalne. Sprzedawca jest nim zwi您any, co oznacza 瞠 musi uczyni mu zado嗆 o ile zostanie wniesione w terminie. Po jego przekroczeniu przez nabywc wystawienie faktury jest mo磧iwe lecz uzale積ione od dobrej woli sprzedawcy.
                                       • 17.12.2018E-szko豉 VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na bie膨c edycj
                                        VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne 廝ód這 dochodów pa雟twa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwa積ie i bez wyrozumia這軼i. Dla osób rozliczaj帷ych VAT nieustannie zmieniaj帷e si przepisy i interpretacje s 廝ód貫m stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szko豉 VAT pozwala pozna, zg喚bi i rozwi您a rozmaite problemy dotycz帷e tego podatku. Uk豉d materia逝, jego szczegó這wo嗆 i liczba przyk豉dów umo磧iwi ka盥emu, kto zechce po鈍i璚i na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie cz窷ci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie mi璠zynarodowym. E-szko喚 uzupe軟ia dodatek, zawieraj帷y odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania uczestników. Materia造 w razie pojawiaj帷ych si zmian w przepisach s na bie膨co aktualizowane i uzupe軟iane.
                                        • 10.12.2018Korekta "starej" faktury nie zawsze mo磧iwa
                                         Pytanie: 28 marca 2012 r. Wnioskodawca wystawi Naczelnikowi US faktur, która dotyczy豉 przechowywania pojazdu. W sierpniu 2017 r. Naczelnik US wezwa Wnioskodawc do zwrotu kwoty ... z tytu貫m nienale積ego 鈍iadczenia. Wnioskodawca nie zgodzi豉 si z tym wezwaniem. W czerwcu br. zapad wyrok S康u Rejonowego, w którym S康 zas康zi ... z tytu貫m zwrotu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu. Czy Wnioskodawcy przys逝guje prawo do dokonania korekty faktury z 2012 r.?
                                         • 07.12.2018Projektowane zmiany w JPK_VAT – uproszczenie czy pu豉pka na przedsi瑿iorców?
                                          Projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej opublikowany 4 grudnia br. na stronach Rz康owego Centrum Legislacji z jednej strony upraszcza obowi您ki podatników zwi您ane rozliczaniem VAT, z drugiej jednak strony wprowadza now kar administracyjn za najdrobniejsze nieprawid這wo軼i. Propozycja ministerstwa zak豉da zast徙ienie sk豉danych obecnie przez podatników deklaracji (VAT-7, VAT-7K) wraz z za陰cznikami, informacji podsumowuj帷ych w obrocie krajowym (VAT-27) oraz ewidencji formacie JPK jednym plikiem JPK_VAT. W obecnym kszta販ie projekt zak豉da utrzymanie deklaracji VAT-UE.
                                          • 07.12.2018Kasy fiskalne 2019: MF zapowiada ca趾iem nowy obowi您ek informacyjny
                                           Prowadzenie ewidencji sprzeda篡 przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych (fiskalnych) b璠zie wi您a si z nowym obowi您kiem – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów zamierza zobowi您a podatników do informowania nabywców o obowi您kach sprzedawcy ws. wydania paragonu lub faktury. Nowe przepisy maj wej嗆 w 篡cie 1 lipca 2019 r.
                                           • 06.12.2018Kasy fiskalne 2019: MF zapowiada ca趾iem nowy obowi您ek informacyjny
                                            Prowadzenie ewidencji sprzeda篡 przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych (fiskalnych) b璠zie wi您a si z nowym obowi您kiem – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów zamierza zobowi您a podatników do informowania nabywców o obowi您kach sprzedawcy ws. wydania paragonu lub faktury. Nowe przepisy maj wej嗆 w 篡cie 1 lipca 2019 r.
                                            • 06.12.2018Projektowane zmiany w JPK_VAT – uproszczenie czy pu豉pka na przedsi瑿iorców?
                                             Projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej opublikowany 4 grudnia br. na stronach Rz康owego Centrum Legislacji z jednej strony upraszcza obowi您ki podatników zwi您ane rozliczaniem VAT, z drugiej jednak strony wprowadza now kar administracyjn za najdrobniejsze nieprawid這wo軼i. Propozycja ministerstwa zak豉da zast徙ienie sk豉danych obecnie przez podatników deklaracji (VAT-7, VAT-7K) wraz z za陰cznikami, informacji podsumowuj帷ych w obrocie krajowym (VAT-27) oraz ewidencji formacie JPK jednym plikiem JPK_VAT. W obecnym kszta販ie projekt zak豉da utrzymanie deklaracji VAT-UE.
                                             • 06.12.2018NSA: Zachowanie nale篡tej staranno軼i i jej wykazanie jest warunkiem koniecznym dla unikni璚ia sankcji
                                              Na這瞠nie obowi您ku zap豉ty kwoty wskazanej jako podatek na fakturze niezale積ie od realnej przyczyny jej wystawienia s逝篡 nie tylko zagwarantowaniu lub wymuszeniu realizacji roszczenia podatkowego, ale poprzez wymierzenie dotkliwej sankcji wystawcy takich dokumentów – zap豉ty kwot wskazanych przez niego jako podatek na fikcyjnych fakturach.
                                              • 28.11.2018NSA. Korekta b喚dnie wystawionych faktur tak瞠 po kontroli
                                               Z uzasadnienia: Art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g nale篡 stosowa po dog喚bnej analizie, czy zaistnia豉 sytuacja wytworzona faktem wystawienia faktury niesie za sob ryzyko jakiegokolwiek obni瞠nia wp造wów z tytu逝 podatków, zgodnie z zasad neutralno軼i VAT. Wyeliminowanie takiego zagro瞠nia przez samego podatnika lub przez organ podatkowy w toku post瘼owania podatkowego, czyni nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdy narusza這by to zasad neutralno軼i VAT i pozostawa這by w sprzeczno軼i z konstytucyjn zasad proporcjonalno軼i.
                                               • 28.11.2018VAT: Dokumentowanie us逝gi wynajmu lokalu u篡tkowego
                                                Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi firm jednoosobow. W sierpniu br. naby prywatnie lokal u篡tkowy ze 鈔odków w豉snych i na w豉sne nazwisko. Wnioskodawca, poza dzia豉lno軼i gospodarcz, rozpocz掖 prywatnie wynajem wskazanej nieruchomo軼i na cele u篡tkowe (niemieszkalne). Czy dla celów VAT, przychód z najmu prywatnego nale篡 po陰czy z przychodami z dzia豉lno軼i i opodatkowa odpowiedni stawk (w tym przypadku 23%) oraz czy nale篡 wystawi faktur?
                                                • 27.11.2018NSA. Zaliczka przed wynajmem a obowi您ek podatkowy w VAT
                                                 Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet 鈍iadczenia us逝g najmu, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i us逝g nie skutkuje powstaniem obowi您ku podatkowego. Z kolei w 鈍ietle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie ma obowi您ku dokumentowania faktur otrzymania cz窷ci zap豉ty przed wykonaniem us逝gi najmu, czyli nie ma obowi您ku wystawiania faktury zaliczkowej.
                                                 • 20.11.2018Zbyt pó幡e wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                                  Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, faktur wystawia si – co do zasady- nie pó幡iej ni 15. dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym dokonano dostawy lub wykonano us逝g. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub us逝g zostaje wystawiona zbyt pó幡o.
                                                  • 20.11.2018Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
                                                   Duplikat faktury to, pos逝guj帷 si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 22 ] nast瘼na strona »