akcyza samochody nowe

 • 31.05.2012Odliczanie VAT od aut z kratką – rząd przedłuży ograniczenia
  Resort finansów zamierza wystąpić o przedłużenie derogacji lub ewentualnie wprowadzić inne instrumenty ograniczające możliwość odliczania podatku VAT od samochodów z kratką oraz paliwa do nich. – To zły pomysł. Polscy przedsiębiorcy będą w gorszej sytuacji niż firmy funkcjonujące na unijnym rynku – komentują Pracodawcy RP.
 • 02.02.2012Podatki ograniczają rozwój branży motoryzacyjnej
  Ponad 60% przedstawicieli firm motoryzacyjnych działających w Polsce uważa, że najbliższe 12 miesięcy przyniesie wzrost sprzedaży i przychodów. Najbardziej negatywny wpływ na możliwości dalszego rozwoju ma obecny system podatkowy, który ogranicza popyt na nowe auta – wynika z raportu nt. kondycji branży motoryzacyjnej w Polsce, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
 • 10.01.2012Wydatki na remont a koszty uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy ponoszone (sukcesywnie, w bieżącym roku około 18.000 zł) wydatki na remont placu, Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu? W wyniku wykonanych prac zostanie przywrócony tylko pierwotny stan techniczny i użytkowy placu, jego funkcje pozostaną bez zmian.
 • 16.05.2011Leasing konsumencki czyli rewolucja
  Leasing konsumencki to przełom – uważa wicepremier Waldemar Pawlak. Od 1 lipca każdy będzie mógł wyleasingować np. samochód. Do tej pory taką możliwość mają jedynie przedsiębiorcy.
 • 08.03.2011Zakup paliwa do auta z kratką bez odliczenia VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT, w listopadzie 2010 r. nabył samochód marki Honda CR-V, ładowność 621 kg, dopuszczalna masa całkowita 2130 kg. Samochód posiada homologację ciężarową i zarejestrowany został w Wydziale Komunikacji jako ciężarowy. Ww. samochód nie otrzymał zaświadczenia ze stacji diagnostycznej o spełnieniu warunków zakwalifikowania go jako samochodu ciężarowego. Przedmiotowy samochód wykorzystywany będzie przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy możliwe będzie pełne odliczenie podatku VAT przy zakupie opisanego samochodu a także, czy Wnioskodawca będzie mógł odliczać VAT od zakupionego paliwa do wspomnianego auta?
 • 09.02.2011Dyrektywa UE nakłada nowe obowiązki na producentów aut
  Nowe typy samochodów osobowych i niewielkich pojazdów dostawczych będą musiały posiadać światła do jazdy dziennej (Daytime running lights – DRL) – przewiduje obowiązująca od dwóch dni dyrektywa 2008/89/WE. To samo czeka samochody ciężarowe i autobusy 18 miesięcy później, czyli od sierpnia 2012 r. W krajach, które już wcześniej wprowadziły obowiązek jazdy z włączonymi światłami do jazdy dziennej, rozwiązanie to uznano za bardzo ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drodze.  
 • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
  Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
 • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych
  Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu
 • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
  Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
 • 25.11.2010Czym się różni samochód osobowy od komputera?
  Interpelacja nr 18988 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia przepisów ograniczających prawo podatników do odliczania 22-procentowej stawki podatku VAT od zakupu niektórych kategorii nowych aut
 • 14.10.2010W 2011 r. zmaleją korzyści z jednorazowej amortyzacji
  Maksymalna wysokość jednorazowego odpisu wynosi w 2010 r. 422 000 zł, jednak w przyszłym roku będzie ona o wiele mniejsza i będzie wynosić tylko 197 000 zł. Ma to związek z końcem okresu obowiązywania przepisów przejściowych, wprowadzonych ustawą z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587). Zgodnie z ich brzmieniem w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 i 2010 r. obowiązuje wyższa kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosząca 100 000 euro. Zatem od 1 stycznia 2011 r. limit ten, zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) ponownie wyniesie 50 000 euro.
 • 05.10.2010Zgoda na ograniczenie odliczeń VAT od pojazdów firmowych
  W Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja wykonawcza Rady Wspólnot Europejskich z 27 września tego roku, która upoważnia Polskę do ograniczenia do 60 proc. prawa do odliczenia podatku VAT należnego od zakupu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Rozwiązanie to skrytykowali Pracodawcy RP. Ich zdaniem jest ono niekorzystne dla przedsiębiorców, ponieważ różnicuje ich sytuację. Zmiana boleśnie dotknie także branżę motoryzacyjną.
 • 01.10.2010Rejestrowanie pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego także Polsce?
  Polskie przepisy wymagają, by kierownica znajdowała się po lewej stronie pojazdu. Obecnie w Polsce nie można zarejestrować ani nowych, ani używanych samochodów, które przystosowane są do ruchu lewostronnego. Komisja uważa, że takie przeszkody w rejestrowaniu pojazdów stanowią nieproporcjonalną barierę dla przywozu do Polski samochodów przystosowanych do ruchu lewostronnego z innych państw członkowskich UE i wezwała Polskę do ich usunięcia.
 • 12.07.2010UE: Mimo kryzysu ceny samochodów spadły tylko nieznacznie
  Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat cen samochodów wskazuje na niewielki realny spadek cen w Unii Europejskiej w 2009 r. oraz ich wyrównanie w ramach jednolitego rynku UE. Jednocześnie ceny napraw i przeglądów oraz części zamiennych wzrosły powyżej poziomu inflacji, co – zdaniem Komisji – potwierdza konieczność wprowadzenia zaostrzonych zasad konkurencji w branży samochodowej. Przyczyną stosunkowej stabilności cen samochodów w 2009 r. były w dużej mierze instrumenty zachęcające do zakupu nowych samochodów, które w wielu państwach wdrożono w ramach walki ze skutkami recesji.
 • 17.06.2010Motoryzacja: Za 10 lat jedna trzecia nowych aut z napędem elektrycznym
  Z analizy sektora motoryzacyjnego przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte wynika, że zapotrzebowanie na ekologiczne samochody oraz nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na rozwój i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Do roku 2020 sprzedaż samochodów o napędzie czysto elektrycznym i innych ekologicznych pojazdów wyniesie do jednej trzeciej całkowitej sprzedaży w krajach rozwiniętych i do 20 proc. sprzedaży w obszarach miejskich rynków wschodzących.
 • 29.04.2010Podatek VAT: Nabycie nowego środka transportu z UE
  Przepisy ustawy o podatku VAT w sposób szczególny traktują nabycie nowych środków transportu z innych krajów należących do Unii Europejskiej. Obowiązuje bowiem zasada, iż nabycie nowego środka transportu z innego państwa członkowskiego jest w każdym przypadku opodatkowane w państwie przeznaczenia, a więc w kraju w którym będzie on używany. Nie ma przy tym znaczenia status sprzedawcy i nabywcy. Co więcej, nawet jeżeli żadna ze stron transakcji nie jest podatnikiem VAT, to i tak w takim wypadku nabywca rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu (i oczywiście rozlicza VAT).
 • 16.04.2010GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. - szczegóły
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. wzrosły o 0,3%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano jednak zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen towarów i usług związanych z transportem (o 0,9%) oraz podwyżka cen wyrobów tytoniowych (o 3,7%), które podniosły ten wskaźnik po 0,08 pkt proc.
 • 17.02.2010Kupujesz quada? Odlicz cały VAT
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakupu pojazdu, tj. quada, przysługuje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokości 60% nie więcej niż 6000,00 zł, czy też można odliczyć podatek naliczony w całości?
 • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
  Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.
 • 27.10.2009Przedsiębiorcy: Przepisy o VAT od zakupu aut osobowych i paliwa sprzeczne z regulacjami UE
  Kongres Przedsiębiorczości zrzeszający najważniejsze środowiska biznesowe krytykuje decyzję rządu o utrzymaniu ograniczeń w odliczaniu VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych nieposiadających kratki oraz limitu odliczeń podatku VAT od zakupu tych aut do kwoty 6 tys. zł. Zdaniem KP, te zapisy są sprzeczne z sentencją wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., podnoszą koszty działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców i mają negatywny wpływ na branżę motoryzacyjną i firmy leasingowe.
 • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
  W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
 • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczące wystawiania „zwykłych” faktur VAT
  Nie będzie przesadą twierdzenie, że jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) dokumentów funkcjonujących w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo że w niektórych państwach Wspólnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest dość swobodnie, polski prawodawca podatkowy cały czas bardzo rygorystycznie traktuje tę kwestię.
 • 06.10.2009Porozumienie w sprawie nowego systemu etykietowania opon
  Prawdopodobnie za trzy lata właściciele samochodów, kupując nowe opony, otrzymają informację na temat ich wpływu na zużycie paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz emisji hałasu. Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego i negocjatorzy reprezentujący rządy państw członkowskich osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie systemu energetycznego etykietowania opon. Podobny system działa na rynku sprzętu gospodarstwa domowego.
 • 14.08.2009Polacy zadowoleni z ochrony praw konsumenta
  Ponad 60 proc. polskich konsumentów jest zadowolonych z poziomu przestrzegania chroniących ich przepisów przez przedsiębiorców. Polacy chętnie egzekwują swoje prawa – reklamują wadliwe produkty, a jeśli to nie pomoże – częściej niż przeciętny mieszkaniec UE podejmują dalsze kroki w dochodzeniu swoich praw. W badaniu przeprowadzonym w 27 krajach Unii na zlecenie Komisji Europejskiej pytano m.in. o jakość i ceny produktów, jakość usług oraz konkurencję na rynku handlu detalicznego.
 • 06.07.2009Odliczenie VAT od samochodu ciężarowego
  Pytanie podatnika: Czy poniżej opisany wyciąg ze świadectwa homologacji uprawnia Wnioskodawczynię do odliczenia w całości VAT-u naliczonego od zakupu nw. samochodu, jak też od zakupionego paliwa?
 • 01.07.2009Dopłata do oprocentowania kredytu realizowana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska stanowi przychód
  Interpelacja nr 8765 do ministra finansów w sprawie uznania dopłat do kredytów ekologicznych za dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
  Poseł Marek Matuszewski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesień medialnych wynika, iż  Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, który miałby zastąpić akcyzę. Z informacji tych wynika, że podatek byłby płacony co roku w urzędzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zacząłby obowiązywać prawdopodobnie od 2010 r. Najwyższą kwotę podatku zapłaciliby kierowcy jeżdżący starymi autami - 3 tys. zł za auto sprzed 1992 r. Natomiast właściciele pojazdów, których wiek nie przekracza 9 lat, zapłacą ok. 500 zł. Najmniejszy podatek zapłacą ci, których stać na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 zł rocznie.
 • 20.04.2009Przemysł motoryzacyjny: Pomoc publiczna w ostateczności
  Najwięcej dla uzdrowienia sytuacji na rynku motoryzacyjnym może zrobić sama branża, a wsparcie w postaci środków publicznych powinno być uruchamiane dopiero wówczas, gdy działania sektora nie przyniosą oczekiwanych rezultatów – uważa wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. Strategie działania dla polskiego przemysłu samochodowego, metody napędzania popytu i zwiększania konkurencyjności, były głównym tematem panelu „Motoryzacja” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
 • 15.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczanie VAT przy zakupie paliwa do samochodów użytkowanych przez firmy
  W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r. przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
 • 13.03.2009GUS: Roczna inflacja w lutym wzrosła o 0,5 pkt. proc.
  Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku wyniósł w lutym 3,3 i był wyższy niż przed miesiącem o pół punktu procentowego – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń 2009 w stosunku stycznia ubiegłego roku został skorygowany do wysokości 2,8 proc. wobec wstępnie szacowanego 3,1 proc.
 • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencję: Problemy podatkowe 2008/2009
  Już w poniedziałek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbędzie się współorganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
 • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
  W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
 • 27.05.2008Nowe obowiązkowe zabezpieczenia w samochodach?
  Komisja Europejska proponuje wprowadzenie od 2012 r. systemu elektronicznej kontroli stabilności (ESC) we wszystkich nowych pojazdach, aby poprawić ich bezpieczeństwo. Ponadto samochody ciężarowe od 2013 r. powinny być wyposażone w zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS) oraz system ostrzegania przez niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW).
 • 10.04.2008SAMAR: Rośnie sprzedaż samochodów
  Jak informuje Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w marcu sprzedaż nowych samochodów wzrosła w ujęciu miesięcznym o prawie 8 proc., natomiast import samochodów – w którym przeważają auta używane – zwiększył się od lutego o blisko 9 proc.
 • 08.04.2008Używane samochody najpopularniejsze
  Przytłaczająca większość 94 proc. nabywców samochodów w Polsce kupuje auta używane, mające średnio ponad 10 lat, głównie sprowadzone z zagranicy. Tylko 6 proc. Polaków, którzy w 2007 r. dokonali zakupu samochodu na użytek domowy, wybrało auta nowe.
 • 31.03.2008Nowe paliwo ekologiczne
  Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia określający wymagania jakościowe dla nowego biopaliwa ciekłego E85. Jest to odpowiedź na wyzwania ekologiczne i związane z tym rosnące zainteresowanie stosowaniem biopaliw.
 • 12.03.2008KPP chce „podatku ekologicznego”
  Zastąpienia akcyzy naliczanej przy zakupie samochodu „podatkiem ekologicznym” płaconym co roku w wysokości zależnej od emisji spalin chce Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem KPP przyjęty we wtorek rządowy projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego nie rozwiązuje problemu nadmiernego napływu starych pojazdów do Polski.
 • 13.02.2008Prawie 100 tys. aut sprzedanych w styczniu
  W pierwszym miesiącu bieżącego roku sprzedaż nowych i używanych samochodów w Polsce osiągnęła prawie 100 tys. sztuk. Większość nabywanych aut stanowią pojazdy używane, szybciej jednak rośnie sprzedaż nowych samochodów - w porównaniu ze styczniem 2007 r. wzrosła niemal o 25 proc.
 • 23.11.2007VAT przy sprzedaży dzierżawionych, najmowanych i leasingowanych aut
  Czy trzeba płacić VAT od sprzedaży używanych aut będących wcześniej przedmiotem dzierżawy?
 • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
  Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę B Spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
 • 04.07.2007KPP: Ekologiczny podatek od samochodów wciąż potrzebny
  Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Projekt ten ma na celu umożliwienie zwrotu, bezprawnie pobranej, akcyzy na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej, po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał za sprzeczne z prawem wspólnotowym obowiązujące wówczas przepisy akcyzowe.
 • 20.04.2007Zwrot akcyzy za samochody osobowe
  Ministerstwo Finansów informuje, że właściciele samochodów osobowych starszych niż 2 lata, sprowadzonych spoza Polski od 1 maja 2004 r., będą mogli ubiegać się o zwrot nadpłaty akcyzy.
 • 20.04.2007Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

  Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
 • 16.04.2007Na samochody nadal akcyza
  Interpelacja nr 6166 do ministra finansów w sprawie planów dotyczących wprowadzenia nowego podatku od samochodów sprowadzanych z zagranicy
 • 22.02.2007Firma kupuje samochód od osoby fizycznej
  Jakie konsekwencje podatkowe powoduje zakup nowego samochodu w kraju od osoby fizycznej?
 • 19.01.2007MF: Wyrok ETS w sprawie opodatkowania samochodów
  "Zwrotowi podlegają jedynie kwoty podatku akcyzowego przewyższające to, co odpowiada rezydualnemu podatkowi zawartemu w cenie krajowego, podobnego używanego samochodu" - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wydanym w dniu dzisiejszym wyroku w sprawie zgodności polskich przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym z prawem wspólnotowym (nr sprawy C-313/05). ETS stwierdził, że podatek akcyzowy nie jest cłem przywozowym ani opłatą o skutku równoważnym, zakazanymi przez art. 25 WE.
 • 18.01.2007Podwyższona akcyza na używane samochody nielegalna
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał że zwiększony podatek akcyzowy nałożony przez polski rząd na osoby sprowadzające z zagranicy używane samochody jest nielegalny. To dobra wiadomość dla osób, które sprowadziły używane samochody po wejściu Polski do UE, a przed uejdnoliceniem stawek akcyzy na samochody nowe i używane. Będą mogli domagać się zwrotu zapłaconych pieniędzy.
 • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
  Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
 • 15.01.2007Akcyza, komisy samochodowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości
  Interpelacja nr 5141 do ministra finansów w sprawie podwójnego płacenia przez właścicieli autokomisów podatku akcyzowego na auta sprowadzane z zagranicy
 • 30.11.2006Od dzisiaj samochody nowe i używane z tą samą akcyzą
  Weszło w życie rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

« poprzednia strona | następna strona »