aktualizacja danych pit

 • 23.04.2024Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  23 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. W myśl wprowadzonych regulacji obowiązek sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym będzie ciążyć na jednostce dominującej najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę  3 500 mln zł, a także jednostce samodzielnej, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln zł. Natomiast 22 kwietnia br. ukazało się rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń i rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup.
 • 22.04.2024Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
 • 16.04.2024Dochody podatkowe państwa rosną o ponad 20 proc. w skali roku
  Pierwszy kwartał 2024 r. przyniósł wyraźny wzrost dochodów podatkowych państwa – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatków wyniosły w tym czasie łącznie 131,4 mld zł, co oznacza wzrost o 20,3 proc. rok do roku. Najmocniej zwiększyły się dochody z podatku VAT i podatków dochodowych PIT i CIT.
 • 11.04.2024Dowiedz się, jak korzystnie rozliczyć PIT 11
  W dyskusji o podatkach często pojawiają się takie nazwy formularzy jak PIT-36 czy PIT-37. Jednak równie dużo uwagi powinniśmy poświęcić dokumentowi o nazwie PIT-11. To od niego wszystko się zaczyna i to na nim znajdują się dane, bez których proces rozliczania PIT nie mógłby zostać zrealizowany. Przeczytaj tej tekst, aby wiedzieć, skąd wziąć PIT-11 i jak z nim postępować.
 • 05.04.2024Coraz więcej podatników decyduje się na e-korespondencję z KAS
  W lutym br. na e-korespondencję ze skarbówką zgodziło się kolejnych 130 tys. osób – podaje resort finansów. Liczba podatników zainteresowanych taką formą komunikacji wyraźnie wzrosła przy okazji rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2023 r. Do tej pory usługę elektronicznej komunikacji z KAS aktywowało łącznie 1,7 mln użytkowników.
 • 04.04.2024Niezamierzony przelew na rachunek spoza Białej Listy VAT a koszty podatkowe
  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozbawiają podatnika możliwości dokonania ponownych płatności tym razem na rachunek bankowy widniejący na Białej Liście w celu możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, ponowne uregulowane należności, z zachowaniem zasad określonych w art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, skutkuje zachowaniem prawa do uznania wydatków z tak przeprowadzonych transakcji jako kosztu uzyskania przychodu.
 • 04.04.2024Maksymalnie wygodne rozliczenie PIT 2023
  Podatki nie kojarzą się z komfortem i trudno się temu dziwić. Po pierwsze -mało przyjemne są sytuacje, w których musimy się z czegoś „spowiadać”. Po drugie – to skomplikowana materia z mnóstwem zagmatwanych przepisów. Lepiej przeczytaj, jak do podatków podejść bez lęku i rozliczyć je szybko, wygodnie i sprawnie. A do tego bez błędów i z maksymalnym zwrotem podatku!
 • 18.03.2024Dochody z VAT w górę, wpływy z PIT i CIT w dół
  W trakcie pierwszych dwóch miesięcy 2024 r. wpływy z podatku VAT wzrosły o 24,7 proc. rok do roku – wynika z danych szacunkowych, które opublikował resort finansów. Tak wyraźny wzrost może mieć związek z przyspieszeniem zwrotów VAT pod koniec poprzedniego roku. Jednocześnie zanotowano spadek wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT.
 • 15.03.2024Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 14.03.2024PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży kryptowalut
  Jeśli uzyskałeś przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) składasz zeznanie roczne PIT-38. Zeznanie składasz nawet, gdy przychody uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody zaliczasz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeznanie musisz złożyć także wtedy, gdy nie uzyskałeś przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych lecz poniosłeś w roku kalendarzowym wydatki na ich nabycie.
 • 13.03.2024JPK_CIT bez opóźnień, ale z mniejszą ilością danych podatkowych
  Wdrażanie zmian dotyczących raportowania JPK_CIT (JPK_KR) nie zostanie opóźnione w czasie i będzie rozpoczęte w 2025 r. – wynika z niedawnych zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie konferencji uzgodnieniowej wskazano również, że dane podatkowe zostaną w JPK_KR ograniczone do 6 pozycji.
 • 13.03.2024Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Tak, ale…
  Ze względu na partycypację jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku PIT, wprowadzanie zmian wymaga szczególnej ostrożności. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uzgadniane ze stroną samorządową. Jest to istotna kwota dla finansów publicznych, dlatego decyzja co do momentu podwyższenia kwoty wolnej od podatku musi korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 12.03.2024JPK_CIT bez opóźnień, ale z mniejszą ilością danych podatkowych
  Wdrażanie zmian dotyczących raportowania JPK_CIT (JPK_KR) nie zostanie opóźnione w czasie i będzie rozpoczęte w 2025 r. – wynika z niedawnych zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie konferencji uzgodnieniowej wskazano również, że dane podatkowe zostaną w JPK_KR ograniczone do 6 pozycji.
 • 07.03.2024Duże zmiany w raportowaniu CIT. Nowe obowiązki coraz bliżej
  W przyszłym roku rozpocznie się proces wdrażania istotnych zmian w raportowaniu podatku CIT. Zmiany obejmą pliki JPK_KR (księgi rachunkowe), które określane są też jako JPK_CIT. Nowe obowiązki nałożone zostaną najpierw na dużych podatników, a w 2027 r. dotyczyć mają już wszystkich podatników.
 • 06.03.2024Duże zmiany w raportowaniu CIT. Nowe obowiązki coraz bliżej
  W przyszłym roku rozpocznie się proces wdrażania istotnych zmian w raportowaniu podatku CIT. Zmiany obejmą pliki JPK_KR (księgi rachunkowe), które określane są też jako JPK_CIT. Nowe obowiązki nałożone zostaną najpierw na dużych podatników, a w 2027 r. dotyczyć mają już wszystkich podatników.
 • 06.03.2024PIT za 2023: Rozliczenie dochodów zagranicznych
  Jeśli uzyskujesz dochody za granicą, powinieneś określić, w jakim kraju masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). Pozwoli ci to ustalić, czy musisz płacić podatki w Polsce. Jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym w Polsce (jesteś tzw. nierezydentem), wówczas rozliczasz się z urzędem skarbowym tylko z dochodów osiąganych w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeśli jednak jesteś polskim rezydentem podatkowym, to wszelkie dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju je uzyskałeś, powinieneś rozliczyć w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • 05.03.2024PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży samochodu (rzeczy ruchomej)
  Jeżeli sprzedałeś rzecz ruchomą - np. samochód - to wykażesz tę transakcję w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy: należała ona do twojego prywatnego majątku - czyli była to sprzedaż poza działalnością gospodarczą i sprzedałeś ją przez upływem 6 miesięcy - okres ten liczysz od końca miesiąca, w którym stała się ona twoją własnością. Uwaga: Sprzedaż po upływie pół roku nie jest opodatkowana podatkiem PIT i nie wykazujesz jej w zeznaniu rocznym.
 • 04.03.2024PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży akcji
  Jeżeli sprzedałeś akcje i przychód uzyskany z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, złóż do urzędu skarbowego PIT-38. Ważne: Zeznanie składasz niezależnie od tego czy z tytułu sprzedaży akcji: osiągnąłeś dochód, poniosłeś stratę.
 • 28.02.2024Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi
  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. rozliczeń za pomocą tej usługi.
 • 19.02.2024Rozliczenia podatkowe za 2023 r. Przez Twój e-PIT złożono już 1 mln zeznań
  Do tej pory podatnicy złożyli już za pośrednictwem usługi Twój e-PIT ponad 1 mln deklaracji – informuje resort finansów. Wśród przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową formularzy PIT zdecydowanie najczęściej przez Twój e-PIT składane są deklaracje PIT-37. Dotychczas złożono już 919 tys. takich deklaracji.
 • 19.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży domu / mieszkania
  Sprzedałeś dom lub mieszkanie? Sprawdź, czy musisz się rozliczyć. Jeżeli w 2023 roku dokonałeś odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,  prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,  prawa wieczystego użytkowania gruntów,  przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomości lub praw, i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, podlegasz z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • 16.02.2024Podatki 2024: Wpływy podatkowe w górę o ponad 13 proc.
  W styczniu br. dochody podatkowe państwa wyniosły 56,4 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 13,1 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez resort finansów. Ponadprzeciętny wzrost (o 21,6 proc.) zanotowano w przypadku podatku VAT, przy czym miesiąc wcześniej odnotowano wyraźny spadek wpływów, co prawdopodobnie było związane z przyspieszeniem w tamtym czasie zwrotów podatku.
 • 16.02.2024MF: Nowości w rozliczeniu PIT za 2023 r.
  Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw. ryczałtowcy i osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą. Ministerstwo zachęca też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.
 • 16.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie z dochodów z pracy
  Otrzymujesz wynagrodzenie z pracy? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać. Przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności:
 • 16.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie z dochodów z umowy zlecenia lub o dzieło
  Przychodami z działalności wykonywanej osobiście w zakresie umów zlecenia/o dzieło są przychody, które uzyskałeś z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, przedsiębiorstwa w spadku.
 • 15.02.2024Najwyższe stawki PIT. Polska na 21. miejscu w Europie
  Pod względem wysokości najwyższej stawki podatku dochodowego PIT Polska z opodatkowaniem na poziomie 36 proc. (łącznie z daniną solidarnościową) zajmuje obecnie 21. miejsce w Europie – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. Wśród krajów należących do OECD najwyższe opodatkowanie obowiązuje obecnie w Danii (55,9 proc.) oraz Francji (55,4 proc.), a najniższymi podatkami wyróżniają się Węgry (15 proc.) i Estonia (20 proc.).
 • 15.02.2024MF: Nowości w rozliczeniu PIT za 2023 r.
  Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia w Twój e-PIT mogą szczególnie chętnie korzystać tzw. ryczałtowcy i osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą. Ministerstwo zachęca też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.
 • 15.02.2024Rozliczenie PIT 2023
  W obliczu corocznej procedury rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce, pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Zmieniające się przepisy, nowe interpretacje podatkowe oraz rosnące wymagania co do precyzji i terminowości sprawiają, że zadanie to może wydawać się skomplikowane. Jednakże, z pomocą przychodzą nowoczesne programy do rozliczenia PIT, które ułatwiają ten proces, czyniąc go bardziej zrozumiałym i przystępnym dla każdego podatnika. W tym artykule przedstawimy szczegółowy przegląd dostępnych narzędzi oraz omówimy ich funkcjonalności, uwzględniając najnowsze wersje programów do rozliczenia PIT-37 i inne formularze, zgodnie z aktualnym stanem prawnym na rok 2024. Zapewni to podatnikom kompleksowe i aktualne informacje, pozwalające na efektywne i prawidłowe rozliczenie się z fiskusem, unikając przy tym typowych błędów i niedopatrzeń.
 • 14.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie dochodów z działalności nierejestrowanej
  Na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym twoim przychodem z działalności nierejestrowej są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do twojej dyspozycji w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń: w naturze i innych nieodpłatnych. Oznacza to, że twoim przychodem podatkowym z tej działalności są tylko przysporzenia faktycznie otrzymane lub postawione tobie do dyspozycji, czyli kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę.
 • 14.02.2024Rozliczenie PIT 2023 - co na pewno trzeba wiedzieć
  W miarę zbliżania się terminu rozliczeń podatkowych za 2023 rok, istotne staje się zrozumienie istotnych zmian, które nastąpiły w przepisach dotyczących podatku PIT. Artykuł ten, mając na uwadze zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców, dokładnie omawia najnowsze aktualizacje, interpretacje oraz wskazówki, które ułatwią prawidłowe rozliczenie PIT za 2023 rok. W kontekście dynamicznych zmian w prawie podatkowym, kluczowe jest śledzenie nowelizacji oraz interpretacji, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wysokość obciążeń podatkowych. W tym przewodniku podjęto próbę przedstawienia kompleksowego spojrzenia na podatek PIT w 2023 roku, zwracając uwagę na te aspekty, które mogą być szczególnie istotne zarówno dla indywidualnych podatników, jak i dla przedsiębiorstw. Artykuł ten dostarcza praktycznych informacji, które pomogą w efektywnym i zgodnym z prawem rozliczeniu PIT 2023, jednocześnie wskazując na planowane zmiany w rozliczeniu PIT na 2024 rok.
 • 13.02.2024PIT-11 a PIT-37 - Praktyczne Porady
  W ostatnich latach polski system podatkowy przeszedł wiele zmian, a obowiązujące regulacje dotyczące PIT nadal ewoluują. Szczególnie istotne w tym kontekście jest zrozumienie zmian w PIT 11 za 2023, dokument, który ma zasadnicze znaczenie dla pracowników i pracodawców. Zmiany te dotyczą między innymi terminów składania deklaracji, sposobu wypełniania formularzy, a także nowych wytycznych dotyczących umów zlecenia i innych form zatrudnienia. W obliczu tych zmian, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, muszą na nowo zrozumieć swoje obowiązki i prawa. Artykuł ten ma na celu nie tylko przedstawić najważniejsze aspekty PIT 11 za 2023, ale również wskazać praktyczne wskazówki, jak prawidłowo wypełnić PIT-37 w kontekście umowy zlecenia, zrozumieć, do kiedy należy złożyć PIT 11, oraz wyjaśnić, czy i kiedy trzeba rozliczać PIT 11a. Dodatkowo, przedstawimy, w jaki sposób urząd skarbowy może pomóc w wypełnieniu PIT, oraz jak wygląda PIT 37 zerowy wzór. Przeanalizujemy również najnowsze interpretacje podatkowe, aby zapewnić kompleksowy i aktualny przewodnik po zmieniającym się krajobrazie podatkowym Polski.
 • 12.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie emeryta - PIT-40A
  ZUS wystawił PIT-40A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury nie wynika kwota nadpłaty.  Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i: nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej albo nie korzystasz z ulg podatkowych albo nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem albo nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko to nie musisz składać zeznania.
 • 12.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie emeryta - PIT-11A
  ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty.  Jeżeli otrzymałeś PIT-11A, to w usłudze Twój e-PIT zostanie przygotowane zeznanie PIT-37.  Nadal możesz też wypełnić i złożyć zeznanie samodzielnie, do swojego urzędu skarbowego.  Uwaga: Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 roku. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony.
 • 09.02.2024PIT za 2023: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 09.02.2024PIT za 2023: Mam mniej niż 26 lat
  Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody: z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), z umów zlecenia zawartych z firmą, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe), z zasiłków macierzyńskich, to są one zwolnione od podatku – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.
 • 08.02.2024PIT za 2023: Ulga termomodernizacyjna
  Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest budowie). Odliczeniu podlegają tylko określone wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
 • 05.02.2024Dochody podatkowe wzrosły w 2023 r. o blisko 9 proc.
  W 2023 r. dochody podatkowe państwa wyniosły 506,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wzrost okazał się więc niższy od inflacji średniorocznej, która wyniosła w ubiegłym roku 11,4 proc. W przypadku kluczowego dla budżetu podatku VAT odnotowano wzrost wpływów o 6 proc. rok do roku.
 • 05.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie przychodów z najmu (ryczałt)
  Otrzymujesz przychody z najmu lub dzierżawy? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać.   Na czym polega rozliczenie ryczałtem  Od 2023 r. jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • 05.02.2024Karta podatkowa: PIT-16A należy złożyć do końca lutego
  Prowadzisz działalność opodatkowaną kartą podatkową? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać.   Czy złożyć zeznanie Jesteś zwolniony z obowiązku składania zeznania rocznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ale masz obowiązek złożyć deklarację PIT-16A. W deklaracji tej wykazujesz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.
 • 02.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie przychodów z najmu (ryczałt)
  Otrzymujesz przychody z najmu lub dzierżawy? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać.   Na czym polega rozliczenie ryczałtem  Od 2023 r. jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • 31.01.2024Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.
  Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, której wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów, a firmy rozliczające kartę podatkową - w stałej wysokości.
 • 30.01.2024Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.
  Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, której wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów, a firmy rozliczające kartę podatkową - w stałej wysokości.
 • 26.01.2024Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika
  Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych (PESEL/NIP, adres zamieszkania podatnika) w formularzach przesyłanych do urzędów skarbowych umożliwi podatnikom rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania informacji PIT-11 z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP, tj. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999). Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.
 • 24.01.2024Kiedy będzie można rozliczyć PIT za 2023 rok?
  Rozliczenie podatkowe to coroczna konieczność dla większości obywateli. W przypadku PIT za rok 2023 podatnicy mogą zacząć korzystać z usługi Twój e-PIT już od 15 lutego 2024 roku. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje zeznania podatkowe bazując na danych, które posiada. Obejmować to będzie zeznania takie jak PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, oświadczenie PIT-OP oraz informacje dotyczące ulgi na dzieci w ramach programu rodzin 4+. W tym roku ostateczny termin złożenia najpopularniejszych formularzy PIT upływa 30 kwietnia 2024 roku.
 • 23.01.2024Rozliczenie PIT 11: Kluczowe Aspekty i Nowości w 2023
  W dobie cyfryzacji i zmieniającego się prawa podatkowego, proces rozliczenia PIT 11 staje się coraz bardziej złożony i dynamiczny. Rok 2023 przynosi istotne zmiany w zakresie rozliczeń podatkowych, wprowadzając nowe wytyczne i ułatwienia dla podatników. Zmiany te dotyczą zarówno sposobu rozliczenia, jak i zasad deklarowania dochodów z różnych źródeł, takich jak umowa o pracę czy umowa zlecenia. Warto zatem przyjrzeć się, jak nowe regulacje wpływają na rozliczenie PIT-11 i jakie korzyści niosą dla podatników. Szczególnie istotne staje się zrozumienie procedury rozliczenia PIT 37 online, która zyskuje na popularności dzięki swojej dostępności i wygodzie. W tym artykule przeanalizujemy najważniejsze aspekty dotyczące rozliczenia PIT 11 w 2023 roku, aby pomóc podatnikom w zrozumieniu i efektywnym zarządzaniu swoimi obowiązkami podatkowymi.
 • 18.01.2024Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej
  Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować.
 • 15.01.2024Do 31 stycznia należy złożyć PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR
  Jeżeli w 2023 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR), dalej zwane formularzami.
 • 08.01.2024Mały ZUS Plus
  Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność gospodarczą, ale dotąd nie korzystałeś z Małego ZUS lub z Małego ZUS Plus, a spełniasz warunki otrzymania Ulgi, przekaż do ZUS w terminie do 31 stycznia 2024 roku: wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 roku podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z Małego ZUS Plus wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia 2022 roku kończysz okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA).
 • 08.01.2024Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej
  Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować.
 • 05.01.2024Mały ZUS Plus
  Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność gospodarczą, ale dotąd nie korzystałeś z Małego ZUS lub z Małego ZUS Plus, a spełniasz warunki otrzymania Ulgi, przekaż do ZUS w terminie do 31 stycznia 2024 roku: wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 roku podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z Małego ZUS Plus wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia 2022 roku kończysz okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA).

następna strona »