akcyzowych

 • 16.11.2023Podatki 2024: Nowe przepisy ws. ewidencji dotyczącej wyrobów akcyzowych
  Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie z początkiem 2024 r., uwzględni zmiany dotyczące m.in. importu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego oraz wysyłającego podmiotu zagranicznego.
 • 06.11.2023Cydr i perry zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie resortu finansów, które zakłada wprowadzenie czasowego (do 31 grudnia 2024 r.) zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości. O takie zwolnienie apelowali wcześniej polscy sadownicy i branża winiarska.
 • 09.10.2023Podatki 2023: Nowe ułatwienia w rozporządzeniu ws. znaków akcyzy
  Do rozporządzenia ws. oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzone zostaną zmiany, dzięki którym podmioty zobowiązane będą mogły oznaczać podatkowymi znakami akcyzy opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich również w istniejącym stanie opakowania (na celofanie). Przygotowane przez Ministerstwo Finansów zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 • 13.09.2023Nowy wyrok TS UE ws. wyrobów akcyzowych i składów podatkowych
  Zwolnienie z opodatkowania akcyzą nie ma zastosowania wobec właściciela składu podatkowego w sytuacji wyprowadzenia z systemu zawieszenia wskutek czynu bezprawnego – stwierdził w niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). 
 • 18.07.2023Poradnik turystyczny 2023 - co warto wiedzieć przed podróżą?
  Wiele osób jest już na urlopie, a niektórzy dopiero zaczynają wakacje. Ministerstwo Finansów przypomina o czym trzeba pamiętać, żeby bezpiecznie i komfortowo wypocząć. Sprawdź, co musisz wziąć ze sobą i na co uważać kiedy planujesz podróż, zwłaszcza w egzotycznym kierunku. „Poradnik turystyczny 2023” Krajowej Administracji Skarbowej zawiera niezbędne informacje dla podróżnych. Z poradnika dowiesz się m.in.:
 • 10.07.2023Wiążące informacje - zmiany od 1 lipca 2023 r. (SLIM VAT 3)
  Od 1 lipca 2023 r. wszystkie wiążące informacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) nie podlega opłacie. 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) – SLIM VAT3. Jedną z ważniejszych zmian zawartych w nowych przepisach jest konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Polega ona na wyznaczeniu Dyrektora KIS jako organu właściwego do wydawania, oprócz wiążących informacji stawkowych (WIS), również wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA). Ujednolicone zostały też przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA.
 • 05.07.2023Nowa ustawa ma uszczelnić obrót paliwami. Rząd przyjął projekt
  Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje mają usprawnić proces obrotu wrażliwymi wyrobami akcyzowymi, w tym głównie paliwami. Zmiany obejmą m.in. nowe obowiązki oraz przejście z papierowej ewidencji na wersje elektroniczne w ramach Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.
 • 12.05.2023Mikroinstalacja energii elektrycznej w firmie a podatek akcyzowy
  Spółka z o.o. podpisała umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, której przedmiotem było zaprojektowanie oraz dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (niskonapięciowej) o mocy do 50 kW. Spółka będzie wykorzystywać wytworzoną energię tylko na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży. Czy na spółce będą ciążyć obowiązki związane z podatkiem akcyzowym, rejestracją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, składaniem deklaracji oraz zapłatą podatku?
 • 20.04.2023Okres ważności znaków akcyzy dla wyrobów winiarskich zostanie wydłużony
  Okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich zostanie wydłużony o rok, czyli do 31 grudnia 2024 r. – wynika z przygotowanego w resorcie finansów projektu rozporządzenia. Dłuższy termin dla wyrobów ze starymi banderolami ma być korzystny dla przedsiębiorców z branży winiarskiej.
 • 11.04.2023Akcyza na wyroby tytoniowe rośnie, a szara strefa maleje
  W 2022 r. wielkość szarej strefy na rynku tytoniowym była rekordowo niska i wyniosła 5,35 proc. – wynika z szacunków Instytutu Doradztwa i Badania Rynku Almares. Szara strefa nadal maleje, mimo że w poprzednim roku Ministerstwo Finansów rozpoczęło serię podwyżek akcyzy. Zgodnie z tzw. mapą akcyzową, do 2027 r. akcyza na papierosy, tytoń do palenia i nowatorskie wyroby tytoniowe ma rosnąć każdego roku o 10 proc.
 • 20.03.2023Podatki 2023: Nowe przepisy ws. oznaczania wyrobów winiarskich banderolami
  Rozporządzenie dotyczące oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zostanie znowelizowane i szczegółowo określi sposób oznaczania wyrobów winiarskich w puszkach banderolami o wymiarach 50x16 mm – wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów. Obecne przepisy określają tylko sposób oznaczania banderolami o wymiarze 45x21 mm na wieczkach puszek i nie odnoszą się do oznaczania na ściankach puszek.
 • 17.03.2023Wiążące informacje podatkowe i celne zostaną zelektronizowane
  System wiążących informacji podatkowych i celnych zostanie w pełni zelektronizowany – wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów. Po zmianach obsługa informacji WIT, WIP, WIA i WIS będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe regulacje zostaną wprowadzone przy okazji nowelizacji dotyczącej obowiązkowego e-fakturowania, która ma wejść w życie w połowie 2024 r.
 • 17.03.2023Obowiązkowe e-fakturowanie. Resort finansów przedstawił nowy projekt
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, który zakłada wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania i obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe rozwiązanie ma wejść finalnie w życie 1 lipca 2024 r. Szacuje się, że obowiązek obejmie łącznie ok. 2 mln podatników podatku VAT, a system ma obsługiwać ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur w skali roku.
 • 16.03.2023Obowiązkowe e-fakturowanie. Resort finansów przedstawił nowy projekt
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, który zakłada wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania i obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe rozwiązanie ma wejść finalnie w życie 1 lipca 2024 r. Szacuje się, że obowiązek obejmie łącznie ok. 2 mln podatników podatku VAT, a system ma obsługiwać ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur w skali roku.
 • 06.02.2023Rynek paliwowy przed zmianami. Nowe przepisy zwiększą szczelność systemu
  Podmioty uczestniczące w obrocie paliwami będą podlegać obowiązkowi rejestracyjnemu miejsc dostarczania paliw – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Szeroki pakiet zmian ma prowadzić przede wszystkim do zwiększenia szczelności całego systemu obrotu paliwami silnikowymi.
 • 27.01.2023Podatki 2023: Wydawanie WIS i WIA będzie ujednolicone i skonsolidowane
  Wydawanie wiążących informacji zostanie skonsolidowane, a takimi sprawami zajmie się jeden organ – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jednocześnie resort finansów chce ujednolicić system podatkowy w obszarze wydawania informacji WIS i WIA. Pakiet zmian, które zakłada projekt dotyczący Slim VAT 3, przewiduje także likwidację opłaty za wniosek o wydanie WIS. Większość nowych przepisów ma wejść w życie już z początkiem kwietnia br.
 • 13.01.2023Podatki 2023: Nowe przepisy ws. zabezpieczeń akcyzowych
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące zabezpieczeń akcyzowych. Rozporządzenie określa m.in. wzory potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego i pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Nowe przepisy uwzględniają zmiany na poziomie ustawowym i wejdą w życie 16 stycznia oraz 13 lutego br.
 • 10.01.2023Rozporządzenie ws. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone do zmiany
  Celem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. poz. 67) jest: poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia;  poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, tj. o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia, jeżeli są przesyłane przez PUESC;  poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, tj. o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia;  zawężenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia, podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 oraz innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia;  aktualizacja tytułów formularzy przywołanych w rozporządzeniu;  aktualizacja zestawu unikalnych danych, na którym oparty jest podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5.
 • 03.01.2023VAT 2023: Parametry, wskaźniki, limity
  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
 • 02.01.2023Podatki 2023: Nowe wzory deklaracji akcyzowych
  Z początkiem 2023 r. w życie weszła nowelizacja rozporządzenia resortu finansów ws. wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. Nowe przepisy zmodyfikowały wzory deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/H, AKC-WW/AKC-WWn oraz AKC-KZ. Formularze zostały dostosowane do zmian ustawowych.
 • 29.12.2022Podatki 2023: Nowe przepisy ws. akcyzy i wyrobów węglowych
  Z początkiem 2023 r. w życie wejdzie rozporządzenie resortu finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy. Przepisy uwzględnią zmiany pozwalające na deklarowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych z zastosowaniem deklaracji dla akcyzy od tego rodzaju wyrobów.
 • 22.12.2022Podatki 2023: Nowy pakiet zmian w ustawie akcyzowej
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która obejmuje szereg różnych zmian upraszczających i likwidujących wątpliwości interpretacyjne. Pakiet zakłada m.in. zmiany dotyczące papierosów elektronicznych, zwolnienia z podatku dla pojazdów hybrydowych oraz kas fiskalnych o zastosowaniu specjalnym.
 • 21.12.2022Podatki 2023: Ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenie działalności
  Zgodnie z deklaracją wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, głównym celem tego aktu jest: „doprecyzowanie regulacji mogących powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich uproszczenie i ujednolicenie”.
 • 13.12.2022Kompensata różnic inwentaryzacyjnych materiałów
  Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka musi przeprowadzić inwentaryzacje posiadanych aktywów i pasywów. Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest: 1) ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki dokonane drogą: a) spisów z natury, b) pisemnych uzgodnień stanów należności, środków pieniężnych i innych składników z kontrahentami, bankami itp., c) porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi; 2) porównanie danych rzeczywistych opartych o wyniki inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych, a także ustalenie, rozliczenie i ujęcie w księgach roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji, ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych; 3) zapewnienie właściwej ochrony zasobów jednostki i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki oraz ocena przydatności i kompetencji tych osób; 4) ocena wartości użytkowej, przydatności i realności posiadanych składników aktywów.
 • 09.11.2022Pełna elektronizacja ewidencji i dokumentacji akcyzowej dopiero w 2024 r.
  Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych zostanie przełożony o rok – wynika z projektu szerszej nowelizacji ustawy akcyzowej, który znajduje się aktualnie w Sejmie. Prowadzenie ewidencji w formie papierowej będzie możliwe do 31 stycznia 2024 r. Wydłużenie terminu ma pozwolić firmom na właściwe przygotowanie się do wymogu prowadzenia ewidencji w elektronicznej postaci.
 • 03.11.2022Podatki 2023: Projekt dużej nowelizacji ustawy akcyzowej już w Sejmie
  Z początkiem 2023 r. w życie wejdzie duża nowelizacja ustawy akcyzowej. Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian mających rozwiać część wątpliwości interpretacyjnych, a jednocześnie ujednolicić i uprościć wybrane regulacje. Projekt obejmuje łącznie kilkadziesiąt różnych zmian, w tym np. wydłużenie do końca 2029 r. zwolnienia z akcyzy dla osobowych samochodów hybrydowych zasilanych energią z zewnątrz, czyli tzw. pojazdów z wtyczką.
 • 26.10.2022Podatki 2023: Ustawa akcyzowa przed kolejną nowelizacją
  Rząd przyjął kolejny projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Zgodnie z przygotowanym w resorcie finansów projektem, poszczególne przepisy mają zostać doprecyzowane, a nowe rozwiązania mają zmniejszyć obowiązki administracyjne. Przewidziano m.in. wydłużenie do 31 stycznia 2024 r. możliwości prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie papierowej.
 • 18.10.2022Dodatek elektryczny dla ogrzewających dom prądem
  17 października br. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która m.in. określa ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych, a także wprowadza dodatek elektryczny dla odbiorców energii w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną.
 • 17.10.2022Dodatek elektryczny dla ogrzewających dom prądem
  17 października br. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która m.in. określa ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych, a także wprowadza dodatek elektryczny dla odbiorców energii w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną.
 • 13.10.2022Zmiany w akcyzie budzą wątpliwości. Biznes liczy na korekty
  Przepisy ustawy akcyzowej powinny zostać doprecyzowane względem pojazdów wykorzystywanych do badań i jazd testowych – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o przeanalizowanie ewentualnego wyłączenia z regulacji akcyzowych pojazdów przeznaczonych właśnie do celów badawczych i rozwojowych.
 • 12.10.2022Podatki 2023: Zmiany ws. wyrobów akcyzowych i rozliczania kwartalnego
  Resort finansów szykuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy. Modyfikacje są związane z szykowaną nowelą ustawy o podatku akcyzowym, która ma umożliwić deklarowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych w trybie przewidzianym w art. 21a ust. 1 ustawy, czyli z zastosowaniem deklaracji ws. akcyzy od wyrobów węglowych.
 • 19.09.2022Podatki 2023: Nowy wzór deklaracji uproszczonej AKC-UA
  Ministerstwo Finansów zmodyfikuje wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA). Zmiany pozwolą m.in. na opatrywanie deklaracji podpisem zaufanym. Nowe rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 13 lutego 2023 r.
 • 07.09.2022Prąd z awaryjnych generatorów prądu nie zawsze z akcyzą
    Czy w sytuacji, w której spółka zużywała energię elektryczną wytworzoną w generatorze o mocy nieprzekraczającej 1 MW, będzie ona uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy wobec zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o mocy do 1 MW, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień, mimo, iż łączna moc zainstalowanych w zakładach spółki generatorów przekracza 1 MW? Czy w sytuacji wytwarzania energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana przez spółkę, w generatorze o mocy przekraczającej 1 MW, spółka będzie uprawniona do stosowania zwolnienia tak długo, jak generator będzie pracował z mocą nieprzekraczającą 1 MW?  
 • 26.08.2022Podatki 2023: MF uprości przepisy ws. deklaracji akcyzowych
  Regulacje dotyczące deklaracji dla podatku akcyzowego zostaną zmodyfikowane i uproszczone – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Ułatwienia będą dotyczyć m.in. obowiązku składania deklaracji kwartalnych dla określonych wyrobów akcyzowych. Większość zmian powinna wejść w życie z początkiem 2023 r.
 • 23.08.2022Podatki 2023: MF przygotowuje dużą nowelizację ustawy akcyzowej
  Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Szykowane zmiany mają przede wszystkim doprecyzować przepisy budzące do tej pory wątpliwości interpretacyjne, a także wprowadzić pakiet uproszczeń. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie z początkiem 2023 r.
 • 18.08.2022Podatki 2023: Ułatwienia ws. zabezpieczeń akcyzowych budzą wątpliwości
  Na początku przyszłego roku w życie wejść mają zmiany w rozporządzeniu ws. zabezpieczeń akcyzowych. W założeniu nowe regulacje powinny przynieść kilka ułatwień dla podatników. Część proponowanych zmian budzi jednak wątpliwości wśród przedsiębiorców. Chodzi m.in. o obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przez przewoźnika lub spedytora.
 • 18.08.2022Podatki 2023: MF skonsoliduje system wydawania WIS, WIA i WIT
  W ramach pakietu Slim VAT 3 dojdzie do konsolidacji i ujednolicenia wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji taryfowych (WIT) – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Przewidziano też zniesienie opłaty należnej od wniosku o wydanie WIS.
 • 21.07.2022KE domaga się zmian podatkowych od kilku krajów członkowskich
  Grecja, Cypr, Łotwa, Portugalia i Hiszpania muszą dostosować swoje przepisy podatkowe do unijnych regulacji – twierdzi Komisja Europejska. W ostatnich dniach urzędnicy z Brukseli skierowali do władz tych krajów kilka uzasadnionych opinii ws. budzących wątpliwości przepisów. Sprawy dotyczą głównie podatku VAT i akcyzy.
 • 19.07.2022Czy obowiązek ewidencyjny składu podatkowego dotyczy wyrobów nieakcyzowych?
    O składzie podatkowym mówimy najczęściej w kontekście wyrobów akcyzowych. Jego prowadzenie pozwala bowiem przedsiębiorcom zajmującym się przykładowo produkcją, magazynowaniem lub sprowadzaniem z zagranicy takich towarów jak alkohol, papierosy czy paliwo na odsunięcie w czasie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że podmioty prowadzące skład podatkowy, obok wyrobów akcyzowych wykorzystują również takie, które nie należą do tej kategorii. W artykule odpowiemy na pytanie czy jeden z podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem składu podatkowego - prowadzenie ewidencji, rozciąga się również na wyroby nieakcyzowe.
 • 14.07.2022Podatki 2023: Będą ułatwienia dotyczące zabezpieczeń akcyzowych
  Przepisy dotyczące zabezpieczeń akcyzowych zostaną znowelizowane – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Pakiet projektowanych zmian obejmuje przede wszystkim kilka ułatwień, które mają być korzystne dla podatników zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi. Nowe przepisy wejdą w życie 16 stycznia 2023 r.
 • 22.06.2022Zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym
  Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje podwyższenie górnych granic zagrożenia sankcjami grzywien i więzienia za wybrane przestępstwa skarbowe. Jak tłumaczy ministerstwo, celem zaostrzenia kar jest lepsze zabezpieczenie interesów finansowych budżetu państwa.
 • 21.06.2022Zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym
  Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje podwyższenie górnych granic zagrożenia sankcjami grzywien i więzienia za wybrane przestępstwa skarbowe. Jak tłumaczy ministerstwo, celem zaostrzenia kar jest lepsze zabezpieczenie interesów finansowych budżetu państwa.
 • 24.05.2022Podatki 2023: Nowe wzory związane z rejestracją uproszczoną w zakresie akcyzy
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego. Formularze zostaną dostosowane do zmian ustawowych oraz przyszłych rozwiązań przewidujących załatwianie spraw akcyzowych poprzez PUESC. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2023 r.
 • 18.05.2022Kodeks karny skarbowy do zmiany. Nowe rozwiązania uderzą w szarą strefę
  Resort finansów szykuje szereg zmian w Kodeksie karnym skarbowym i kilku innych ustawach. Nowelizacja ma prowadzić do dalszej minimalizacji tzw. szarej strefy i nieopodatkowanego obrotu towarami. Po zmianach postępowania mandatowe dotyczące paserstwa wyrobami akcyzowymi i nieewidencjonowania obrotu (pominięcie kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu) będą mogły prowadzić także Inspekcja Handlowa i straże gminne.
 • 16.05.2022Podatki 2022: Dłuższy okres ważności znaków akcyzy na wyroby winiarskie
  Ministerstwo Finansów przedłuży okres ważności starych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Jak wskazuje resort, wydłużenie o kolejny rok (do 31 grudnia 2023 r.) terminu jest związane z tym, że wiele produktów znajdujących się w sprzedaży jest nadal oznaczonych starymi banderolami.
 • 01.04.2022Podatki 2022: Nowe rozporządzenie ws. rejestracji w zakresie akcyzy
  Z początkiem kwietnia br. weszła w życie większość przepisów nowego rozporządzenia resortu finansów ws. rejestracji w zakresie akcyzy. W nowym rozporządzeniu uwzględniono m.in. zmiany ustawowe dotyczące rejestracji podmiotów w podatku akcyzowym. Przepisy poszerzają np. zakres danych, które powinny być zawarte w wymaganych dokumentach.
 • 23.03.2022Składanie deklaracji akcyzowych po zmianach
  Z 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji w akcyzie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (www.puesc.gov.pl)  UWAGA! Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).
 • 21.03.2022Składanie deklaracji akcyzowych po zmianach
  Z 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji w akcyzie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (www.puesc.gov.pl)  UWAGA! Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).
 • 03.03.2022Warunki stosowania zwolnienia z akcyzy dla browarów rzemieślniczych
  Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy. Z tego zwolnienia mogą korzystać także podatnicy produkujący piwo, którzy współpracują ze sobą na podstawie pisemnej umowy i w poprzednim roku kalendarzowym łącznie wyprodukowali do 200 000 hl piwa. Publikowana odpowiedź na poselską interpelację wyjaśnia niektóre wątpliwości dotyczące stosowania tego zwolnienia.
 • 11.02.2022Podatki 2022: Nowe przepisy ws. rejestracji w zakresie akcyzy
  Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Nowe rozporządzenie uwzględni m.in. zbliżające się zmiany ustawowe dotyczące rejestracji podmiotów w podatku akcyzowym. Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać z początkiem kwietnia br.

następna strona »