18.08.2022: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Podatki 2023: MF skonsoliduje system wydawania WIS, WIA i WIT

W ramach pakietu Slim VAT 3 dojdzie do konsolidacji i ujednolicenia wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji taryfowych (WIT) – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Przewidziano też zniesienie opłaty należnej od wniosku o wydanie WIS.

Obecnie w polskim systemie podatkowym jest duże rozproszenie organów załatwiających sprawy dotyczące WIS, WIA i WIT. Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia w praktyce uzyskanie wiążących informacji w czterech organach. Chodzi konkretnie o: dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – właściwego w sprawach WIA (I instancja); dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – właściwego w sprawach WIP i WIT (I instancja) oraz WIA (II instancja); dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – właściwego w sprawach WIS (I i II instancja); szefa KAS – właściwego w sprawach WIP i WIT (II instancja).

„Przedsiębiorcy mogą mieć problemy z ustaleniem, który z organów jest właściwy do wydania danej wiążącej informacji, który jest właściwy do rozpoznania odwołania/zażalenia i który sąd jest właściwy do rozpatrzenia skargi” – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Po wprowadzeniu zmian obsługa wiążących informacji będzie skonsolidowana – zadania te będą bowiem powierzone jednemu organowi, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje w jednym miejscu.

„Konieczność wprowadzenia zmian proponowanych w niniejszym projekcie ustawy wynika również z potrzeby ujednolicenia systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIA i WIS, a więc informacji wydawanych zasadniczo na potrzeby transakcji krajowych. Proponowane zmiany mają za zadanie zbliżenie do siebie powyższych instytucji, tak aby system wiążących informacji zawierał jak najmniej różnic, a w efekcie aby był jak najprostszy dla podatnika” – tłumaczy resort finansów.

Jednocześnie dojdzie też do likwidacji opłaty należnej od wniosku o wydanie WIS w wysokości 40 zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 sierpnia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...