amortyzacja elektrowni wiatrowych

 • 09.09.20086,7 tys. MW nowej mocy do 2030 r.
  Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw energetycznych, które miało na celu dokonanie oceny stanu polskiej elektroenergetyki. Wytwórcy elektryczności deklarują, ze do 2030 r. zwiększą dostępną moc o kilka tysięcy MW.
 • 22.08.2008BCC: Zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polski
  Business Centre Club wyraził zaniepokojenie z powodu braku informacji o konkretnych działaniach ze strony rządu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zdaniem przedsiębiorców rosyjska akcja militarna w Gruzji uświadomiła wszystkim, jak bardzo zagrożone i niepewne mogą być dostawy surowców energetycznych w przypadku jakiegokolwiek konfliktu z Rosją.
 • 22.07.2008Elektrownie wiatrowe pozostaną opodatkowane
  Interpelacja nr 2806 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących nieruchomości, w tym elektrowni wiatrowych
 • 23.07.2007Kłopoty podatkowe energetyki wiatrowej
  Interpelacja nr 7676 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe
 • 22.11.2006Podatek od nieruchomości i prawo budowlane
  Często nieświadomie błędnie wypełniamy deklarację służącą ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości. Definicje zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych budzą wątpliwości, często i urzędnicy mają trudności z prawidłowym kwalifikowaniem poszczególnych typów nieruchomości dla celów podatkowych, o czym świadczy spora ilość pism kierowanych z ministerstwa finansów do organów samorządowych.
 • 01.06.2006Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 30 maja 2006 r., znak: PL (LK)-833-100/MS/06/365, do Burmistrza Miasta (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

« poprzednia strona