amortyzacja elektrowni wiatrowych

 • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
  Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
 • 10.11.200925 mln euro ze sprzedaży uprawnień do emisji
  Polska zawarła pierwszą umowę na sprzedaż jednostek emisji dwutlenku węgla w ramach Protokołu z Kioto, dzięki której zyska 25 mln euro na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego. Transakcja uruchamia łącznie pół miliarda zł dla polskiej gospodarki. Wkrótce ruszą pierwsze programy umożliwiające wykorzystanie tych środków na inwestycje związane z biogazem, biomasą i modernizacją sieci energetycznych.
 • 04.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Elektrownia wiatrowa nie jest budowlą
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
 • 02.04.2009Przedsiębiorcy dostrzegają szansę w rozwijaniu energetyki ze źródeł odnawialnych
  Przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja nad szansami rozwoju tego sektora w Polsce były celem zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych konferencji „Energie odnawialne – szansa dla polskich przedsiębiorców”.
 • 25.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Warunki opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli telekomunikacyjnych
  Kable oraz kanały kablowe, będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., połączone w całość techniczno- użytkową niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej i związane z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej są siecią techniczną i stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 7 lipca 19994 roku - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 lipca 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
 • 24.02.2009Co to jest budowla?
  Interpelacja nr 6847 do ministra finansów w sprawie przyjęcia pełnej i spójnej definicji budowli w przepisach podatkowych
 • 21.01.2009Orzecznictwo podatkowe: O opodatkowaniu decydują kwestie techniczne
  1. Wykazanie istnienia związku techniczno-użytkowego pozwala na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, jako budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obiektu budowlanego składającego się z części o charakterze stricte budowlanym (np. fundament) oraz nie mających takiego charakteru (np. urządzenia techniczne). Jeżeli takiego związku nie można wykazać, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą podlegały jedynie części budowlane obiektu. 2. Jeżeli w budynku usytuowana została budowla, która stanowi odrębny od budynku, samodzielny obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, budowla ta stanowi wówczas odrębny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • 19.11.2008Opodatkowaniu podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych
  Interpelacja nr 4938 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe
 • 09.09.20086,7 tys. MW nowej mocy do 2030 r.
  Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw energetycznych, które miało na celu dokonanie oceny stanu polskiej elektroenergetyki. Wytwórcy elektryczności deklarują, ze do 2030 r. zwiększą dostępną moc o kilka tysięcy MW.
 • 22.08.2008BCC: Zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polski
  Business Centre Club wyraził zaniepokojenie z powodu braku informacji o konkretnych działaniach ze strony rządu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zdaniem przedsiębiorców rosyjska akcja militarna w Gruzji uświadomiła wszystkim, jak bardzo zagrożone i niepewne mogą być dostawy surowców energetycznych w przypadku jakiegokolwiek konfliktu z Rosją.
 • 22.07.2008Elektrownie wiatrowe pozostaną opodatkowane
  Interpelacja nr 2806 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących nieruchomości, w tym elektrowni wiatrowych
 • 23.07.2007Kłopoty podatkowe energetyki wiatrowej
  Interpelacja nr 7676 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe
 • 22.11.2006Podatek od nieruchomości i prawo budowlane
  Często nieświadomie błędnie wypełniamy deklarację służącą ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości. Definicje zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych budzą wątpliwości, często i urzędnicy mają trudności z prawidłowym kwalifikowaniem poszczególnych typów nieruchomości dla celów podatkowych, o czym świadczy spora ilość pism kierowanych z ministerstwa finansów do organów samorządowych.
 • 01.06.2006Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 30 maja 2006 r., znak: PL (LK)-833-100/MS/06/365, do Burmistrza Miasta (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

« poprzednia strona