Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju

 • 11.01.2007PARP w sprawie wzoru weksla
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 225, poz. 1635) od 01 stycznia 2007 r. weksle własne in blanco składane do PARP (lub do Regionalnych Instytucji Finansujących) przez beneficjentów dla zabezpieczenia wykonania umów o dofinansowanie nie podlegają opłacie skarbowej. Od 2007 roku nie ma też w obiegu tzw. urzędowych blankietów wekslowych.
 • 07.01.2007Poddziałanie 1.2.3 SPO-WKP Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital - spotkanie dla potencjalnych beneficjentów
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z uruchomieniem 6 grudnia 2006 r. Poddziałania 1.2.3 SPO-WKP Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital w dniu 10 stycznia 2007 r. o godzinie 11.00 organizowane jest spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałania.
 • 04.01.2007Nowy Rynek – nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorców
  4 stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się konferencja poświęcona założeniom funkcjonowania Nowego Rynku – platformie obrotu służącej finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Nowy Rynek będzie prowadzony przez GPW i będzie miał status rynku nieregulowanego.
 • 04.01.2007Przyjmowanie wniosków do programu udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym chwilowo zawieszone
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chwilowo zawiesza przyjmowanie wniosków do programu udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym do czasu dostosowania wzorów dokumentów programu do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz.1651).
 • 14.12.2006Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP: Obowiązek dołączania do wniosku o dofinansowanie pozwolenia na budowę
  W związku ze zmianą w Wytycznych dla Poddziałania 2.2.1 SPO WKP dotyczącą obowiązku dołączania pozwolenia na budowę do wniosku o dofinansowanie w przypadku wszystkich projektów, w ramach których prowadzone będą prace budowlane wymagające takiego pozwolenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z uwagi na wprowadzenie tej zmiany w czasie trwania naboru wniosków, przedsiębiorcy planujący dopiero zakup gruntu będą mogli przedłożyć ww. pozwolenie dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 • 06.12.2006PARP: Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw „Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital”.
 • 26.11.2006MG: Rozpoczęcie rundy aplikacyjnej poddziałania 1.2.3. SPO WKP
  18 mln euro w ramach poddziałania 1.2.3. SPO WKP przeznaczono na rozwój funduszy kapitału zalążkowego, wspierających mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Rozpoczęcie rundy aplikacyjnej planowane jest w tym tygodniu.
 • 26.11.2006PARP: Konkurs Forum Jakości Quality International
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie pt. "Forum Jakości Quality International". Celem imprezy jest zwiększanie konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych polskich instytucji, producentów i usługodawców, a przede wszystkim wytwarzanych przez nich wyrobów i usług o najwyższych parametrach jakościowych.
 • 13.11.2006PARP: Dzień otwarty dla przyszłych emitentów giełdowych
  29 listopada br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na dzień otwarty dla przyszłych emitentów giełdowych pt "Giełda kapitał na rozwój". Spotkanie organizowane jest przez Giełdę Papierów Wartościowych.
 • 13.11.2006PARP: Spotkania ‘Wdrażanie systemu zarządzania jakością w instytucjach otoczenia biznesu’
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w realizowanych przez WYG International Sp. z o.o. na zlecenie PARP spotkaniach "Wdrażanie systemu zarządzania jakością w instytucjach otoczenia biznesu".
 • 17.10.2006PARP: Zarządzanie ryzykiem walutowym w mojej firmie
  W związku z obserwowanym w ostatnich miesiącach ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców tematyką zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Warszawska Giełda Towarowa S.A. wraz z Alpha Financial Services Sp. z o.o. w porozumieniu z ośrodkami Krajowego Systemu Usług, przeprowadzać będą w najbliższym czasie cykl szkoleń pn. Zarządzanie ryzykiem walutowym w mojej firmie.
 • 15.10.2006Jak poprawnie rozliczyć dofinansowany projekt SPO WKP na inwestycje - wolne miejsca na spotkanie wyznaczone na 19 i 31.10.2006 r.
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nadal są wolne miejsca na spotkanie pt. "Jak poprawnie rozliczyć dofinansowany projekt SPO WKP na inwestycje" wyznaczone na 19.10.2006 r. i 31.10.2006 r. w siedzibie PARP, Warszawa, ul. Pańska 81/83.
 • 09.08.2006MRR: Konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  W ramach trwających konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) organizowane są regionalne konferencje konsultacyjne we wszystkich województwach oraz konferencje sektorowe dotyczące poszczególnych priorytetów PO KL. Biorą w nich udział eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Konsultacje potrwają do końca września br.
 • 01.08.2006Będzie pomoc dla rolników
  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
 • 20.07.2006Skutki podatkowe uzyskanej pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Pytanie podatnika: Czy pomoc w postaci usługi szkoleniowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 • 07.06.2006Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2004-2005
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swojej stronie internetowej przedstawia kolejną, dziewiątą już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport przygotowany został przez PARP i stanowi kontynuację inicjatywy zapoczątkowanej przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • 06.06.2006Interpelacja nr 1989 do ministra finansów w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej
  Szanowna Pani! Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regulaminu Sejmu, w związku z interwencją zgłoszoną w moim biurze poselskim przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zwracam się do Pani z interpelacją w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej.
 • 03.04.2006Interpelacja nr 792 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie korzystania przez pracowników i bezrobotnych z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych
  Szanowna Pani Premier! Niedawno Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą pracowników i bezrobotnych korzystających z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych. Wspomniane szkolenia w swoich założeniach miały zwiększyć konkurencyjność i mobilność zawodową polskich pracowników, a co najważniejsze umożliwić osobom bezrobotnym zdobycie pracy.
 • 19.03.2006Komunikat PARP - konkurs SPO RZL 2.3
  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) jako Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs o numerze SPORZL/2.3/A/3 na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”
 • 02.03.2006Poradnik dla przedsiębiorców
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła poradnik pt. "Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje". Poradnik kierowany jest do ostatecznych beneficjentów dotacji, czyli do przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w formie dotacji na doradztwo i inwestycje.
 • 24.01.2006Terminy składania wniosków do PARP w 2006 r.
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umieściła w sieci informacje dotyczące terminów składania wniosków o dotacje do programów pomocowych realizowanych przez PARP w 2006 roku.
 • 27.11.2005Więcej materiałów promocyjnych PARP
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umieściła w sieci nową podstronę internetową dotyczącą jej materiałów promocyjnych. Na stronie tej znajdziecie m.in. ulotki o programach pomocowych PARP, logo agencji, i materiał filmowy dotyczący działania 2.1 w ramach SPO WKP.
 • 02.10.2005Nowa tura SPO WKP 2.3
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" - działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]