Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju

 • 07.11.2008Pierwsza umowa w programie Rozwój Polski Wschodniej
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Rzeszowski są stronami pierwszej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. – To jest właśnie ten moment, kiedy przechodzimy od słów do czynów – powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska obecna przy podpisaniu umowy.
 • 03.11.2008Rolnictwo: Cła na zboże, 9 mld zł dopłat
  850 tys. rolników otrzyma 9,3 mld zł dopłat za bieżący rok – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki. Sytuację producentów zbóż powinno poprawić wprowadzenie przez Unię Europejską cła na zboże importowane spoza Wspólnoty.
 • 03.11.2008Fundusze unijne: Czat o podatkach
  5 listopada odbędzie się internetowy czat na temat podatków w dotacjach z Unii Europejskiej. Doradca podatkowy Hanna Kozłowska będzie odpowiadała na pytania dotyczące VAT i podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie z UE.
 • 29.10.2008System kontroli produkcji rolnej
  Utworzenie systemu kontroli przestrzegania tzw. wymogów wzajemnej zgodności w rolnictwie – czyli zasad, jakie w produkcji powinni stosować rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przyjęty we wtorek przez rząd.
 • 02.10.2008Program Innowacyjna Gospodarka: Umowy na blisko 9 mld zł
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informacje na temat stanu wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Sprawozdanie zostało zaprezentowane podczas IV posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację PO IG.
 • 29.09.2008Polska przyjęta do MAE
  Polska została pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Dzięki temu będzie mogła korzystać ze wsparcia państw członkowskich w sytuacji zakłóceń dostaw ropy naftowej oraz z bazy informacji Agencji nt. wydarzeń na międzynarodowym rynku energii.
 • 26.09.2008Raport inwestycyjny: Polska liderem w Europie Środkowo-Wschodniej
  Polska nadal jest liderem wśród nowych członków Unii Europejskie pod względem wysokości bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wynika z danych zawartych w Światowym Raporcie Inwestycyjnym UNCTAD 2008. W bieżącym roku napływ nowych inwestycji do Polski utrzymuje się na wysokim poziomie.
 • 09.09.2008ARP pomoże w prywatyzacji
  Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podjętej przez kolegium resortu decyzji o  wzniesieniu akcji i udziałów około 30 spółek do Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Podwyższenie kapitału zakładowego ARP ma na celu wsparcie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • 02.09.2008Wsparcie dla e-gospodarki
  W połowie września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc finansową na projekty dotyczące tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej. Wsparcie będzie udzielane w ramach dwóch działań zaplanowanych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
 • 02.09.2008ARiMR wydała 90 proc. środków na lata 2004-2006
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobiega końca realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wartość zrealizowanych płatności wyniosła dotąd 4,8 mld zł.
 • 29.08.2008Danfoss zainwestuje 65 mln zł w Łódzkiej SSE
  Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, duński producent systemów ogrzewania i klimatyzacji Danfoss otwiera nowy zakład produkcyjny na terenie Łódzkiej SSE. Firma zainwestuje 65 mln zł i utworzy 250 miejsc pracy.
 • 26.08.2008ARiMR wypłaciła 11 mld zł
  Od stycznia do połowy sierpnia bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i beneficjentom z terenów wiejskich ponad 11,1 mld zł w ramach dopłat obszarowych oraz innych instrumentów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich – wynika z raportu przygotowanego dla ministra rolnictwa.
 • 19.08.2008Umowa PAIiIZ i PARP
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dotyczącą przygotowania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”.
 • 13.08.2008Unijne środki na badania i rozwój
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła termin rozpoczęcia naboru wniosków o unijne wsparcie na badania i rozwój w ramach dwóch działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór ma charakter pilotażowy. Pierwsze wnioski będą przyjmowane 25 sierpnia. Następny nabór planowany jest na początek 2009 r.
 • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
 • 14.07.2008ARiMR wydała blisko 6 proc. środków na lata 2007–2013
  Ponad 3,29 mld zł (około 1 mld euro) wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW). Do wydania jest łącznie około 17 mld euro.
 • 10.07.20088 tys. wniosków o renty strukturalne
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o renty strukturalne. W całym kraju o świadczenie z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego młodszemu gospodarzowi stara się ponad 8 tys. osób.
 • 01.07.2008PARP dofinansuje firmom szkolenia i studia podyplomowe pracowników
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na projekty szkoleniowe i studia podyplomowe dla osób pracujących w mikro, małych, średnich i dużych firmach. Wnioski można składać w siedzibie PARP od połowy lipca w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu przewidzianego na rok 2008 r., który wynosi 400 mln zł.
 • 28.05.2008Ocena rozdziału pomocy UE na wzrost konkurencyjności
  Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłosili dobre – w rozumieniu obowiązujących kryteriów oceny – projekty inwestycyjne, otrzymali wsparcie finansowe, bądź jego zapewnienie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – stwierdza opublikowany we wtorek raport Najwyższej Izby Kontroli na temat wsparcia inwestycyjnego dla małych i srednich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 • 06.05.2008Pół miliarda na renty strukturalne
  Do końca ubiegłego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała renty strukturalne o łącznej wartości blisko 0,5 mld zł. Wymianie pokoleń na wsi ma sprzyjać także program ułatwiania startu młodym rolnikom.
 • 30.04.2008Zapotrzebowanie na energię będzie wzrastać
  W Ministerstwie Gospodarki został zaprezentowany raport World Energy Outlook 2007, przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE). Z raportu wynika, że do 2030 roku globalne zużycie energii może wzrosnąć o blisko 2/3 za sprawą dynamicznego rozwoju Indii i Chin.
 • 29.04.2008PARP: Wsparcie dla technostarterów
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Wsparcie na rozwoju technostarterów i dla technostarterów”. Termin składania wniosków upływa 30 maja 2008 r. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia projektu przez wnioskodawców upływa 31 października 2008 r.
 • 28.04.2008Korzystanie z funduszy strukturalnych a zwolnienie z PIT
  Artykuł 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie między innymi dla podatników bezpośrednio realizujących program finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy wypłacanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zwolnienie dotyczy jedynie tych podatników, którzy są bezpośrednimi beneficjentami pomocy bezzwrotnej. Pracownicy, którzy jedynie wykonują zadania określone w programie finansowanym z funduszy strukturalnych, nie są bezpośrednim beneficjentem środków z bezzwrotnej pomocy, nie dotyczy ich więc powyższe zwolnienie od podatku — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 14.04.2008Ustawa o PARP przyjęta przez Sejm
  Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakres działań PARP zostanie poszerzony w związku z wdrażaniem programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2007–2013.
 • 28.03.2008Konkurs na obsługę PO Innowacyjna Gospodarka
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej w każdym województwie. RIF będą się zajmowały obsługą działań adresowanych do przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • 27.03.2008Polska na EXPO 2008: Promocja za pieniądze z UE
  Ministerstwo Gospodarki poinformowało o polskich przygotowaniach do udziału w wystawie EXPO 2008 w Saragossie. Impreza rozpocznie się 14 czerwca pod hasłem „Woda i zrównoważony rozwój” i potrwa trzy miesiące. Dzień Polski przewidziany jest na 6 lipca.
 • 21.03.2008PARP dla pracowników „50+”
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje właścicielom i pracownikom firm z sektora MSP bezpłatne szkolenia on-line za pośrednictwem edukacyjnego portalu Akademia PARP. Zdaniem przedstawicieli Agencji szkolenia typu e-learning mogą być najwłaściwszym rozwiązaniem dla osób po pięćdziesiątce, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, by powrócić na rynek pracy lub się na nim utrzymać.
 • 12.03.2008W maju członkostwo w MAE
  Polska w maju stanie się pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej – zapowiedział minister gospodarki Waldemar Pawlak. Agencja skupia 26 państw członkowskich OECD i działa na rzecz  współpracy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych na rynku naftowym.
 • 15.02.2008UOKiK zbada skup wieprzowiny?
  Minister Marek Sawicki poinformował, że na początku lutego złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie działalności firm skupujących żywiec wieprzowy. Szef resortu rolnictwa uważa, że ceny skupu „nie wynikają z uwarunkowań rynkowych”.
 • 28.01.2008Zmiany w agencjach rolnych – wyjaśnienia ministra
  Koniecznością wprowadzenia zmian w podległych mu agencjach rolnych minister Marek Sawicki tłumaczył powołanie nowych szefów ARiMR i ANR. Z kolei nowa obsada władz KRUS to wstęp do reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. 
 • 16.01.2008Nowe zadania dla PARP
  Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na Agencję zostały nałożone nowe zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych w unijnej perspektywie finansowej 2007–2013.
 • 10.01.2008PARP wdroży PO Innowacyjna Gospodarka
  Wdrażaniem 10 działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 zajmie się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – przewiduje umowa podpisana przez ministra gospodarki i prezesa PARP. Na realizację PO IG przeznaczono 2,7 mld euro.
 • 09.01.2008ARiMR wypłaciła 19 mld zł ze środków na lata 2004-2006
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła większość środków przewidzianych na lata 2004–2006 w programach współfinansowanych przez Unię Europejską. Najwięcej pieniędzy trafiło do beneficjentów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • 31.12.2007Prezes ARP poza konkursem
  Minister skarbu państwa powołał tymczasowego szefa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Nowo mianowany prezes będzie urzędował do czasu rozstrzygnięcia konkursu na obsadę tego stanowiska.
 • 18.12.2007Nagrody dla produktów przyszłości
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała nagrody w tegorocznej edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Wyróżniono nimi sześć firmy i instytuty, które opracowały innowacyjne wyroby i technologie.
 • 28.11.2007PARP: Doradztwo dla branży turystycznej
  Firmy z branży turystycznej działające w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim mogą skorzystać z doradztwa oferowanego w ramach projektu „Turystyka — wspólna sprawa”. Akcję koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 26.11.2007Odwołanie prezesa ARP
  Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o odwołaniu Pawła Brzezickiego z funkcji prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Powodem miał być brak satysfakcjonujących postępów w prywatyzacji stoczni.
 • 23.11.2007Kobietom lepiej w firmach wysokich technologii
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła raport na temat sytuacji kobiet zatrudnionych w firmach wysokich technologii. Wynika z niego, że w przedsiębiorstwach innowacyjnych kobiety podlegają znacznie bardziej obiektywnym kryteriom oceny aniżeli w pozostałych zakładach pracy.
 • 09.11.2007Kolejki przed ARiMR
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek przyjmowanie wniosków od rolników na dofinansowanie modernizacji gospodarstw. Niektóre biura Agencji rozpoczęły pracę o 6.00. Do wczesnych godzin popołudniowych przyjęto 5 tys. podań.
 • 30.10.20072 mld zł ze sprzedaży bezpośredniej w Polsce
  Roczne obroty polskich firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią sięgają 2 mld zł. Działalność ta angażuje 660 tys. osób, z czego 90 proc. to kobiety — wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez brytyjską firmę Ipsos MORI w 7 krajach Unii Europejskiej.
 • 19.09.2007Zmiany w ustawie o PARP
  Działająca od 2000 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma się zajmować dodatkowymi zadaniami oraz udzielać pomocy większej liczbie podmiotów – postanowił we wtorek rząd, przyjmując projekt nowej ustawy o Agencji.
 • 21.06.2007Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman)
  Do Krajowej Izby Gospodarczej zwrócił się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman) – Pan P. Nikiforos Diamandouros - informując o pierwszorzędnym znaczeniu, jakie przywiązuje on – w ramach wykonywania swoich obowiązków - do zapewnienia, by przedsiębiorstwa w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej dysponowały odpowiednią wiedzą odnośnie swego prawa do składania na jego ręce skarg dotyczących wadliwego funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej (UE) oraz usług, jakie może on świadczyć na ich rzecz.
 • 24.05.2007Polscy przedsiębiorcy nagrodzeni w Genewie
  Laureaci konkursu „Polski Produkt Przyszłości” zdobyli aż pięć medali na 35. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie. – Wyróżnienie to stanowi doskonałą promocję polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności za granicą – powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec, podczas uroczystego przekazania nagród 23 maja br. w hotelu Intercontinental w Warszawie.
 • 07.05.2007Oznakowanie CE – bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
  Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczynają serię szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu dyrektyw nowego podejścia i oznakowania CE. Bezpłatne seminaria odbędą się maju br. w siedmiu miastach Polski.
 • 26.04.2007Poziom wdrażania funduszy strukturalnych – stan na 31.03.2007 r.
  W marcu br. kwota środków z funduszy strukturalnych wypłaconych beneficjentom była zbliżona do poziomu z lutego br. i wyniosła 851,4 mln zł. Łączna kwota płatności od początku uruchomienia programów do końca I kwartału 2007 r. wyniosła 13,02 mld zł, co stanowi ponad 38,7 proc. alokacji na lata 2004 – 2006.
 • 20.04.2007PARP: SPO WKP 2.2.1 - lista pozytywnie ocenionych projektów
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Grupa Robocza ds. oceny wniosków złożonych do Poddziałania 2.2.1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zakończyła ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów. Ocenę pozytywną, tj. 51 pkt i więcej, uzyskały 1783 projekty. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia została przekazana Instytucji Zarządzającej. Lista ta zostanie podana do wiadomości po uzyskaniu zatwierdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego.
 • 20.04.2007MG: Teraz musimy stawiać na innowacyjność i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą wpłynąć na rozwój innowacyjności w Polsce pod warunkiem, że będą to inwestycje oparte na wiedzy – to główny wniosek raportu Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 18.04.2007PARP: Nowa Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 13 kwietnia br. na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl została opublikowana nowa „Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność" zawierająca zmienione wytyczne w sprawie sposobu przeliczania na PLN wydatków kwalifikujących się do dofinansowania, poniesionych w walutach obcych.
 • 26.01.2007PARP: Zaproszenie do udziału w XI edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XI edycji konkursu "Polski Produkt Przyszłości". Celem konkursu, objętego honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szanse zaistnieć na rynku polskim.
 • 26.01.2007Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia
  Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy bliźniaczej "Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia" organizują cykl bezpłatnych seminariów i warsztatów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (producentów i importerów) pragnących umieścić swoje wyroby na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Spotkania rozpoczną się w drugim kwartale 2007 roku i trwać będą do połowy roku 2008. Seminaria i warsztaty zorganizowane zostaną w różnych miastach Polski i prowadzić je będą eksperci z Austrii i Słowenii (partnerzy projektu umowy bliźniaczej).

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »