Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacje zagraniczne

 • 04.10.2005Komunikat prasowy Trybunału Konstytucyjnego po rozprawie dotyczącej wysokości diet za delegacje zagraniczne pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową.
  Ustawodawca ma prawo uzależnić tryb regulacji warunków wypłacania należności od źródła finansowania świadczeń pracowniczych.
  • 03.10.2005Delegacje zagraniczne pod lupą Trybunału
   Dzisiaj (4.10.2005 r.) Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności art. 775 § 2, 3, 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 2, 24, 32 i 36 Konstytucji.
   • 08.06.2005Delegacje zagraniczne
    Pracownikowi wyjeżdżającemu za granicę na polecenie pracodawcy przysługuje zwrot wydatków w postaci diety, zwrotu kosztów przejazdu i noclegów oraz innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Dieta, przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki różni się wysokością w zależności od państwa docelowego. Wysokości diet dla poszczególnych krajów znajdują się w tabeli będącej załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

   « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]