Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku

Najbli窺ze szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artyku造: ABC - prawo i podatki dla pocz徠kuj帷ych

23.01.2020

Zg這szenie celne wywozowe - podstawowe informacje

Eksport (wywóz) towarów do pa雟twa trzeciego, czyli pa雟twa nieb璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej, wi捫e si z obowi您kiem dokonania zg這szenia celnego oraz obj璚iem towarów – najcz窷ciej – procedur wywozu, która pozwala na wyprowadzenie towarów unijnych poza obszar celny Unii.

Uwaga:

Je郵i jest mowa o „urz璠zie celnym”, to w naszym kraju – w przypadku wykonywania czynno軼i przewidzianych przepisami prawa celnego – oznacza „urz康 celno-skarbowy” i podleg貫 mu „oddzia造 celne”.

Zg這szenie wywozowe

W my郵 art. 158 UKC wszystkie towary, które maj by obj皻e procedur celn, z wyj徠kiem procedury wolnego obszaru celnego, obejmuje si zg這szeniem celnym w豉軼iwym dla danej procedury. Towary unijne zg這szone do wywozu, podlegaj dozorowi celnemu od chwili przyj璚ia zg這szenia, do czasu wyprowadzenia ich z obszaru celnego Unii lub do czasu uniewa積ienia zg這szenia celnego.

Obowi您uj帷e przepisy

UKC - Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 pa寮ziernika 2013 r. ustanawiaj帷e unijny kodeks celny (wersja przekszta販ona Dz.U.UE.L. z 2013 r. nr 269, str.1, z pó幡. zm.);

RD - Rozporz康zenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupe軟iaj帷e rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegó這wych zasad dotycz帷ych niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 1, z pó幡. zm. – zwane: RD);

RW - Rozporz康zenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiaj帷e szczegó這we zasady wykonania niektórych przepisów rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiaj帷ego unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 558, z pó幡. zm. – zwane: RW);

RMRF/1 - rozporz康zenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urz璠ów celno-skarbowych oraz podleg造ch im oddziaów celnych, w których s dokonywane czynno軼i przewidziane przepisami prawa celnego w zale積o軼i od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mog by obejmowane towary (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 130, z pó幡. zm. – zwane: RMRF/1);

Ustawa KAS - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 768, z pó幡. zm.

Prawo celne - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169, z pó幡. zm.)

Przepisy wykonawcze od ustawy KAS i Prawa celnego

Towary unijne, które maj zosta wyprowadzone poza obszar celny Unii, zgodnie z art. 269 ust. 1 UKC, zostaj obj皻e procedur wywozu. Je瞠li towary maj zosta wyprowadzone poza obszar celny Unii w formie wi璚ej ni jednej przesy趾i, ka盥a pojedyncza przesy趾a zostaje obj皻a odr瑿nym zg這szeniem wywozowym (art. 336 RW).

Przesy趾a, to zgodnie z art. 37 pkt 19 RD, produkty, które s:

a) wys豉ne w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy; lub

b) obj皻e jednym dokumentem przewozowym obejmuj帷ym ich transport od eksportera do odbiorcy, a w przypadku braku takiego dokumentu - jedn faktur.

Nast瘼uj帷e urz璠y celne s w豉軼iwe dla obj璚ia towarów procedur wywozu (art. 221 ust. 2 RW):

a) urz康 celny w豉軼iwy dla siedziby eksportera;

b) urz康 celny w豉軼iwy dla miejsca, gdzie towary s pakowane lub 豉dowane do transportu wywozowego;

c) inny urz康 celny w danym pa雟twie cz這nkowskim w豉軼iwy dla danej operacji ze wzgl璠ów administracyjnych.

W my郵 art. 69 ust. 1 pkt 1 Prawa celnego w naszym kraju organem celnym, stosownie do swojej w豉軼iwo軼i, jest naczelnik urz璠u celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy KAS do zada naczelnika urz璠u celno-skarbowego nale篡 m.in. obejmowania towarów procedurami celnymi oraz wykonywania innych czynno軼i przewidzianych przepisami prawa celnego.

Zg這szenia celnego towarów do procedury wywozu w naszym kraju mo積a dokona we w豉軼iwym (zob. art. 221 ust. 2 RW) urz璠zie celno-skarbowym (oddziale celnym) – z uwzgl璠nieniem równie przepisów RMRF/1, wydanych na podstawie art. 17 Prawa celnego, okre郵aj帷ych urz璠y celno-skarbowe oraz podleg貫 im oddzia造 celne, w których s dokonywane czynno軼i przewidziane przepisami prawa celnego w zale積o軼i od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mog by obejmowane towary.

Uwaga: Od stycznia 2018 r. KAS rozpocz窸a centralizacj obs逝gi elektronicznych zg這sze celnych, co oznacza rozwój Centrum Urz璠owego Dokonywania Odpraw (CUDO). W poszczególnych urz璠ach celno-skarbowych elektroniczne zg這szenia sk豉dane s do jednego wyznaczonego oddzia逝 celnego. Pozosta貫 oddzia造 wy陰cznie kontroluj towary oraz obs逝guj sprawy za豉twiane w formie „papierowej”. Ogólnopolska siatka CUDO dost瘼na jest pod tym adresem

Zg這szenia celnego mo積a dokona samemu (eksporter) lub mo積a w tej sprawie ustanowi swojego przedstawiciela celnego. Zgodnie z art. 5 pkt 6 UKC „przedstawiciel celny” oznacza ka盥 osob ustanowion przez inn osob w celu prowadzenia czynno軼i i za豉twiania formalno軼i wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi.

Przedstawicielstwo mo瞠 by bezpo鈔ednie – w tym przypadku przedstawiciel celny dzia豉 w imieniu i na rzecz innej osoby, lub po鈔ednie – w tym przypadku przedstawiciel celny dzia豉 we w豉snym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Zasad jest, 瞠 przedstawiciel celny musi mie siedziby na obszarze celnym Unii – wyj徠ek stanowi sytuacja, gdy przedstawiciel celny wyst瘼uje na rzecz osoby, która nie musi mie siedziby na obszarze celnym Unii (art. 18 UKC).

Aktualnie obowi您uj帷e przepisy prawa celnego nie przewiduj dla wywo穎nych towarów 瘸dnych nale積o軼i celnych wywozowych.

毒ód這: Krajowa Informacja Skarbowa

Has豉 tematyczne: eksport, zg這szenie celne wywozowe

 

Ostatnie artyku造 z tego dzia逝

Wszystkie artyku造 z tego dzia逝 »

rozwi wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy U篡tkownicy podatki.biz. Cho czytamy uwa積ie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczeg馧owych. Zadaj帷 je, kierujecie je nie do nas, a do innych U篡tkownik闚 podatki.biz. Je瞠li chcecie wyja郾i lub rozwi您a jaki problem, zach璚amy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zesp馧 podatki.biz