Wybór formy opodatkowania i rachunkowości - zmiany, obowiązki informacyjne

Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej są zasady ogólne. Jednakże przedsiębiorca ma możliwość wyboru innej formy opodatkowania. W tym przypadku konieczne jest jednak zgłoszenie tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy PIT wyboru opodatkowania działalności gospodarczej dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Analogiczny termin obowiązuje w przypadku wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku).

Warto także wskazać, że w obu przypadkach możliwe jest dokonanie zgłoszenia poprzez CEIDG. Dokonany wybór dotyczy również następnych lat, co oznacza, że nie ma konieczności corocznego składania oświadczenia. Będzie ono jednak wymagane w przypadku zmiany decyzji w przyszłości.

Jeżeli chodzi o obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych to wskażmy, że w myśl art. 24a ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podstawową ewidencją będzie zatem podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) ale w niektórych przypadkach konieczne będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W świetle art. 24a ust. 4 ustawy PIT obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody  za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Obecnie limit ten wynosi 2 000 000 euro.

W konsekwencji przedsiębiorcy uzyskujący przychody co najmniej 2 mln euro mają obowiązek przejścia z KPiR na księgi rachunkowe.

Jak stanowi art. 24a ust. 5 ustawy PIT przedsiębiorcy mogą dobrowolnie przejść na księgi rachunkowe. W tym zakresie konieczne jest jednak dokonanie zgłoszenia informacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dokonuje się tego w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy w którym księgi rachunkowe były prowadzone. Jak z tego wynika, zgłoszenia dokonuje się już po zakończeniu roku podatkowego.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: wybór formy opodatkowania, wybór formy rachunkowości

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...