VAT: Zwrot naliczonego podatku od towarów i usług

Kwota podatku naliczonego, zawarta w cenie nabywanych towarów i usług podlega u uprawnionych podatników VAT odliczeniu od kwoty podatku należnego.

 

Przy czym jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku należnego, a kwotą podatku naliczonego.

"Podatek od towarów i usług ma charakter "kaskadowy", co oznacza, że rozliczenie za jeden okres rozliczeniowy może wpływać na następne miesiące. Taka zasada znajduje także wyraz w regulacji art. 87 ust. 1 u.p.t.u., zgodnie z którą w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.”

W kontekście prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym należy wskazać na treść wyroku NSA z dnia 10.10.2018r., I FSK 1743/16, gdzie NSA wskazał, że zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie następuje ex lege, z chwilą złożenia deklaracji, lecz dopiero po pozytywnej weryfikacji zwrotu przez organ podatkowy.

Tak samo też WSA w Krakowie w wyroku z dnia 28.02.2018r., I SAB/KR 13/17:

„Zasada, zgodnie z którą podatnik ma prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na należnym nie może zostać uznana za absolutną, tzn. nie sposób wyprowadzić z niej wniosku, że w każdej sytuacji, gdy po stronie podatnika zaistnieje taka nadwyżka, faktycznie otrzyma on jej zwrot.”

W rezultacie chociaż podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego i jest to jego fundamentalne uprawnienie, to jednak otrzymanie zwrotu podatku nie ma charakteru bezwzględnego, bowiem organ podatkowy ma prawo do zweryfikowania zasadności zwrotu.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: zwrot podatku vat, prawo do zwrotu podatku vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...