VAT: Zwolnienie od podatku importu paliw przewożonych w zbiornikach

Kontynuując omawianie w cyklu ABC zwolnień z podatku VAT omawiamy dzisiaj dość powszechnie stosowane, a wskazane w art. 77 zwolnienie importu paliw przewożonych w zbiornikach.

 

Jak podaje art. 77 ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku import:

 

1) paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach:

a) prywatnych środków transportu,

b) środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej,

c) specjalnych kontenerów

- w ilości do 200 litrów na środek transportu;

2) paliwa w przenośnych zbiornikach przewożonych przez prywatne środki transportu, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, nie więcej jednak niż 10 litrów;

3) niezbędnych do eksploatacji środków transportu smarów znajdujących się w tych środkach.

Towary, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od podatku, jeżeli są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione. Towary te nie mogą zostać usunięte z tego środka transportu ani być składowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy, oraz nie mogą zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia (art. 77 ust. 3 ustawy VAT).

Towary w bagażu osobistym podróżnych (w tym paliwo) podlegają zwolnieniu z należności przywozowych pod warunkiem, że zostały one nabyte przy okazji pobytu w kraju trzecim, a więc w celach służbowych, rodzinnych, turystycznych, z przeznaczeniem wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny, co podlega każdorazowo ocenie organu celnego. Stąd też przywóz okazjonalny należy rozumieć jako przywóz, który odbywa się przy zaistnieniu pewnych okoliczności, zdarzający się nieczęsto, sporadycznie, od czasu do czasu. Dotyczy on sytuacji wyjątkowych i raczej rzadkich (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 09.11.2020r., I SA/Bk 672/20).

Paliwo wwożone przez podróżnych jako bagaż osobisty korzysta ze zwolnienia od należności celno-podatkowych tylko wówczas, gdy przywóz ma charakter okazjonalny. Kwestia, czy przywóz towarów ma charakter niehandlowy powinna być badana odrębnie w każdej sprawie na podstawie ogólnej oceny okoliczności, z uwzględnieniem charakteru przywozu i ilości objętych nim towarów, częstotliwością z jaką te same towary wwożone są przez zainteresowanych podróżujących, ale również gdzie jest to stosowane z uwzględnieniem trybu życia i zwyczajów tego podróżującego lub jego środowiska rodzinnego (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26.08.2020r., I SA/Bk 201/20).

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: zwolnienie z podatku od towarów i usług (vat), import paliw

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...