VAT: Zakup towaru z zagranicy przez podatnika nie będącego podatnikiem czynnym

Zakup towarów z innego kraju UE stanowi podlegającą opodatkowaniu VAT czynność, która określana jest w ustawie o VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W takim przypadku obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy towarów, który rozlicza podatek należny z tytułu WNT.

Przy czym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy VAT nie rozpoznaje się WNT u podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł.

 

 

W konsekwencji w przypadku podatników zwolnionych z VAT WNT należy rozpoznać dopiero w momencie przekroczenia tej kwoty. W takim przypadku po stronie podatnika zwolnionego od VAT powstaje konieczność złożenia deklaracji VAT-8 oraz zapłaty podatku należnego (bez możliwości odliczenia podatku naliczonego).

Wyrok NSA z dnia 22.03.2013r., I FSK 817/12:

„WNT, o którym mowa w art. 9, nie występuje (nawet przy spełnieniu warunków co do towarów), jeśli nabywcą jest podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 u.p.t.u. Przy spełnieniu warunków z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. transakcji nie można opisywać na fakturach jako WNT, realizując zamiar korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.”

Podatnicy zwolnieni od VAT mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia na piśmie o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru VAT UE

Wybór opodatkowania obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wnt)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...