VAT: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - miejsce świadczenia

W związku z wejściem w życie pakietu e-commerce od połowy 2021 roku obowiązują szczególne zasady określenia miejsca dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.

W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy VAT przy WSTO miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Powyższa zasada ogólna oznacza zatem, że sprzedawca powinien zarejestrować się w każdym kraju do którego wysyłane są towary na rzecz konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jednakże zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy VAT przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a nie ma zastosowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2) towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;

3) suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

Jeżeli zatem ww. trzy warunki są spełnione to miejscem opodatkowania dostawy towarów jest kraj rozpoczęcia wysyłki towarów. To zatem powoduje, że WSTO jest opodatkowane w miejscu rozpoczęcia wysyłki towarów czyli w Polsce.

W takim wypadku przedsiębiorca z Polski opodatkowuje podatkiem VAT dokonane WSTO w Polsce bez konieczności rejestracji na potrzeby podatku od wartości dodanej w innych krajach.

Marcin Sądej
 

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (wsto)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...