VAT: Sprzedaż usługi do kraju UE i poza UE przez podatnika krajowego

W przypadku sprzedaży usług pierwszą czynnością, którą należy podjąć na gruncie podatku VAT jest ustalenie miejsca świadczenia usługi. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania.

 

Jeżeli podatnik krajowy świadczy usługę na rzecz innego przedsiębiorcy to należy zastosować regułę ogólną wyrażoną w art. 28b ustawy VAT. W myśl tego przepisu miejscem opodatkowania jest kraj siedziby usługobiorcy.

Powyższa reguła dotyczy zarówno przypadków w których podatnik świadczy usługę na rzecz kontrahentów z UE jak i spoza UE.

Taka treść przepisu oznacza, że obowiązek podatkowy – na zasadzie odwrotnego obciążenia – zostaje przeniesiony na nabywcę usługi. Taka usługa nie podlega zatem opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe nie oznacza jednak, że podatnik nie ma żadnych obowiązków podatkowych.

Przede wszystkim należy wskazać na konieczność udokumentowania wykonania usługi fakturą. Jednakże taka faktura nie będzie zawierać ani kwoty ani też stawki podatku. Obligatoryjnym elementem będzie jednak umieszczenie adnotacji „odwrotne obciążenie” - reverse charge.

 

 

Ponadto w sytuacji gdy usługi są świadczone na rzecz kontrahentów z innego kraju UE krajowy podatnik musi pamiętać o konieczności zarejestrowania do VAT-UE. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy VAT obowiązek ten powstaje przed dokonaniem pierwszej czynności.

Dodatkowo świadczenie na terenie UE usług do których ma zastosowanie art. 28b ustawy VAT obliguje do składania informacji podsumowujących w postaci elektronicznej i w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po powstaniu obowiązku podatkowego (art. 100 ustawy VAT).

Natomiast konieczność rejestracji na potrzeby VAT UE oraz konieczność składania informacji podsumowującej nie obejmuje przypadku, w którym usługi są świadczone na rzecz kontrahenta z kraju spoza UE.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia usług

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...