VAT: Rodzaje faktur VAT i domniemanie prawdziwości faktury

Podstawowym dokumentem służącym dokumentowaniu czynności opodatkowanych na gruncie ustawy VAT jest faktura. W aktualnym stanie prawnym wyróżniamy 3 rodzaje faktur:

1. Faktura papierowa;

2. Faktura elektroniczna – zgodnie z art.2 pkt 32 ustawy VAT rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

3. Faktura ustrukturyzowana (tzw. e-faktura) – zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy VAT rozumie się przez to fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w systemie.

Wskażmy, że nie ma hierarchii faktur, co oznacza, że każda z ww. jest tak samo ważna i skuteczna w obrocie prawnym i wywołuje te same skutki podatkowe.

Warto jednak pamiętać, że nie obowiązuje domniemanie prawdziwości faktury.

Jak wskazał WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 623/17:

„Faktura nie ma również waloru dokumentu urzędowego, z którym Ordynacja podatkowa wiąże domniemanie, iż odzwierciedla opisane w niej zdarzenia. Organy podatkowe są obowiązane do badania nie tylko wysokości kwoty podatku naliczonego, lecz również okoliczności, w których doszło do sprzedaży towarów lub usługi, co sprowadza się do kontrolowania, czy w istocie faktura stwierdza fakt nabycia towarów lub usługi, a więc czy doszło między stronami wskazanymi w fakturze do rzeczywistej operacji gospodarczej.”

W obowiązujących przepisach brak jest podstaw do konstruowania domniemania prawdziwości faktury i wynikającego z niego zwolnienia podatnika z obowiązku współdziałania z organami podatkowymi w zakresie gromadzenia dowodów świadczących o tym, że stwierdzone fakturą czynności były rzeczywiście wykonane.

W konsekwencji organy podatkowe mają prawo do domagania się dowodów potwierdzających prawdziwość faktury tzn. mogą wymagać od wystawcy faktury aby udowodnił, że udokumentowane fakturą czynności rzeczywiście miały miejsce. Organy podatkowe nie muszą obalać prawdziwości faktur ponieważ takie domniemanie nie występuje.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: faktura vat, faktura elektroniczna, faktura papierowa, faktura ustrukturyzowana

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...