VAT: Rejestracja na potrzeby VAT UE

Jak wynika z treści art. 97 ust. 1 ustawy VAT podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

 

Powyższa regulacja stanowi o obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE na potrzeby transakcji unijnych.

W myśl art. 97 ust. 4 ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE.

Podmioty  zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zarejestrowania podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:

1) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

3) świadczeniu usług, do których stosuje się art. 28b dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

4)nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług,

5) przemieszczaniu towarów, w celu ich nabycia, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off stock,

- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Pamiętajmy jednak, że posłużenie się numerem VAT-UE nie kwalifikuje dokonania transakcji jako nabycia wewnątrzwspólnotowego, jeżeli nie ma ona takiego charakteru, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie jest on zbieżny z podatnikiem dla którego został on nadany. Natomiast prawidłowa identyfikacja podatnika posiadającego numer identyfikacji VAT UE obciąża dostawcę wewnątrzwspólnotowego, który wystawiał fakturę. Tak WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 17 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Po 793/09.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: vat-ue, rejestracja podatnika vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...