VAT: Podatnicy zwolnieni z VAT również muszą czasem wystawiać faktury

 

Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku VAT nie mają obowiązku odprowadzenia podatku należnego od dokonywanej sprzedaży. Nie mają również obowiązku wystawiania faktur z tytułu dokonywanej sprzedaży.

 

Jak bowiem wynika z treści art. 106b ust. 2 ustawy VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie przepisów ustawy lub przepisów szczególnych.

Oczywiście nie ma przeszkód aby podatnik wystawił taką fakturę dobrowolnie. Takie działanie nie jest sprzeczne z ustawą.

Trzeba przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle powyższego na żądanie nabywcy podatnik zwolniony od VAT ma obowiązek wystawienia faktury - jeśli żądanie zostało zgłoszone w terminie. Nie ma również przeszkód do wystawienia faktury w przypadku żądania zgłoszonego po terminie, ale wtedy zależne to już jest jedynie od dobrej woli sprzedawcy.

Elementy składowe faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną od podatku VAT reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur. Zgodnie z par. 3 pkt 3 tego przepisu faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ustawy VAT ustawy powinna zawierać

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem.

Jak zatem widzimy, nie ma w tym przypadku obowiązku umieszczenia na fakturze ani kwoty ani też stawki podatku. Dopuszczalne jest (i w praktyce często stosowane) używanie skrótu „ZW” w miejscu stawki podatku.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: fakturowanie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...