VAT: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

Podatek VAT jest zobowiązaniem podatkowym o charakterze terytorialnym, a to oznacza, że obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług powstaje w tym kraju któremu przepisy przypisują miejsce świadczenia.

Jak wskazuje art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Natomiast na mocy art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

W przypadku gdy towary po ich nabyciu nie są przemieszczane, wówczas miejscem dokonania dostawy jest to miejsce, w którym znajdują się w momencie dostawy.

Pismo z dnia 22.04.2022 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP1-2.4012.80.2022.2.RD:

„ Do dostawy towarów (działki niezabudowanej) dokonywanej przez firmę holenderską na rzecz Państwa Spółki znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. W ramach transakcji Firma Holenderska dostarcza Państwa Spółce działkę niezabudowaną która jest położona w Polsce.

Zatem miejscem dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych dokonywanych przez firmę holenderską jest terytorium Polski.

Podsumowując nabycie przez Państwa Spółkę towaru (działki niezabudowanej o nr ewidencyjnym (...) położonej w Polsce) od kontrahenta (firmy holenderskiej), który nie ma siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, oraz nie jest zarejestrowanym podatnikiem w Polsce, jest dostawą towaru, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, a w konsekwencji to Państwa Spółka jest zobowiązana do rozliczenia podatku należnego.”

Marcin Sądej

Hasła tematyczne: miejsce świadczenia przy dostawie towarów

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...