VAT: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów - transakcje łańcuchowe

Określenie miejsca dostawy towarów odbywa się w przypadku transakcji łańcuchowych dość specyficznie. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy VAT  w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie.

 

W sytuacji gdy towar jest wysyłany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy (przez pośrednika), przyjmuje się że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Ponadto należy odnieść się do treści art.  22 ust. 3 ustawy VAT, który to stanowi, że dostawę towarów, która:

1) poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

2) następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Kluczowe jest zatem ustalenie czy dana dostawa jest „ruchoma” (z transportem), czy też odbywa się w miejscu (bez transportu). Jak zatem widać istotnego znaczenia nabiera kwestia przypisania transportu do danej dostawy, zaś to będzie determinowane przede wszystkim organizacją transportu.


Z orzecznictwa


Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11.01.2022r., I SA/Bd 344/21:

„ W transakcjach łańcuchowych tylko jedna dostawa ma charakter "ruchomy" (tj. dostawa z transportem). Pozostałe dostawy to formalnie dostawy towarów nietransportowanych. Transakcje łańcuchowe charakteryzują się bowiem tym, że kolejnym dostawom tego samego towaru odpowiada tylko jeden rzeczywisty transport. Ustalenie, która z transakcji wchodzących w skład łańcucha związana była z rzeczywistym transportem skutkuje przyjęciem, że właśnie ta transakcja jest transakcją "ruchomą", związaną z faktycznym przemieszczeniem towaru, a w rezultacie ma status dostawy wewnątrzwspólnotowej.”

Marcin Sądej

Hasła tematyczne: transakcje łańcuchowe, miejsce świadczenia przy dostawie towarów

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...