VAT: Import towarów na rzecz organizacji społecznych i charytatywnych

Kontynuujemy tematykę zwolnień podatkowych w przypadku importu towarów. Kolejne zwolnienie, określone w art. 61 ustawy VAT dotyczy importu towarów na rzecz organizacji społecznych i charytatywnych.

 


Czytaj również:

VAT: Co można przywieźć z zagranicy bez podatku w bagażu osobistym


 

Przepis ten wskazuje, że konkretnie chodzi o import:

1) leków, odzieży, środków spożywczych, środków sanitarno-czyszczących i innych rzeczy służących zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykułów o przeznaczeniu medycznym, przywożonych przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, przeznaczonych do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących pomocy;

2) towarów przesyłanych nieodpłatnie przez osoby mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa trzeciego, przeznaczonych dla organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych statutowo powołanych do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, wykorzystywanych do zebrania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy;

3) wyposażenia i materiałów biurowych przesyłanych nieodpłatnie przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa trzeciego, przeznaczonych dla organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych statutowo powołanych do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, wykorzystywanych jedynie do tej działalności.

Powyższe zwolnienie zostało obwarowane zastrzeżeniem, iż ma ono zastosowanie wyłącznie do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów (art. 61 ust. 2 ustawy VAT).

Podobne zwolnienie zostało określone w art. 63 ustawy VAT, gdzie zwalnia się od podatku import towarów celem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. W świetle tej regulacji zwalnia się od podatku import towarów:

1) przywożonych przez państwowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego:

a) rozdania ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy lub

b) oddania do dyspozycji ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy i pozostają własnością tych jednostek;

2) przywożonych przez jednostki ratownictwa, przeznaczonych na ich potrzeby, w związku z prowadzonymi przez nie działaniami.

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 4.05.2021 r.,nr 0114-KDIP1-2.4012.443.2019.10.RD czytamy:

„Zatem skoro nabycie samolotów zostanie dokonane na cele prowadzonej przez X. ogólnej działalności (mimo, że działalność ta polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywaniu (...)), a nie w związku z prowadzonymi przez X. działaniami ratunkowymi dotyczącymi katastrof nie jest spełniony jeden z warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 63 ustawy. ”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz
 

 

Hasła tematyczne: import, import towarów, zwolnienie z podatku od towarów i usług (vat), cele charytatywne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...