Sprowadzenie samochodu z zagranicy przez osobę fizyczną - obowiązki w podatku VAT

Podatek VAT swoim zakresem podmiotowym obejmuje co do zasady podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w pewnych okolicznościach konieczność rozliczenia podatku VAT może spoczywać także na osobach fizycznych. Przypadek ten dotyczy sprowadzenia z zagranicy samochodu spełniającego kryterium nowego środka transportu.

 

Jak możemy przeczytać w art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy VAT pojęcie nowego środka transportu obejmuje pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Polski ustawodawca zgodnie z rozwiązaniami europejskimi zawartymi w Dyrektywie VAT przyjął zasadę, według której obowiązek podatkowy spoczywa zawsze na nabywcy, bez względu na to czy jest on zarejestrowany jako podatnik. Podatek VAT zawsze będzie pobierany w kraju, w którym nowe środki transportu będą używane. Zasada ta znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 9 ust. 3 ustawy VAT.

Sprowadzenie z innego kraju UE do Polski samochodu będącego nowym środkiem transportu jest na mocy art. 9 ust. 3 ustawy VAT wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów obligującym nabywcę do rozliczenia z tego tytułu podatku VAT. Co istotne obowiązek ten dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

 

Każda czynność, w przypadku której nabywane są nowe środki transportu, które następnie są wysyłane lub transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, uznawana jest za wewnątrzwspólnotowe nabycie, także wówczas, gdy nabywca ani dostawca nie są podatnikami (wyrok WSA w Krakowie z dnia 27.11.2012r., I SA/Kr 1510/12).

 Osoba fizyczna ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-10 i zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast sam obowiązek podatkowy powstaje w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury, przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Jednocześnie należy przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowemu, informację o nabywanych środkach transportu (VAT-23).

Do informacji należy też dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: samochody osobowe, vat od nabycia samochodów, zakup samochodu za granicą

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...